Thắc mắc:  Tại sao lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh không khớp?

Chào anh chị, Em phát hiện BCTC 2013 nhìn lại tổng hợp số liệu lên BCĐKT và báo cáo KQKD thì lại gặp vấn đề sau:

+ BCĐKT : Số lỗ giống như trên sổ sách đã hạch toán ( số A )

+ BCKQKD: Số lỗ trên KQKD sau khi tổng hợp các tài khoản doanh thu và chi phí thì lại là 1 số khác (số B)

+ Nợ 421 trừ Có 421 = lỗ trên BCĐKT ( số A )
+ Tổng doanh thu trừ tổng ngân sách = lỗ trên báo cáo KQKD ( số B )

TRẢ LỜI:

Đầu tiên chúng tôi nhắc lại cách tính chỉ tiêu LNST trên BCDKT và BCKQKD như sau:

* ) Trên BCDKT chỉ tiêu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Mã số 420 được xác đinh : Số liệu để ghi vào chỉ tiêu LN sau thuế chưa phân phối là số dư Có của thông tin tài khoản 421 ” Lãi chưa phân phối ” trên sổ cái. Trường hợp thông tin tài khoản 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn : ( * * * )
-> Cách tính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( TK 421 ) = Số dư đầu kỳ TK 421 + Phát Sinh Có TK 421 – Phát Sinh Nợ TK 421
* ) Trên BCKQKD chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN – Mã số 60 : Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần ( hoặc lỗ ) sau thuế từ những hoạt động giải trí của doanh nghiệp ( Sau khi trừ đi thuế TNDN ) phát sinh trong năm báo cáo
-> Công thức tính lợi nhuận sau thuế THDN như sau :

Mọi Người Cũng Xem   [Trắc nghiệm] Bạn sẽ là ai trong Inuyasha?

Lợi nhuận sau thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế TNDN – Thuế TNDN(Nếu có)

– Lợi nhuận trước thuế TNDN = Lợi nhuận thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh + Lợi nhuận khác
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động giải trí KD = ( Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ + Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ) – ( Chi Phí kinh tế tài chính – giá thành bán hàng – Chi tiêu quản trị Doanh Nghiệp )
Lợi nhuận gộp về bán hàng và phân phối dịch vụ = Doanh thu thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ – Giá vốn hàng bán
+ Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – ngân sách khác
=> Theo như bạn trình diễn lợi nhuận sau thuế của công ty bạn năm 2013 trên bảng CDKT và BCKQKD không bằng nhau, Trong câu hỏi của bạn chưa nêu công ty bạn xây dựng năm 2013 hay trước năm 2013 .
Với trường hợp trên có 2 trường hợp như sau :
1. Công ty bạn xây dựng trong năm 2013 và năm 2013 năm nộp báo cáo kinh tế tài chính tiên phong :
Với trường hợp này nếu LN trên BCDKT và BCKQKD khác nhau thì bạn đã làm sai báo cáo kinh tế tài chính cần thanh tra rà soát lại tổng thể sổ sách, hóa đơn, chứng từ .

2.Công ty bạn thành lập trước năm 2013 và năm 2013 không phải là năm nộp báo cáo tài chính đầu tiên:

Mọi Người Cũng Xem   Những lưu ý khi sử dụng thuốc Đông Y để đạt được hiệu quả tốt nhất

Xem thêm: Tổng hợp các sao tốt

Với trường hợp này nếu LN trên BCDKT và BCKQKD khác nhau là yếu tố liên tục xảy ra vì trên BCDKT chỉ tiêu LNST cộng cả lũy kế của năm trước ( số dư đầu kỳ ) ; và lợi nhuân đã chia trong kỳ ( Nếu năm trước công ty lãi )
Với BCKQKD chỉ tiêu LNST là tính trong 01 năm làm báo cáo .

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ sau đây : dịch vụ mở công ty tại long biên, thành lập doanh nghiệp tại đống đa …hãy liên hệ ngay với chúng tôi Tel : 0988 043 053

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment