Bài viết Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì?”

Đánh giá về Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì?Đang tải…

Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì? Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
  • Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào?
  • Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì?
  • Điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí như thế nào?

Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào?

Tại Điều 10 Luật Dầu khí 2022 quy định về việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như sau:

Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí
1. Căn cứ chiến lược, quy hoạch về năng lượng, tài nguyên sản xuất và đề xuất của các tổ chức phục vụ khó khăn quy định tại Điều 12 của Luật này, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ trình Thủ tướng Chính phủ duyệt. Trong danh sách đề tài điều tra cơ bản về dầu khí có các nội dung về tổ chức chủ trì thực hiện, nguồn kinh phí và dự toán kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí.
Trường hợp đề xuất thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí tại khu vực đã được giao thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về đặc tính sản phẩm hoặc thăm dò, khai thác sản xuất theo quy định của luật về sản xuất, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân phối thực hiện giữa các tổ chức, cá nhân liên quan trên cơ sở đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất, tối đa lợi ích quốc gia.
2. Kinh phí thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, kinh phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kinh phí của tổ chức, cá nhân.
< blockquote>
3. cách thức tổ chức thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí bao gồm:
a) Giao nhiệm vụ trong trường hợp cơ quan, Doanh nghiệp nhà nước chủ trì thực hiện hiện đề án;
b) Thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổ chức khác trong trường hợp tổ chức đó chủ trì thực hiện đề án.
4. Căn cứ sản phẩm đề án điều tra cơ bản về dầu khí đã được duyệt, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên, Môi trường và các Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:< /div>
a) Phê duyệt đề cương cụ thể, dự toán chi phí để thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí; Phê duyệt nội dung thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổ chức chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí; kiểm tra, giám sát công việc thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí;
c) Khám nghiệm, phê duyệt kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí;
d) Thẩm định nội dung chi và phê duyệt quyết toán kinh phí từ các nguồn ngân sách nhà nước (nếu có), nội dung chi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có) thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí.
5. Báo cáo kết quả điều tra cơ bản về dầu khí đã được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và danh mục cảm tính.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như sau:< /mạnh>

Mọi Người Cũng Xem   Tự sự của hacker chuyên thâm nhập máy tính từ xa

– Phải phục vụ khó khăn quy định tại Điều 12 của Luật này, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng sản phẩm đề án điều tra cơ bản về dầu khí.

– Kinh phí thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, kinh phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kinh phí của tổ chức, cá nhân.

– hình thức tổ chức thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí bao gồm: Giao nhiệm vụ trong trường hợp cơ quan, công ty nhà nước chủ trì thực hiện đề án; Thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổ chức khác trong trường hợp tổ chức đó chủ trì thực hiện đề án và các quy định khác của pháp luật.

Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào?

Việc điều tra cơ bản về dầu khí được tổ chức thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí là gì?

Tại Điều 11 Luật Dầu khí 2022 quy định về nội dung điều tra cơ bản về dầu khí như sau:

Nội dung điều tra cơ bản về dầu khí
1. thống kê, khảo sát địa chất, địa vật lý, điều tra về thành tạo địa chất và thành phần vật chất, khoan thông số để thu thập số liệu và lấy mẫu, lập báo cáo, xây dựng bản đồ địa chất, địa vật lý khu vực và các bản đồ chuyên đề đáp ứng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, kết hợp thống kê tai biến địa chất, địa chất môi trường và khoáng sản khác, lập các bản đồ chuyên đề liên quan.
2. Tìm kiếm các dấu hiệu về dầu khí, đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu khí, khoanh định và phân loại theo đối tượng, nhóm thành tạo địa chất nhằm xác định khu vực có dầu khí mới, hoạch định hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Như vậy, việc điều tra cơ bản về dầu khí có các nội dung sau: thống kê, khảo sát địa chất, địa vật lý, điều tra về thành tạo địa chất và thành phần vật chất, khoan thông số để thu thập số liệu và lấy mẫu, lập báo cáo, xây dựng bản đồ địa chất; ìm kiếm các dấu hiệu về dầu khí, đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu khí, khoanh định và phân loại theo đối tượng, nhóm thành tạo địa chất nhằm xác định khu vực có dầu khí mới, định hướng vận hành tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí như thế nào?

Tại Điều 12 Luật Dầu khí 2022 quy định về nội dung khó khăn thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí như sau:

Điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí
1. Tổ chức chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí phải có đủ tiềm lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm trong điều tra cơ bản về dầu khí theo quy định của Chính phủ.
2. Tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện thì phải liên danh với tổ chức khác, cá nhân để có đủ điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Cá nhân tham gia thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí phải liên danh với tổ chức để có đủ khó khăn thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí theo quy định tại khoản 1 Điều này.

* Lưu ý: Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Trân trọng!

Mọi Người Cũng Xem   Quay tay là gì vậy
Đi đến trangTra cứu hỏi đáp về Điều tra cơ bản về dầu khí

Nguyễn Hữu Vi

112 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về ti?n c? khí là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ti?n c? khí là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ti?n c? khí là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ti?n c? khí là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ti?n c? khí là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ti?n c? khí là gì


Các hình ảnh về ti?n c? khí là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về ti?n c? khí là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin về ti?n c? khí là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Cũng Xem   Dấu hiệu bệnh bạch tạng là gì và nguyên nhân nào gây nên bệnh?

No Responses

  1. Hùng Vũ
    Posted on Tháng Tám 4, 2020