Cách mạng Tân Hợi 1911 là một trong những cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để tại Trung Quốc. Cuộc cách mạng này đã giúp loại bỏ chế độ phong kiến cổ hủ thành lập nên chế độ dân chủ theo chế độ và hệ tư tưởng mới. Cách mạng Tân Hợi 1911 mang đến sức ảnh hưởng to lớn với cách mạng dân tộc dân chủ tại Việt Nam sau này. Cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu thêm các thông tin về Cách mạng Tân Hợi 1911 qua nội dung bài viết sau đây.

Tìm hiểu cách mạng Tân Hợi lớp 11

Cách mạng Tân Hợi lớp 11 là một trong những bài giảng quan trọng nằm trong chương trình dạy và học lịch sử phổ thông lớp 11. Lịch sử đã ghi lại cuộc cách mạng này còn có tên gọi là Cách mạng Trung Quốc hay Cách mạng 1911. Để có thêm những thông tin chi tiết về cuộc cách mạng này, cùng tham khảo kiến thức tổng hợp dưới đây. 

Nguyên nhân cuộc cách mạng Tân Hợi 

Hoàn cảnh cách mạng Tân Hợi 1911

Đầu năm 1905, trào lưu đấu tranh chống phong kiến, chống đế quốc lan rộng khắp các tỉnh tại Trung Quốc. Nắm bắt tình hình Tôn Trung Sơn từ châu Âu về Nhật Bản với mục tiêu xây dựng một chính đảng. Vào tháng 8-1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc Trung Quốc – Đồng minh hội sinh ra. Thành phần của hộ này gồm có : tiểu tư sản, địa chủ, tư sản, đại biểu công nông, thân sĩ bất bình với nhà Thanh .Dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, Đồng minh hội đưa ra Cương lĩnh chính trị nêu rõ : “ Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân số niềm hạnh phúc ”. Thành lập Dân quốc, đánh đổ Mãn Thanh, Phục hồi Nước Trung Hoa, thực thi quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày là tiềm năng của hội. Phong trào cách mạng Trung Quốc tăng trưởng theo con đường dân chủ tư sản dưới sự chỉ huy của Đồng minh hội .

Mọi Người Cũng Xem   Canh đúng ngày rụng trứng mà vẫn không có thai thì có vô sinh không?

Diễn biến của cách mạng Tân Hợi 1911

 • Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “ Quốc hữu hóa đường tàu ” vào 09/05/1911. Từ đây quyền kinh doanh thương mại đường tàu sẽ được trao cho các nước đế quốc, quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc bản địa và nhân dân Trung Quốc bị bán rẻ. Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng, gây nên một làn sóng phẫn nộ công khai minh bạch trong những tầng lớp tư sản, quần chúng nhân dân .
 • Ngày 10-10-1911, ở Vũ Xương, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa => Cuộc Cách mạng bùng nổ. Cuộc khởi nhanh gọn và lan rộng ra các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc sau khi giành được thắng lợi .
 • Q.uốc dân đại hội họp ở Nam Kinhngày 29-12-1911,  tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm người đứng đầu là Chính phủ lâm thời, Tổng thống Nước Trung Hoa Dân Quốc. Hiến pháp lâm thời được trải qua tại Quốc dân đại hội. Hội công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên so với Cương lĩnh của Đồng minh hội, hội không đề cập đến yếu tố ruộng đất của nông dân .
 • Một số lãnh đạo Đồng minh hội nhận thấy thắng lợi bước đầu của cách mạng đã chủ trương thương lượng với đại thần của triều đình Mãn Thanh – Viên Thế Khải. Theo như thương lượng Tôn Trung Sơn phải từ chức sau khi ép buộc vua Thanh thoái vị. Theo đó vào tháng 2-1912 Tôn Trung Sơn từ chức.
 • Tháng 3 năm 1912, Viên Thế Khải tuyên bố nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc => Cách mạng Tân Hợi 1911 chấm dứt. Chế độ phong kiến quân phiệt trở lại nắm quyền làm chủ Trung Quốc.
Mọi Người Cũng Xem   Xuất tinh nhiều có gây vô sinh không?

diễn biến của cách mạng tân hợi 1911 Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa, Tính chất và Hạn chế của Cách mạng Tân Hợi 1911

Kết quả của cách mạng Tân Hợi 

 • Kết quả chính sách phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ .
 • Nước Nước Trung Hoa Dân Quốc sinh ra, chấm hết chế độ quân chủ chuyên chế sống sót truyền kiếp ở Trung Quốc .
 • Công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mạng này lại không mang đến tác dụng triệt để .

Tính chất cách mạng Tân Hợi là gì? 

Trên thực tế cách mạng Tân Hợi lớp 11 là cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa đế quốc của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên thực chất đây lại mà một cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để. Cuộc cách mạng là đã giúp lật đổ chế độ phong kiến, thành lập nên chủ nghĩa dân chủ tư sản. 

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để là vì :

 • Cuộc cách mạng chưa lật đổ được trọn vẹn chính sách phong kiến .
 • Cuộc CM cũng chưa chia được ruộng đất cho nhân dân .
 • Cuộc CM chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược .

Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi

 • Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

  đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể. 

 • Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng. Ngoài ra cách mạng cũng mang đến quyền tự do bình đẳng cho nhân dân Trung Quốc. Đối với các nước trên quốc tế thì Cách mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ niềm tin đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân quốc tế .

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi 

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để. Cuộc CM này sống sót các mặt hạn chế như :

 • Không xử lý được yếu tố ruộng đất cho nông dân .
 • Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp
 • Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi và nghĩa vụ của dân tộc bản địa
 • Cuộc CM còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức triển khai .
Mọi Người Cũng Xem   Coco Trần - con gái Thuyết "buôn vua" rời khỏi CocoBay, vị trí con dâu mới dành cho diễn viên Phanh Lee

hạn chế của cách mạng tân hợi 1911 Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa, Tính chất và Hạn chế của Cách mạng Tân Hợi 1911

Cách mạng Tân Hợi ảnh hưởng đến Việt Nam như nào?

Thời điểm đó, Nước Ta là một nước đang một cổ hai gông chịu áp bức của cả phong kiến và đế quốc thực dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng Tân Hợi đã ảnh hưởng tác động trực tiếp đến niềm tin và ý chí đấu tranh của nhân dân các nước Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Nước Ta nói riêng. Đây còn là bài học kinh nghiệm xác đáng về đường lối chỉ huy cũng như phương pháp kết thúc cuộc chiến tranh, xử lý yếu tố cho Đảng ta sau này .

So sánh Cách mạng tháng 2 ở Nga và Cách mạng Tân Hợi 

Điểm độc lạ cơ bản giữa Cách mạng tháng 2 ở Nga và Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là gì ?

Hoàn cảnh của hai cuộc cách mạng 

 • CMXHCN Tháng 10:Nga hoàng bị lật đổ. Ở Nga 2 chính quyền sở tại song song sống sót. Cần có một cuộc CM để sắp xếp lại tình hình
 • CM Tân Hợi:Giai cấp tiến sỹ Trung Quốc vững mạnh. Trung Quốc bị biến thành thuộc địa nửa phong kiến .

Mục tiêu của hai cuộc cách mạng 

 • CMXHCN Tháng Mười:Đưa nước Nga tiến lên CNXH, Lật đổ CP LTTS.
 • CM Tân Hợi:Lật đổ chính sách chính sách PK Mãn Thanh, đưa TQ tiến lên chính sách tư bản .

Lãnh đạo của hai cuộc cách mạng 

 • CMXHCN Tháng Mười:Giai cấp vô sản
 • CM Tân Hợi:Giai cấp tư sản

Tính chất của hai cuộc cách mạng 

 • CM tháng Mười:Cách mạng XHCN
 • CM Tân Hợi: Cách mạng DCTS .

Kết quả của hai cuộc cách mạng 

DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp đến quý vị và các bạn thông tin chi tiết về cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911 qua nội dung bài viết trên đây. Hy vọng bài viết đã mang đến kiến thức hữu ích về chủ đề Cách mạng Tân Hợi 1911. Chúc bạn luôn học tốt!. 

Xem thêm :

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment