Quy chế hoạt động


I. Nguyên tắc chung

1. Mô hình Loại hình cung cấp dịch vụ trên ứng dụng và website MOKI:

 • Đặt hàng trực tuyến và giao tận nơi
Sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) MOKI do Công ty Cổ phần Moki (“Công ty”, “Moki”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được MOKI chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT MOKI và các bên liên quan cung cấp. Ứng dụng cung cấp dịch vụ MOKI hoạt động trên các thiết bị di động, sử dụng các hệ điều hành di động như iOS, Android và Windows Phone, được coi là “ứng dụng di động”, hay “phần mềm chạy trên thiết bị di động”, sau đây sẽ được gọi là “ứng dụng MOKI” hoặc “ứng dụng di động MOKI”. Website cung cấp dịch vụ MOKI là https://moki.vn, sau đây sẽ được gọi là " website MOKI " hoặc " website dịch vụ MOKI ".
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu và/hoặc mua bán sản phẩm trên ứng dụng hay website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) MOKI .
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) trên ứng dụng hay website cung cấp dịch vụ MOKI  tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử trên ứng dụng hay website cung cấp dịch vụ MOKI  phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch Thương mại điện tử trên ứng dụng hay website cung cấp dịch vụ MOKI  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch Thương mại điện tử trên ứng dụng hay website cung cấp dịch vụ MOKI  phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Thương mại điện tử trên ứng dụng hay website cung cấp dịch vụ MOKI.

II. Quy định chung

1.  Địa chỉ ứng dụng hay website:

Ứng dụng sàn giao dịch Thương mại điện tử MOKI (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Moki”) do Công ty Cổ phần MOKI phát triển trên các nền tảng di động iOS, Android và Windows Phone, phát hành tại các kho ứng dụng cho điện thoại thông minh có địa chỉ liên kết như sau: Website sàn giao dịch Thương mại điện tử MOKI do Công ty cổ phần MOKI phát triển, phát triển tại địa chỉ liên kết sau: 
 • Dành cho Người Mua : https://moki.vn ( Các thành viên truy cập địa chỉ này để MUA HÀNG ).
 • Dành cho Người Bán:  https://shop.moki.vn ( Các thành viên truy cập địa chỉ này để BÁN HÀNG )

2. Định nghĩa chung:

Người Bán:

là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Moki bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.

Người Mua:

là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên Moki. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.

Thành viên:

bao gồm cả Người Bán và Người Mua
Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Moki là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng hay website MOKI.
Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Moki chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Khi đăng ký là thành viên của MOKI, thành viên hiểu rằng:
 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên sàn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Moki phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Moki sẽ được đăng tải trên ứng dụng hay website Moki.

III. Quy trình giao dịch

3.  Quy trình dành cho Người Mua

3.1. Đối với Ứng Dụng MOKI
Khi có nhu cầu mua hàng trên Moki, Người Mua cần thực hiện các bước sau đây:
 • Đăng ký tài khoản Moki và đăng nhập ứng dụng MOKI;
 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và các Người Bán mà Người Mua đang quan tâm.
 • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Người Mua đang có nhu cầu mua.
 • Dựa trên thông tin tham khảo được từ Người Bán sản phẩm, dịch vụ Người Mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
 • Người Mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào “Mua hàng”;
 • Người Mua lựa chọn cách thức giao dịch tuy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra;
 • Đơn hàng của Người Mua sẽ được chuyển thông tin đến Người Bán. Tùy vào thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán mà Moki có thể hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa và thanh toán đảm bảo hoặc hai bên tự giao dịch với nhau;
 • Người Mua nhận sản phẩm, dịch vụ;
 • Người Mua thắc mắc, khiếu nại Người Bán (nếu có) qua tổng đài hỗ trợ của Moki.

Quy trình đăng ký tài khoản và đăng nhập Moki


Ảnh chụp các màn hình liên quan việc đăng ký tài khoản:

Quy trình dành cho Người mua


Ảnh chụp các màn hình liên quan việc giao dịch mua hàng của Người mua:
Tìm kiếm sản phẩm:


Mở sản phẩm để giao dịch

 

 
Nếu Người bán cho phép mặc cả giá, Người mua có thể thực hiện khâu trả giá sản phẩm trước khi tiến hành thực hiện thanh toán cho đơn hàng.
 • Khi đó, sau khi mở sản phẩm, Người mua sẽ thấy nút Trả giá và Mua ngay. Nhấn nút Trả giá và Người mua hãy gửi giá mong muốn cho Người bán, chờ họ đồng ý.
 • Người mua sẽ nhận được thông báo đồng ý giá của Người bán.
 • Nhấn nút Mua ngay, Người mua sẽ thấy giá mới do mình đề xuất và đã được đồng ý. Từ đây, Người mua thao tác mua hàng như bình thường.

3.2. Đối với Website MOKI

Khi có nhu cầu mua hàng trên MOKI, Người Mua cần thực hiện các bước sau đây:

 • Truy cập website https://moki.vn và đăng ký tài khoản MOKI.
 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và các Người Bán mà Người Mua đang quan tâm.
 • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Người Mua đang có nhu cầu mua.
 • Người Mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào “Mua hàng”;
 • Người Mua lựa chọn cách thức giao dịch tuy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra;
 • Đơn hàng của Người Mua sẽ được chuyển thông tin đến Người Bán. Tùy vào thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán mà MOKI có thể hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa và thanh toán đảm bảo hoặc hai bên tự giao dịch với nhau;
 • Người Mua nhận sản phẩm, dịch vụ;
 • Người Mua thắc mắc, khiếu nại Người Bán (nếu có) qua tổng đài hỗ trợ của MOKI
Quy trình đăng ký tài khoản và đăng nhập MOKI
 


Ảnh chụp các màn hình liên quan việc đăng ký tài khoản:






Quy trình dành cho Người mua



Ảnh chụp các màn hình liên quan việc giao dịch mua hàng của Người mua:



4. Quy trình dành cho Người Bán

4.1 Đối với Ứng dụng MOKI
 • Đăng ký tài khoản Moki và đăng nhập ứng dụng MOKI;
 • Moki xác nhận và kích hoạt tài khoản;
 • Sau khi đăng nhập, Người Bán tiến hành đăng tải thông tin bán hàng:
  • Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:
  • Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh (hoặc video clip).
  • Các nội dung bằng chữ bị giới hạn 1000 ký tự cho phần mô tả sản phẩm, không có quy định về định dạng chữ do Moki sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất.
  • Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png. Số lượng ảnh tối đa cho 1 lần đăng tin là 4 ảnh hoặc 1 video clip dài 10 giây.
 • Đưa nội dung lên ứng dụng MOKI;
 • Moki kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán khi đưa lên ứng dụng MOKI.

Quy trình dành cho Người bán



Ảnh chụp các màn hình liên quan việc đăng sản phẩm của Người bán:

 


   
 




4.2. Đối với Website bán hàng của MOKI: https://shop.moki.vn
    ( Quý vị lưu ý truy cập địa chỉ này để BÁN HÀNG trên MOKI )
 • Truy cập website và đăng nhập tài khoản MOKI
 • Sau khi đăng nhập, Người Bán tiến hành đăng tải thông tin bán hàng:
  • Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:
  • Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.
  • Các nội dung bằng chữ bị giới hạn 1000 ký tự cho phần mô tả sản phẩm, không có quy định về định dạng chữ do MOKI sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất.
  • Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png. Số lượng ảnh tối đa cho 1 lần đăng tin là 4 ảnh.
 • Đưa nội dung lên website bán hàng của MOKI.
 • MOKI kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán khi đưa lên website MOKI.

Quy trình dành cho Người bán



Ảnh chụp các màn hình liên quan việc đăng sản phẩm của Người bán:


5. Chính sách giao nhận vận chuyển

 • Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, MOKI sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Người Bán và xác nhận hình thức giao dịch.
 • MOKI không thể chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI nếu Người mua và Người bán tìm cách liên hệ và giao dịch riêng với nhau thông qua việc trao đổi thông tin liên lạc cá nhân trên ứng dụng hay website MOKI.
 • Sau khi hai bên xác nhận mua và bán, MOKI sẽ cử đơn vị vận chuyển tới chỗ Người Bán và vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ đăng ký của Người Mua.
 • Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển thành công.
Thời gian vận chuyển cụ thể như sau:
Thời gian vận chuyển cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên, MOKI ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):
 • Lưu chuyển trong nội thành Hà Nội, nội thành Hồ Chí Minh: 1 - 2 ngày (ngoại thành cộng thêm 1-2 ngày)
 • Lưu chuyển giữa Hà Nội-TP HCM-Đà Nẵng: 3 ngày (ngoại thành cộng thêm 1-2 ngày)
 • Lưu chuyển giữa thành phố-thị xã: 4 ngày (ngoại thành cộng thêm 1-2 ngày)
 • Lưu chuyển giữa các địa chỉ khác (huyện, xã): 6 - 7 ngày (cộng thêm 5 ngày nếu chuyển hàng tới huyện đảo)
Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân.

6. Chính sách bảo trì, bảo hành

 • MOKI không phải là người bán sản phẩm, dịch vụ nên việc bảo hành sản phẩm, dịch vụ sẽ được thược hiện theo chính sách của từng người bán.
 • MOKI yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách bảo hành.
 • Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Người Mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.
 • Người Mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.
 • Người Mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Người Bán trong trường hợp Người Bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.
 • Moki khuyến cáo Người Mua hàng cần đọc kĩ thông tin, hoặc hỏi trực tiếp người bán để tìm hiểu và kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. MOKI sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. MOKI chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của Người Mua được bảo hành theo chế độ của Người Bán.

Điều kiện bảo hành đối với hàng hóa:

 • Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
 • Còn tem/phiếu bảo hành
 • Những trường hợp Người bán quy định bảo hành với thời hạn căn cứ trên ngày mua viết trên hóa đơn mua hàng thì Người mua cần xuất trình hóa đơn mua hàng khi cần yêu cầu bảo hành.

Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:

 • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
 • Sản phẩm bị bể vỡ, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng
Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Người Mua liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của hãng tại địa phương (nếu có). Trường hợp Người Mua ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán để nhận được hướng dẫn bảo hành cần thiết.

7. Chính sách hoàn trả hàng và giải quyết khiếu nại

Điều kiện tiếp nhận khiếu nại

Các khiếu nại được tiếp nhận khi:
 • Được gửi tới MOKI trong vòng 01 ngày làm việc tính từ thời điểm Người mua nhận được hàng. Quy định này được gọi là Thời hiệu cho phép Người mua khiếu nại.
 • Đơn hàng được vận chuyển bởi MOKI
Các kênh tiếp nhận khiếu nại:
 • Liên hệ tổng đài 1900.636.779
 • Gửi qua email hotro@moki.vn
Trong trường hợp Người mua khiếu nại Người bán tới các cơ quan có thẩm quyền. Người mua cần cung cấp cho MOKI những thông báo chính thức từ các cơ quan này trong 24 giờ kể từ khi nhận được hàng, để yêu cầu tạm hoãn thanh toán cho Người bán. MOKI tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Tiêu Dùng.

Các loại yêu cầu được tiếp nhận

 • Đã thanh toán (trừ trường hợp thanh toán COD – thanh toán tiền mặt khi nhận hàng) nhưng không nhận được hàng
 • Chưa nhận được hàng nhưng đơn hàng lại có trạng thái “Chờ review”
 • Sản phẩm bị lỗi/hư hỏng/móp méo/biến dạng ngay tại thời điểm nhận hàng
 • Đơn hàng bị giao nhầm
 • Sản phẩm khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin đăng bán: sai màu sắc, sai kích thước, sai sản phẩm, thiếu sản phẩm.

Thời hiệu cho phép Người dùng khiếu nại

 • Khiếu nại về đổi trả hàng: trong vòng 01 ngày làm việc tính từ thời điểm Người mua nhận được hàng
 • Hàng hóa hư hại do vận chuyển: trong vòng 01 ngày làm việc sau thời điểm Người mua nhận hàng và phát hiện ra hư hại.
 • Không nhận được hàng: trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn báo Giao hàng thành công hoặc Chuyển hoàn thành công
 • Đơn hàng bị hủy do lỗi của đơn vị vận chuyển: trong vòng 01 ngày làm việc sau khi trạng thái hủy được cập nhật

Thời hạn gửi bằng chứng khiếu nại (nếu có yêu cầu)

 • Với các nại liên quan vận chuyển, thời hạn gửi bằng chứng là 01 ngày kể từ khi MOKI nhận được yêu cầu khiếu nại.
 • Người mua cần cung cấp bằng chứng hợp lệ và kết quả thỏa thuận giữa Người mua và Người bán (nếu có) cho MOKI trong vòng 02 ngày tính từ thời điểm phát sinh khiếu nại.
 • Trường hợp hai bên đồng thuận về việc trả hàng: Người mua cần gửi cho MOKI bằng chứng đã gửi hàng cho Người bán (phiếu gửi hàng) trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.
 • Trường hợp Người bán không đồng ý với yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua, Người bán cần phản hồi và gửi cho MOKI bằng chứng chứng minh khiếu nại của Người mua không hợp lệ trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo của MOKI.
 • Trường hợp hai bên đồng thuận về việc đổi hàng: Người bán cần gửi cho MOKI bằng chứng về việc đã gửi lại hàng cho Người mua (phiếu gửi hàng) trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm hoàn trả.

Thời gian xử lý khiếu nại của MOKI:

 • Từ 07 ngày làm việc kể từ khi MOKI nhận được yêu cầu khiếu nại.

Moki không áp dụng chính sách trả hàng với các sản phẩm nằm trong danh mục sau:

Hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm hoặc thuộc chủng loại sau:

 • Toàn bộ các loại hàng hóa thuộc danh mục Bé ăn (trừ danh mục con Ghế ăn bột)
 • Toàn bộ các loại hàng hóa thuộc danh mục con Đồ sơ sinh trong danh mục Bé mặc
 • Toàn bộ các loại hàng hóa thuộc danh mục con Sữa tắm, Dầu gội, Phấn rôm thuộc danh mục Bé tắm
 • Toàn bộ các loại hàng hóa thuộc danh mục con Kem hăm, dưỡng da, phấn rôm  và Vệ sinh tóc, tai, tay, chân, răng, miệng thuộc danh mục Bé vệ sinh
 • Toàn bộ các loại hàng hóa thuộc danh mục con Cao dán hạ sốt, dầu bôi  và Trà, vitamin và thực phẩm chức năng cho bé thuộc danh mục Bé khỏe - an toàn
 • Và các loại sản phẩm tương tự, cùng chủng loại, thuộc các danh mục khác nhau, dành cho Mẹ và Bé. Ví dụ như Hàng Mỹ phẩm, Nước hoa, Thực phẩm, Đồ ăn, Thức uống…
 • Sản phẩm tặng kèm, Sản phẩm thanh lý, Hàng miễn phí

Hàng đã qua sử dụng

Trừ hai trường hợp được mô tả sau đây, MOKI từ chối yêu cầu đổi trả với các yêu cầu trả hàng hoàn tiền với hàng đã qua sử dụng còn lại:
 • Không đúng loại mặt hàng như mô tả. Ví dụ: Mô tả là Quần, nhưng hàng nhận được là Áo.
 • Không đúng số lượng mặt hàng như mô tả. Ví dụ: Mô tả là một lô gồm 3 chiếc áo, nhưng hàng nhận được có 2 chiếc áo.

Yêu cầu Trả hàng do sai hoặc thiếu sản phẩm

 • Khi nhận được sản phẩm khác so với mô tả trên ứng dụng MOKI hoặc thiếu so với đơn hàng đã đặt, Người Mua có thể phản hồi Moki trong vòng 1 ngày sau khi đơn hàng giao tới.
Trường hợp quá thời hạn cho phép hoặc đơn hàng đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và Người Mua, Moki sẽ không đồng ý yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền trong mọi điều kiện.
Moki sẽ tiếp nhận thông tin và gửi cho phía Người Bán chờ phản hồi về hướng xử lý. Người Bán và Người Mua tự thỏa thuận và quyết định hình thức gửi trả lại sản phẩm cho Người Bán.
Sau khi phía Người Bán phản hồi về hướng xử lý và quyết định Trả hàng/Hoàn tiền, Moki sẽ hoàn tiền cho Người Mua trong vòng 3 ngày làm việc hoặc hủy bỏ Yêu cầu của Người Mua nếu Người Bán không đồng ý và cung cấp được bằng chứng phù hợp.

Điều kiện Trả hàng

 • Sản phẩm không thuộc danh mục hạn chế đổi trả
 • Không quá 01 ngày kể từ ngày nhận hàng
 • Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói, đầy đủ phụ kiện, tem hoặc phiếu bảo hành cùng quà tặng kèm theo (nếu có).

Các quy định giải quyết khiếu nại.

-     Các trường hợp vượt quá khả năng của MOKI:
 • Các trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của MOKI thì MOKI sẽ yêu cầu Người Bán đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo Pháp luật.
 • Trong trường hợp Người Bán đồng ý với yêu cầu hoàn trả hàng của Người Mua nhưng Người Bán không nhận được hàng trong thời gian đã thỏa thuận với Người Mua, Người Bán có thể gửi khiếu nại về cho MOKI theo cách thức tương tự như trên. Trong trường hợp đó, MOKI sẽ yêu cầu Người Mua cung cấp các bằng chứng về việc vận chuyển hàng trả lại cho Người Bán (ví dụ như hóa đơn giao hàng của nhà vận chuyển hoặc mã vận đơn của gói hàng...). Nếu Người Mua không cung cấp được các tài liệu chứng minh việc chuyển hàng, MOKI sẽ giải quyết khiếu nại theo chính sách của mình. Nếu kết quả giải quyết không phù hợp với nguyện vọng của các Bên, Người Bán và Người Mua sẽ đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp theo quy định của Pháp luật.
-     Xử lý vấn đề Thanh toán các đơn hàng có yêu cầu trả hàng, hoàn tiền
 • MOKI sẽ tạm hoãn thanh toán cho Người bán giá trị sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho tới khi có kết luận cuối cùng.
 • MOKI sẽ thanh toán cho Người bán (hoặc hoàn trả tiền cho Người mua) trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận cuối cùng của MOKI.
 • Số tiền hoàn trả Người mua sẽ không bao gồm giá trị mã khuyến mại (nếu có). Trường hợp Người mua yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho một phần của đơn hàng (không phải toàn bộ đơn hàng), số tiền hoàn trả sẽ không bao gồm phí vận chuyển.
-     Các phương thức thanh toán tiền hoàn trả:
 • Qua tài khoản ngân hàng của Người mua
 • Cộng vào tài khoản MOKI của Người mua để có thể sử dụng mua hàng khác trên MOKI hoặc rút ra tiền mặt khi nào thấy cần thiết.
 • Thanh toán/hoàn tiền trực tiếp tại văn phòng MOKI (không có tài khoản ngân hàng): trong trường hợp người thụ hưởng đề nghị hoặc sau 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của MOKI mà người được thanh toán không cập nhật tài khoản ngân hàng hợp lệ và phản hồi lại MOKI, MOKI hiểu rằng bạn đồng ý đến văn phòng của MOKI nhận tiền.

Quy trình hỗ trợ Xử lý khiếu nại

Bước 1: Người dùng có 2 cách để tạo và gửi yêu cầu khiếu nại tới Moki:
 • Gọi lên tổng đài CSKH 1900 636 779 của MOKI để tạo và gửi yêu cầu khiếu nại. Nhân viên CSKH sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người dùng và lưu trên hệ thống.
 • Gửi email tới hotro@moki.vn để tạo và gửi yêu cầu khiếu nại. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người dùng.
Bước 2: Thực hiện biện pháp bảo đảm
 • Moki tạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Người Bán lại cho đến khi giải quyết xong trường hợp khiếu nại, tranh chấp đó.
Bước 3: Nguyên tắc chung khi xử lý khiếu nại
 • MOKI khuyến khích Người Bán và Người Mua tự trò chuyện (chat) để cùng thống nhất cách giải quyết trước
 • Người Bán và Người Mua cũng là bên chịu trách nhiệm vận chuyển hàng trả lại
 • Nếu xảy ra tranh chấp, MOKI sẽ là bên tham gia đánh giá lời cáo buộc của một trong hai bên và xem xét các bằng chứng liên quan để đưa ra quyết định.

Quy trình giải quyết tranh chấp:

Quy trình giải quyết khiếu nại về vận chuyển:

 

IV.  Quy trình thanh toán

Người Mua và Người Bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trước, online qua tài khoản hệ thống MOKI:

 • Bước 1: Người mua chọn mua hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
 • Bước 2: Người mua nhấn nút đồng ý mua xong, hệ thống tự động trừ tiền trong tài khoản MOKI của Người mua. Lưu ý: Số dư tài khoản vào thời điểm này phải còn đủ cho giao dịch.
  • Tại thời điểm này, nếu Người mua hủy đơn hàng, tiền hàng được cộng trở lại vào tài khoản MOKI của Người mua.
 • Bước 3: Hệ thống MOKI sẽ gửi thông báo cho người bán, người bán cần xác nhận đồng ý bán sản phẩm
  • Tại thời điểm này, nếu Người bán hủy đơn hàng, tiền hàng được cộng trở lại vào tài khoản MOKI của Người mua.
 • Bước 4: MOKI xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại)
 • Bước 5: MOKI kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng
  • Trong quá trình chuyển hàng, nếu phát sinh chi phí liên quan việc vận chuyển hàng, MOKI sẽ phối hợp các bên làm việc để giải quyết vấn đề.
 • Bước 6: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán khi nhận hàng (COD):

 • Bước 1: Người mua chọn mua hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
  • Trước khi MOKI xác nhận thông tin khách hàng thì cả Người mua và Người bán đều có thể hủy bỏ đơn hàng
 • Bước 2: MOKI xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại);
 • Bước 3: MOKI xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;
  • Trong quá trình chuyển hàng, nếu phát sinh chi phí liên quan việc vận chuyển hàng, MOKI sẽ phối hợp các bên làm việc để giải quyết vấn đề.
 • Bước 4: Khách hàng kiểm tra hàng, nhận hàng và thanh toán tiền.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Bán đăng sản phẩm trên MOKI. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Ngưởi bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại) trong tài khoản ứng dụng hay website trước khi đăng bán sản phẩm.
Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, MOKI không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet hoặc email.
Trong trường hợp Người Mua liên hệ trực tiếp với Người Bán và không sử dụng dịch vụ giao nhận của MOKI thì Người Mua phải cân nhắc việc giao tiền trước cho Người Bán.
Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống ứng dụng hay website MOKI. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà MOKI cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MOKI liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng hay website MOKI nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Moki về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT MOKI sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT MOKI;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Moki.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT MOKI có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Moki.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Công ty Cổ phần MOKI (MOKI Inc.)
Địa chỉ trụ sở chính tại tầng 06, tòa nhà 146 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 1900 636 779
Email: hotro@moki.vn

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MOKI thực hiện việc này, tuân thủ theo quy định của MOKI.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT MOKI. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MOKI sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: hotro@moki.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên MOKI được MOKI cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MOKI. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MOKI sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của MOKI.
 • Ban quản lý MOKI yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Moki không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến hotro@moki.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

VII. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MOKI yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Moki không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Người Mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến MOKI trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người Bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
Sàn giao dịch TMĐT MOKI luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho Người Mua từ Người Bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích Người Mua.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT MOKI vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT MOKI hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT MOKI cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT MOKI trong bản Quy chế này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT MOKI dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT MOKI. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại MOKI.

2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

Mọi mặt hàng bị Pháp luật nghiêm cấm cũng bị cấm mua bán trên MOKI

Ngoài ra, các sản phẩm sau cũng bị cấm giao dịch trên MOKI:

 • Rượu, chất có cồn
 • Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã)
 • Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật
 • Mỹ phẩm đã qua sử dụng
 • Tiền giả, con dấu giả
 • Tiền tệ, Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu
 • Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), các loại thuốc chỉ bán theo đơn, thuốc kích dục…
 • Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén
 • Súng, vũ khí và các công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, súng gây mê…
 • Huy hiệu, huy chương, đồng phục hay những vật dụng liên quan đến Chính phủ, Cảnh sát, Quân đội.
 • Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt
 • Thiết bị phá khóa, phá mã
 • Vé xổ số
 • Thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại
 • Hàng vi phạm bản quyền: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một hàng hóa hay hiện vật mà có thể vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.
 • Dịch vụ: Việc cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ bất hợp pháp như mại dâm, bị cấm trên nền tảng của MOKI.
 • Máy chơi cờ bạc
 • Các hàng hóa từng bị thu hồi vì lý do đảm bảo an toàn cho người sử dụng
 • Thuốc lá
 • Các loại mã giảm giá do MOKI hoặc không do MOKI cung cấp
 • Thực phẩm bị nghiêm cấm: Vì sự an toàn của tất cả người dùng, người bán không nên đăng bán các loại thực phẩm/chế phẩm liên quan sau trên MOKI:
  • Các loại thực phẩm chức năng được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người hoặc động vật, có tác dụng tránh thai, gây mê, hoặc ức chế/chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài (ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai);
  • Thực phẩm độc hại: Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho người mua trước thời điểm giao dịch;
  • Các chế phẩm từ sữa chưa tiệt trùng;
  • Nấm dại;
  • Bất kì mặt hàng thực phẩm nào gây hại đến sức khỏe con người;

Tiêu chuẩn và nguyên tắc tối thiểu với các thực phẩm không thuộc danh sách cấm/hạn chế nêu trên:

 • Có hạn sử dụng. Tất cả các mặt hàng thực phẩm phải được dán nhãn có chứa thông tin hạn sử dụng rõ ràng. Không được bán các mặt hàng thực phẩm đã hết hạn.
 • Nguyên tem/mác. Tất cả các thực phẩm và các chế phẩm liên quan cần được đóng gói và giữ nguyên tem/mác nếu có thể để đảm bảo rằng người mua có bằng chứng xác định hàng giả, hàng đã qua sử dụng.
 • Các mặt hàng thực phẩm dễ bị hỏng/ôi thiu. Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ trong phần mô tả hàng hóa và đảm bảo rằng thực phẩm luôn được đóng gói hợp lý.

Những mặt hàng đã qua sử dụng bị hạn chế theo quy định riêng của MOKI

 • Quần áo lót, đồ lót các loại
 • Quần áo các loại dùng cho bơi lội.

3.  Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên MOKI

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4.  Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên ứng dụng MOKI:

Người Bán muốn đăng bán sản phẩm thì buộc phải xác minh số điện thoại với MOKI.
MOKI có các cơ chế kiểm soát và chế tài xử lý như sau:

Cơ chế kiểm soát tự động:

Kiểm soát khi đăng mục bán mới:

 • Ngay sau khi khách hàng bấm nút đăng bán sản phẩm trong ứng dụng Moki, nội dung đăng bán sẽ được chuyển qua một cơ chế trung gian trong hệ thống MOKI để được kiểm tra tự động và xử lý ngay nội dung vừa được đăng một cách tự động.
 • Nếu nội dung phù hợp, mục đăng bán sẽ được duyệt và hiển thị trên ứng dụng Moki.
 • Nếu nội dung không phù hợp, hệ thống MOKI sẽ thông báo cho người dùng về nội dung không phù hợp và đề nghị người dùng làm lại. Hệ thống MOKI sẽ làm đi làm lại việc này cho đến khi nội dung phù hợp với quy định của MOKI.

Kiểm soát Người mua và Người bán trao đổi thông tin (chat):

 • Ngay khi Người mua/Người bán gửi đi một tin nhắn trong khi trao đổi thông tin (chat), tin nhắn này cũng sẽ đi qua một một cơ chế trung gian trong hệ thống Moki để được kiểm tra tự động và xử lý ngay nội dung vừa gửi trước khi tin nhắn đó được hiển thị (người nhận có thể đọc được).
 • Các từ ngữ có trong danh sách cấm sẽ được tự động xóa và thay thế bởi những câu nhắc/cảnh báo từ MOKI.
Cơ chế kiểm soát bằng con người (theo cơ chế kiểm soát thông tin riêng của Moki) luôn được sử dụng sau khi mục bán đã được đăng hoặc tin nhắn đã được hiển thị, nhằm loại bỏ hoàn toàn các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề rất khó nhận biết được một cách tự động.

Cơ chế kiểm soát thông tin riêng:

 • Ngay khi khách hàng đăng bán sản phẩm hoặc gửi đi một tin nhắn trong Ứng dụng MOKI, mục đăng bán sản phẩm hoặc tin nhắn sẽ được kiểm soát bằng cơ chế kiểm soát thông tin tự động, sau đó mới hiển thị trên ứng dụng.
 • Liên tục mỗi giờ trong ngày làm việc (Từ 08h30 đến 20h00 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 8h30 đến 17h30), bộ phận biên tập quản lý nội dung MOKI trực tiếp kiểm tra các thông tin rà soát  nội dung của các mục đăng bán và tin nhắn để có thể xử lý kịp thời. Bộ phận này sẽ sử dụng các công cụ chuyên biệt để tìm kiếm các từ khóa trong danh mục các từ ngữ không phù hợp có sẵn của MOKI hoặc các từ ngữ mới được xem là không phù hợp.

Danh sách các từ ngữ, câu được xem là không phù hợp sẽ luôn được MOKI đánh giá và bổ sung kịp thời.

Chế tài xử lý:

 • Tùy từng trường hợp mà MOKI sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, trong đó có thể là khóa/xóa tài khoản mà không báo trước.
 • Tất cả những trường hợp vi phạm dù nhẹ, dù nặng đều được hệ thống MOKI gửi thông báo tới tài khoản Moki của Người dùng.
 • Cho dù tài khoản Người dùng Moki sẽ được xử lý như nào thì trước hết, MOKI sẽ toàn quyền ngay lập tức loại bỏ các tin đăng rao bán có nội dung không phù hợp của Người dùng nếu như tin đăng rao bán đó vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc được yêu cầu sửa (ngay trước khi hiển thị - trong cơ chế kiểm soát tự động)
 • MOKI giữ quyền quyết định về việc này mà không cần báo trước.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT MOKI cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của MOKI, MOKI sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người Mua hàng.
Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn MOKI, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MOKI cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email hotro@moki.vn, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MOKI sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MOKI

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MOKI

Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia Sàn giao dịch TMĐT MOKI;
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT MOKI có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;
Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT MOKI có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT MOKI hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI;
Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT MOKI có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT MOKI phát hiện thành viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT MOKI, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT MOKI giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT MOKI. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT MOKI giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT MOKI và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là 01 (một) tuần.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MOKI

Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. Cụ thể là:
 • Đăng ký thiết lập ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP và công bố các thông tin đã đăng ký trên ứng dụng MOKI.
 • Xây dựng và công bố công khai trên ứng dụng MOKI quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI.
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Yêu cầu thương nhân, tồ chức, cá nhân là người bán trên ứng dụng MOKI - sàn giao dich thương mại điện tử - cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng MOKI những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014-TT-BCT
Loại bỏ khỏi ứng dụng MOKI, website MOKI những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;
Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người Bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;
Sàn giao dịch TMĐT MOKI chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT MOKI trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT MOKI sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Sàn giao dịch TMĐT MOKI có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn giao dịch TMĐT MOKI sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm, Sàn giao dịch TMĐT MOKI sẽ có phương án giải quyết yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoản thành viên người bán.
Sàn giao dịch TMĐT MOKI chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Sàn giao dịch TMĐT MOKI sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT MOKI ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Sàn giao dịch TMĐT MOKI sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT MOKI và khắc phục các sự cố bất khả kháng như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên, nếu những sự cố trên xẩy ra  nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT MOKI không phải chịu trách nhiệm liên đới.

XI. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT MOKI

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT MOKI

Khi đăng ký trở thành thành viên của MOKI và được MOKI  đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại MOKI.
Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại MOKI và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT MOKI hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT MOKI

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI
Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI
Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI.
Tuân thủ quy định Điều 8 của Thông tư 59/2015/TT-BCT:
 • Việc giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến qua ứng dụng dí động thực hiện theo các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định sô 52/2013/NĐ-CP, trừ trường hợp quy định tại mục b sau đây.
 • Trường hợp đối tượng của hợp dồng là sản phẩm nội dung số hoặc dịch vụ trực tuyến và việc trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng được thể hiện bằng việc giao sản phâm hoặc cung ứng dịch vụ thì cơ chê rà soát và xác nhận phải đáp ứng các quy định sau:
  • Hiển thị tên sản phẩm hoặc dịch vụ, tổng số tiền khách hàng phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đó và phương thức thanh toán sẽ được áp dụng;
  • Cho phép khách hàng sau khi rà soái những thông tin trên được lựa chọn hủy hoặc xác nhận đê nghị giao kêt hợp đông.
Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử MOKI.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới số điện thoại đăng ký, mật khẩu của mình.
Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ số điện thoại đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT MOKI và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT MOKI là chính xác.
Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin tổ chức/ cá nhân và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT MOKI.
Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT MOKI trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.
Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT MOKI vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại thông tin của Sàn giao dịch TMĐT MOKI hay sử dụng MOKI vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT MOKI cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT MOKI.

XII. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT MOKI chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử MOKI có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Moki cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Moki cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia MOKI có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên ứng dụng hay website MOKI.

XIII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Người Bán hàng khi sử dụng MOKI làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với MOKI theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
Bộ phận Chăm sóc khách hàng
Sàn giao dịch Thương mại điện tử MOKI
Địa chỉ: Công ty Cổ phần MOKI – Tầng 06, tòa nhà 146 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
E-mail: hotro@moki.vn
Hotline: 1900 636 779
    ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Giám đốc


ĐỖ VIỆT MẠNH
Moki.vn - Ứng dụng mua bán trên di động |
Chat với chúng tôi ( Hotline: 1900 636 779 )
Moki.vn - Ứng dụng mua bán trên di động | Moki.vn - Ứng dụng mua bán trên di động |

Tư vấn viên

{{conversation.roomInfo.adminInfoArr[0].name}}

Hotline: 1900.636.779

Moki.vn - Ứng dụng mua bán trên di động |

{{message.name}}

{{message.content}}

{{message.name}}

{{message.content}}

{{conversation.roomInfo.adminInfoArr[0].name}} typing......

Hiện chúng tôi không ở đây! Xin bạn vui lòng để lại lời nhắn.