SDR (Special Drawing Rights) là gì? |

Bài viết SDR (Special Drawing Rights) là gì? thuộc chủ đề về Tiền điện tử đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu SDR (Special Drawing Rights) là gì? trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “SDR (Special Drawing Rights) là gì?”

Nội dung bài viết
ẩn

SDR là gì?

SDR – Special Drawing Rights (Quyền rút vốn đặc biệt) là một dạng tiền dự trữ quốc tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đặt ra vào năm 1969, có vai trò như một đơn vị tính toán và cũng là một phương tiện thanh toán giữa các thành viên Quỹ, của bản thân Quỹ và “các chủ sở hữu quy định khác”. SDR được tạo ra để giải quyết những lo ngại về những Giảm của vàng và đôla Mỹ là phương tiện duy nhất để thanh toán các tài khoản quốc tế, SDR tăng cường thanh khoản quốc tế bằng cách bổ sung thêm đồng tiền dự trữ tiêu chuẩn.

SDR về bản chất là một công cụ tiền tệ nhân tạo được IMF xây dựng và dùng từ một rổ những loại tiền tệ của những quốc gia quan trọng. IMF dùng SDR cho mục đích kế toán nội bộ. SDR được IMF phân bổ cho các quốc gia thành viên và được bảo đảm bởi sự tin cậy và tín nhiệm hoàn toàn của các nước thành viên. Các thành viên và chủ sở hữu khác khả năng mua, bán SDR để lấy ngoại hối; khả năng vay, cho vay, hay thế chấp SDR; khả năng dùng SDR trong các giao dịch swap và giao dịch kỳ hạn; khả năng dùng SDR trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính; và khả năng cho và nhận viện trợ bằng SDR.

Lịch sử hình thành SDR

Do sức ép của Mỹ, Hội nghị Bretton Woods phải chấp nhận 1 tỷ lệ vàng USD là 35 USD – 1 ounce vàng. Cuối 1947 Bộ Trưởng Tài chính Mỹ, ông Johw Suyder đã tuyên bố với Tổng giám đốc của IMF là Mỹ bán và mua vàng bằng USD với giá 35 USD/ ounce cho tất cả các NHTW nào có yêu cầu. Ðiều này biến hệ thống Bretton Woods thành một hệ thống bản vị USD.

Để giải quyết vấn đề dự trữ của quỹ tháng 6-1967 Hội đồng Thống đốc IMF đã nhóm họp ở Rio de Janeiro, thủ đô Brazil và đã chấp nhận nguyên tắc tạo ra một loại dự trữ quốc tế mới là SDR (Special drawing right). Dự trữ SDR được thể hiện dưới hình thức bút tệ, được ghi trong tài khoản đặc biệt của mỗi nước thành viên và có thể sử đụng qua chuyển khoản. Giá trị của mỗi đơn vị SDR lúc ban đầu được ấn định là 0,888671 gram vàng, tương đương với hàm lượng vàng của 1 USD. Ðến năm 1973 vì có sự thả nổi hối suất của USD, giá trị của SDR được quy định căn cứ vào giá trị tổng hợp của 16 loại tiền tệ có cân nhắc tỷ trọng theo tầm quan trọng của mỗi đơn vị tiền tệ thể hiện qua phần giá trị xuất khẩu của mỗi quốc gia trong tổng giá trị xuất khẩu của thế giới. Năm 1981, giá trị tổng hợp đó chỉ còn căn cứ vào 5 đồng tiền của 5 nước có khối lượng xuất khẩu lớn nhất thế giới từ 1975-1979 là USD 40%; FRF 11%; GDB 11%; JPY 17%; DEM 21%; Cứ 5 năm duyệt lại một lần: một lần vào đầu năm 1986, một lần vào đầu năm 1991.

Mọi Người Cũng Xem   Thóp hậu là gì? Có nên mua nhà thóp hậu không?

Mục đích của SDR

SDR được tạo ra qua quy trình đóng góp và phân bổ của các thành viên IMF để trở thành bộ phận chính của dự trữ quốc tế, còn vàng và các tiền tệ dự trữ chỉ là phần bổ sung nhỏ cho dự trữ quốc tế. Để tham gia vào hệ thống này, một quốc gia bắt buộc phải có dự trữ chính thức. Dự trữ chính thức bao gồm vàng và ngoại tệ được chấp nhận phổ thông trong giao dịch quốc tế của ngân hàng trung ương hoặc chính phủ khả năng được dùng để mua lại nội tệ nhằm duy trì tỉ giá ổn định.

Lần phân bổ SDR gần đây nhất được thực hiện năm 1981, nâng tổng số phân bổ tích lũy lên tới 21,4 tỷ SDR. Các phân bổ SDR phải được 85% tổng phiếu bầu IMF thông qua và số phiếu bầu được chia cho các nước thành viên theo tỷ lệ hạn ngạch. IMF khả năng hủy bỏ SDR nhưng việc này chưa từng xảy ra.

Năm 1997, các thành viên IMF đồng ý sửa đổi Điều khoản IMF cho phép phân bổ SDR đặc biệt một lần, gọi là phân bổ “công bằng” nhằm cung cấp cho các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ và các quốc gia chuyển đổi khác, cũng như những nước nghèo phần chia lớn hơn cách chia thông thường theo tỷ lệ hạn ngạch.

Việc sửa đổi các Điều khoản cũng cần phải được 85% phiếu bầu thông qua. Tháng 12 năm 2001, các thành viên đại diện cho 72,7% số phiếu bầu đã thông qua Bản sửa đổi lần thứ 4. Sự thôn g qua của Mỹ, chiếm 17,13% trong tổng số phiếu bầu, là rất cần thiết để đưa tổng số phiếu bầu vượt qua giới hạn (85%). Điều này cần phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Việc thông qua bản sửa đổi sẽ khởi đầu ngay một đợt phân bổ mới trị giá 21,433 tỷ SDR, gấp đôi tổng số dư nợ và đẩy mạnh dự trữ ngoại hối của các quốc gia nghèo và đang chuyển đổi, dù vậy các thành viên giàu hơn vẫn nhận hai phần ba tổng số phân bổ theo công thức đã sửa đổi.

Phân bổ SDR tới thành viên

Theo các điều khoản t thỏa thuận (Điều XV, mục 1 và điều XVIII), IMF khả năng phân bổ SDR tới các quốc gia thành viên theo tỷ lệ hạn ngạch thương mại của họ trong IMF. Sự phân bổ như vậy cung cấp cho mỗi thành viên một của cải/tài sản dự trữ quốc tế vô điều kiện, không tốn chi phí. Cơ chế SDR là tự chủ về tài chính và các khoản thu thuế phân bổ sau đó được dùng để trả lãi cho việc nắm giữ SDR. Nếu một thành viên không dùng bất kỳ sự nắm giữ SDR được phân bổ thì chi phí nay cũng như với lãi nhận được. mặc khác, nếu một thành viên gia tăng việc nắm giữ SDR trên sự phân bổ của quốc gia đó, nó sẽ được hưởng lãi suất dựa trên sự dư thừa. Ngược lại, nếu quốc gia nắm giữ lượng SDR ít hơn sự phân bổ của nó, nó phải trả lãi dựa trên sự thiếu hụt. Các điều khoản của Hiệp định cũng cho phép hủy bỏ SDR nhưng quy định này chưa bao giờ được dùng.

Các điều lệ của IMF cung cấp khả năng quy định chủ sở hữu khác của SDR – là tổ chức khác hơn thành viên IMF – một vài tổ chức chính thức chẳng hạn như BIS, ECB hay những ngân hàng phát triển vùng. Một người nắm giữ được quy định khả năng nhận và dùng SDR trong giao dịch và các vận hành với các thành viên nắm giữ SDR khác được quy định và thành viên của IMF. IMF không thể phân bố SDR tới chính tổ chức hoặc các thành viên được quy định.

Mọi Người Cũng Xem   Mô hình giá Hook Reversal (HR) là gì?

Sự phân bổ chung SDR được dựa trên mong muốn toàn cầu dài hạn để bổ sung cho các của cải/tài sản dự trữ đang tồn tại. Các quyết định phân bổ nói chung được thực hiện trong giai đoạn kế tiếp đến 5 năm (báo cáo cuối cùng từ tháng 06/2016) mặc dù sự phân bổ chung SDR được thực hiện chỉ 3 lần. Sự phân bổ đầu tiên với tổng số tiền là 0.3 tỉ SDR, phân phối vào năm 1970-72; lần thứ hai là 12.1 tỷ SDR năm 1979-81; lần thứ ba là 161.2 tỷ SDR vào ngày 28/08/2009.

Việc sửa đổi lần thứ tư những điều khoản hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10/08/2009 và đưa ra một sự phân bổ chi tiết lần nữa của 21.5 tỷ SDR. Mục đích của sự phân bổ lần thứ tư là cho phép các thành viên IMF tham gia vào hệ thống SDR dựa trên cơ sở công bằng và khắc phục thực tế rằng các nước gia nhập vào IMF sau 1981 nhiều hơn 1/5 của các thành viên IMF hiện nay – không bao giờ nhận được sự phân bổ SDR cho tới năm 2009.

Năm 2009 nói chung và sự phân bổ SDR nói riêng đã làm tăng cùng lúc ấy tổng số phân bổ SDR tích lũy lên đến 204.1 tỷ SDR.

1 SDR bằng bao nhiêu USD?

tổng giá trị SDR được quy định bằng một rổ tiền tệ gồm bốn loại tiền tệ mạnh là: đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật, và bảng Anh. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, tổng giá trị của SDR là 1 SDR = 1,25673 đô la Mỹ. Các thành viên IMF khả năng dùng SDR để mua đồng tiền của các thành viên khác với tỷ giá hiện hành được điều chỉnh mỗi ngày.

Để biết được giá 1 SDR hôm nay bằng bao nhiêu đô la Mỹ, bạn khả năng tham khảo trực tiếp tại trang chủ của IMF bằng cách nhấp vào đường dẫn này: https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx

Lãi suất của SDR

SDR là một công cụ có lãi. Các thành viên nhận lãi suất SDR theo tỷ lệ nắm giữ và thanh toán tiền lãi SDR tính trên phần phân bổ SDR của mình. Các thành viên giảm phần phân bổ ban đầu của mình để mua đồng tiền nước khác phải trả lãi SDR, và các thành viên có đồng tiền được mua sẽ nhận tiền lãi trên phần SDR tăng thêm. Lãi suất SDR được tính dựa trên bình quân gia quyền của lãi suất cho vay ngắn hạn điển hình của các quốc gia có đồng tiền trong rổ tiền tệ SDR (Pháp, Đức, Nhật, Vương quốc Anh và Mỹ) và được điều chỉnh hàng tuần. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, lãi suất SDR là 2,23%. Tiền lãi được trả theo quý.

Để biết được lãi suất SDR hôm nay là bao nhiêu, bạn khả năng tham khảo trực tiếp tại trang chủ của IMF bằng cách nhấp vào đường dẫn này: https://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx

dùng SDR để thanh toán

Các thành viên nắm giữ SDR khả năng dùng chúng để đổi lấy những loại tiền được dùng thường nhật bằng cách tự nguyện trao đổi với nhau qua nghiệp vụ swap, hoặc dưới sự chỉ đạo của IMF bắt buộc các quốc gia có nền kinh tế mạnh hoặc dự trữ ngoại tệ lớn hơn phải mua SDR từ các quốc gia thành viên gặp điều kiện.

Mọi Người Cũng Xem   Cere Network là gì? Thông tin về đồng CERE

Các quốc gia thành viên IMF khả năng vay SDR từ dự trữ của IMF với lãi suất ưu đãi, chủ yếu với mục đích điều chỉnh, tạo ra vị thế có lợi cho cán cân thanh toán của họ.

Bên cạnh vai trò là một của cải/tài sản dự trữ phụ trợ, SDR là đơn vị kế toán của IMF. tổng giá trị của SDR được tính từ một rổ những loại tiền tệ chính: đồng yên Nhật, đôla Mỹ, Nhân dân tệ, Bảng Anh và đồng euro.

Mua và bán SDR

Các thành viên IMF thường cần mua SDR để thực hiện nghĩa vụ với IMF, hoặc cũng khả năng muốn bán SDR để điều chỉnh các thành phần trong dự trữ của họ. IMF khả năng vận hành như một trung gian giữa các thành viên và các quốc gia nắm giữ SDR để đảm bảo SDR khả năng được trao đổi như một đồng tiền dùng tự do. Hơn hai thập kỷ qua, thị trường SDR có chức năng thông qua các thỏa thuận giao dịch tự nguyện. Theo các thỏa thuận này, một vài thành viên và một quốc gia nắm giữ SDR đã tình nguyện mua hoặc bán SDR trong giới hạn được xác định bằng các thỏa thuận tương ứng của họ. Theo sự phân bổ SDR năm 2009, số lượng và kích thước các thỏa thuận tự nguyện được mở rộng để đảm bảo tiếp tục sự thanh khoản của thị trường SDR tự nguyện. Số lượng các thỏa thuận SDR tự nguyện hiện nay là 32, bao gồm 19 thỏa thuận mới kể từ sự phân bổ SDR năm 2009.

Từ tháng 09/1987, các giao dịch tự nguyện đã đảm bảo tính thanh khoản cho SDR. mặc khác, trong trường hợp không đủ khả năng thực hiện theo các thỏa thuận giao dịch tự nguyện, IMFcó thể thực hiện các cơ chế đã quy định. Theo cơ chế này, các thành viên với những tác động bên ngoài mạnh mẽ được chỉ định bởi IMF để mua SDR với các đồng tiền dùng tự do lên đến một khoản nhất định từ các thành viên yếu hơn. Thỏa thuận này được xem là một sự hỗ trợ để đảm bảo tính thanh khoản và đặc tính là một của cải/tài sản an toàn của SDR.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các danh mục tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà khả năng không phù hợp với một vài nhà đầu tư. vì thế hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.

Các câu hỏi về SDR (Special Drawing Rights) là gì?


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê SDR (Special Drawing Rights) là gì? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết SDR (Special Drawing Rights) là gì? ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết SDR (Special Drawing Rights) là gì? Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết SDR (Special Drawing Rights) là gì? rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về SDR (Special Drawing Rights) là gì?

SDR (Special Drawing Rights) là gì?

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #SDR #Special #Drawing #Rights #là #gì

Tham khảo thêm thông tin tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin về SDR (Special Drawing Rights) là gì? từ trang Wikipedia.◄

source: Moki.vn

Xem thêm các bài viết về Tài Chình hay tại : https://moki.vn/tai-chinh/

Give a Comment