Bài viết Chuyên đề môn Công nghệ 7: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG thuộc chủ đề về HỎi Đáp Là Gì thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu Chuyên đề môn Công nghệ 7: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Chuyên đề môn Công nghệ 7: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG”

Đánh giá về Chuyên đề môn Công nghệ 7: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG


Xem nhanh

TÊN CHUYÊN ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠ CÂY TRỒNG

Tên chủ đề: Sâu, bệnh hại cây trồng trong chương trình Công nghệ lớp 7

– Các môn/bài học được gộp vào trong chủ đề:

+ MônSinh học 7:

Bài 26. Châu chấu

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

+ Môn Địa lý 7:

Bài 17. Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa

Số tiết của chủ đề: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Nêu được những tác hại do sâu, bệnh hại gây ra cho cây trồng về năng suất, chất lượng sản phẩm ở các mức độ khác nhéu và lấy được ví dụ minh hoạ.

– Xác định được những đặc điểm sinh học cơ bản của côn trùng làm cơ sở để hình thành khái niệm sâu hại.

– Xác định được những đặc điểm chung và bản chất của sâu hại qua phân tích những đặc điểm giống và khác nhéu giữa côn trùng và sâu hại.

– Trình bày được khái niệm về bệnh cây, phân biệt được sâu hại và bệnh hại về tác nhân gây hại, biểu hiện bị hại.

– Nêu được các dấu hiệu nhận biết khi cây bị sâu, bệnh phá hại dựa vào những biến đổi màu sắc, cấu tạo, hình thái,…

– Nêu và giải thích được các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

– Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, biết được tác dụng và ưu, nhược điểm của từng phương pháp đó.

Biết được các kí hiệu và biểu tượng độ độc của thuốc trừ sâu qua nhãn mác.

– Biết được một vài dạng thuốc trừ sâu, bệnh hại qua quan sát các đặc điểm của thuốc.

2. Kĩ năng

Phân biệt được một vài loại côn trùng có lợi và có hại trong đời sống.

– Nhận biết được các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại từ đó hình thành những kĩ năng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

– Nhận biết được 1 số dạng thuốc trừ sâu dựa vào kí hiệu đặc điểm, màu sắc.

– có thể vận dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trong sản xuất và đời sống.

Phân biệt được độ độc của thuốc trừ sâu qua kí hiệu và biểu tượng trên nhãn thuốc.

– Đọc được tên 1 số loại thuốc trừ sâu đơn giản: Tên danh mục, hàm lượng chất công dụng,…

– Phát triển kỹ năng quan sát và trao đổi nhóm.

3. Thái độ

– Có ý thức phát hiện sâu, bệnh hại qua quan sát các dấu hiệu bị hại trên lá, thân, hoa, quả,.. .của cây từ đó có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

– Có ý thức tham gia tích cực cùng gia đình, địa phương phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng để Giảm sự gây ra hại về số lượng, chất lượng danh mục nông nghiệp.

– Thực hiện an toàn lao động khi dùng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và bảo vệ môi trường sống xung quanh.

– Có ý thức tìm hiểu loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh qua kí hiệu và biểu tượng trên nhãn.

– Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực, cẩn thận, chính xác trong thực hành,  hoàn thành tốt các công việc được giao.

4. Định hướng năng lực được hình thành

a. tiềm lực tự học

 – Xác định mục tiêu học tập: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.

– Đánh giá và điều chỉnh việc học: Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, Giảm của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.

b. năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

– Phát hiện và làm rõ vấn đề: Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

– Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

– Thực hiện và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề: Thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp của giải pháp thực hiện.

 c. tiềm lực giao tiếp

– Nghe hiểu nội dung chính hay nội dung cụ thể các phần, bài tập, lời giải thích, cuộc thảo luận; có thái độ tích cực trong khi nghe; có phản hồi phù hợp,…

– Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp.

d. năng lực hợp tác

– Xác định mục đích và phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao các nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp.

– Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm.

e. năng lực công nghệ: tiềm lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tư duy khoa học logic, vận dụng vào thực tế qua việc gắn lý thuyết với thực hành.

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Nội dung 1. Sâu, bệnh hại cây trồng

– Tác hại của sâu, bệnh.

– Khái niệm về côn trùng và bệnh cây:

+ Khái niệm về côn trùng

+ Khái niệm về bệnh cây

+ một vài dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại

Nội dung 2. Phòng trừ sâu, bệnh hại

– Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại

– Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại:

+ Biện pháp canh tác và dùng giống chống sâu, bệnh hại

+ Biện pháp thủ công

+ Biện pháp hóa học

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật

Nội dung 3. Nhận biết một vài loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại

– Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại

– Quan sát một vài dạng thuốc

III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH (theo chuẩn kiến thức, kỹ năng)

1. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và tiềm lực được hình thành

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Sâu, bệnh hại cây trồng

– Nêu được những tác hại do sâu, bệnh hại gây ra cho cây trồng về năng suất, chất lượng danh mục ở các mức độ khác nhéu.

– Trình bày được một số dấu hiệu cây bị hại ở các cơ quan khác nhéu và xác định được tác nhân gây ra ra.

– Xác định được những đặc điểm sinh học cơ bản của côn trùng

– Chỉ ra được tác nhân gây ra bệnh cây, những dấu hiệu cơ bản của khái niệm về bệnh cây.

– LH thực tế kể được những cách gây ra hại của sâu, bệnh. Lấy được ví dụ về côn trùng có hại và côn trùng có ích

– liên hệ thực tế về sâu, bệnh hại cây trồng ở gia đình và địa phương.

Phòng trừ sâu, bệnh hại

– Nêu được các biện pháp phòng trừ hại cây trồng. Ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp

– Nêu và giải thích nội dung vai trò của nguyên tắc phòng chống sâu, bệnh hại cây trồng.

– So sánh được ưu, nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

– Giải thích được khó khăn sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh.

– Đề xuất được biện pháp Giảm sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng ở gia đình và địa phương.

– Vận dụng được những biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc hóa học vào thực tế.

Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại

– Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu trên nhãn thuốc, bao bì.

– Vận dụng kiến thức đã học xác định được ý nghĩa tên của thuốc trừ sâu, bệnh chi tiết

Định hướng tiềm lực được hình thành

tiềm lực chung: năng lực tự học, tiềm lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp, tiềm lực hợp tác.

– năng lực chuyên biệt: năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tư duy khoa học logic, vận dụng vào thực tế qua việc gắn lý thuyết với thực hành.

Mọi Người Cũng Xem   Tai nghe in-ear là gì? Tại sao in-ear lại phổ biến như vậy?

IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI, BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Câu hỏi mức độ nhận biết

Câu 1. Em cho biết hình nào thể hiện sâu gây ra hại, bệnh gây ra hại?

               

              Hình 1                                                                 Hình 2

                                 

              Hình 3                                                                 Hình 4

Câu 2. Em hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh ?

Câu 3. Em hãy nhận biết các độ độc qua các nhãn thuốc sau.

              Hình 1                                                               Hình 2

              Hình 3                                                                 Hình 4

Câu 4. Điền từ (cụm từ)  thích hợp vào chỗ trống:

Sâu, bệnh có ảnh hưởng… đến cuộc sống cây trồng. Khi cây bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trưởng, phát triển……….năng suất và chất lượng nông sản…,……………..thậm chí không có thu hoạch.

Câu 5. Khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại thường có những dấu hiệu sau:

A. Cành cây bị gãy, sần sùi

B. Lá bị thủng, biến dạng

C. Quả bị đen, củ bị thối

D. Tất cả những dấu hiệu trên

Câu 6.Có các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng: Bắt sâu hại bằng tay, bẫy đèn, phun thuốc trừ sâu, biện pháp sinh học? Em hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của các biện pháp trên?

Câu 7. Các ký hiệu sau của các dạng thuốc nào?

a. GR

b. BTN

c. EC

2. Câu hỏi mức độ thông hiểu

Câu 1. So sánh sự khác nhéu giữa kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?

Câu 2. tác nhân của bệnh sinh lí của cây trồng là?

A. Nấm hay tuyến trùng

B. Vi rút

C. Vi khuẩn

D. Môi trường bất thuận

Câu 3. So sánh ưu và nhược điểm của biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp thủ công và biện pháp hóa học.

Câu 4. Em hãy quan sát vào nhãn thuốc trừ sâu sau. Nêu tên, hàm lượng chất tác dụng và dạng thuốc.

Câu 5. Tại sao lại lấy nguyên tắc phòng là chính?

Câu 6. Để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng một cách hiệu quả:

A. Lựa chọn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh an toàn trước.

B. Phối hợp một cách hợp lí các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

C. dùng  đồng thời các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí.

D. Tất cả các ý trên.

3. Câu hỏi mức độ vận dụng thấp

Câu 1. Em hãy kể những cách gây hại của sâu, bệnh trên cây trồng mà em biết?

Câu 2. Em hãy kể tên một vài côn trùng là sâu hại, một số côn trùng không phải là sâu hại mà em biết?

Câu 3. Tại sao chỉ dùng thuốc hóa học khi dịch hại tới ngưỡng?

 1. Để phá vỡ cân bằng sinh thái
 2. Tránh gây cháy, táp lá và thân cây
 3. Tránh hiện tượng kháng thuốc, hạn chế ô nhiễm môi trường
 4. Tăng cường sự phát triển của thiên địch

Câu 4. Một bác nông dân khi mua thuốc để trừ rầy hại lúa Capcin25WP nhưng không hiểu tên thuốc như vậy có ý nghĩa gì. Em hãy giải thích giúp bác ý nghĩa của tên thuốc này?

        4. Câu hỏi mức độ vận dụng cao

Câu 1. Em có biết ở địa phương em có loại sâu, bệnh gì gây ra hại cho cây trồng và làm thiệt hại một cách đáng kể đến chất lượng nông sản không?

Câu 2. Để hạn chế sâu, bệnh phát triển trên đồng ruộng, trong canh tác rau nông địa phương em thường kết hợp cùng lúc các biện pháp phòng trừ nào?

Câu 3. Buổi chiều lặng gió, Mai thấy bố mặc quần áo bảo hộ, đeo kính đi phun thuốc trừ sâu cho lúa, Mai hỏi: Sao bố không mặc quần áo ngắn cho mát và phun thuốc vào ngày trời có gió để nhờ gió đẩy thuốc ra xa hơn, đỡ phải đi lại thường xuyên? Em hãy giúp bố Mai giải thích cho Mai hiểu?

Câu 4. Nghỉ hè, em được về quê thăm ông bà. Buổi sáng theo bà ra đồng, em nhìn thấy bác Hoa đang pha chế thuốc trừ sâu ở ruộng. Sau khi pha chế xong, bác vứt luôn vỏ chai ra ruộng. không chỉ vậy, phun thuốc xong, bác đem bình phun ra mương nước gần đó để súc, rửa và đổ trực tiếp vào nguồn nước. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy cho biết bác Hoa có những hành động sai nào? Em sẽ nói gì với bác về hệ lụy của những hành động đó?

V. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP

* vận hành khởi động

1. Mục tiêu: Nhận biết ban đầu về chủ đề: Sâu, bệnh hại cây trồng gồm: tác hại của sâu, bệnh; các biện pháp phòng trừ,…

2. Nội dung: Chiếu hình ảnh các cơ quan của cây trồng như: lá cây, rau, củ, quả,…bị sâu hại, bệnh hại.

3. cách thức:

Bước 1. Giao nhiệm vụ

+ GV cho HS xem một vài hình ảnh: lá cây, củ, rau, quả,…bị sâu, bệnh hại, bắt buộc HS nhận xét và hình dạng, đặc điểm của các mẫu vật đó.

+ Từ nhận xét và hình dạng, đặc điểm của các mẫu vật, hãy dự đoán các tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

– Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

+ HS quan sát hình ảnh, thảo luận nhóm và ghi báo cáo vào phiếu học tập

– Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

+ Đại diện từ 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập, các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

– Bước 4. Đánh giá kết quả

+ GV nhận xét, giải thích và kết luận nội dung bài tập

* hoạt động hình thành kiến thức mới

hoạt động 1. Tìm hiểu: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

          I. Mục tiêu

– Nêu được những tác hại do sâu, bệnh hại gây ra cho cây trồng về năng suất, chất lượng danh mục ở các mức độ khác nhau và lấy được ví dụ minh hoạ.

– Xác định được những đặc điểm sinh học cơ bản của côn trùng làm cơ sở để hình thành khái niệm sâu hại.

– Trình bày được khái niệm về bệnh cây, nêu được các dấu hiệu nhận biết khi cây bị sâu, bệnh phá hại dựa vào những biến đổi màu sắc, cấu tạo, hình thái,…

Phân biệt được một số  loại côn trùng có lợi và có hại trong cuộc sống

Nhận biết được các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại từ đó hình thành những kĩ năng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

 – Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây trồng nhiều để Giảm tác hại của sâu, bệnh.

– Có ý thức bảo vệ các loại côn trùng có ích, bảo vệ môi trường sống.

II. Nội dung

Tìm hiểu tác hại của sâu, bệnh; khái niệm về côn trùng và bệnh cây

III. hình thức

Làm việc cá nhân/ nhóm/cả lớp

– Phương tiện: Máy  tính, máy chiếu, sgk,…

IV. Các bước tiến hành hoạt động 1 (cá nhân/nhóm/cả lớp)

1. Tìm hiểu tác hại của sâu, bệnh

a. Mục tiêu

 Xác định được nội dung kiến thức cơ bản về tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng được thể hiện qua các hình ảnh minh hoạ của GV để tiếp thu kiến thức mới.

b. Nội dung

– Tác hại của sâu, bệnh đối với cuộc sống cây trồng

– Tác hại của sâu, bệnh đến hiệu quả kinh tế

– Tác hại của sâu, bệnh đến môi trường

c. Kĩ thuật tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV bắt buộc HS quan sát các hình ảnh về tác hại của sâu, bệnh và thảo luận nhóm  để trả lời các câu hỏi sau:

– Sâu, bệnh có tác động như thế nào đến cuộc sống cây trồng? Ảnh hưởng chi tiết đó là gì?

– Em hãy lấy 1 vài ví dụ về ảnh hưởng của sâu, bệnh hại đến năng suất và chất lượng nông sản.

– Theo em, sâu, bệnh hại có tác động gì đến kinh tế và môi trường sống không?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

– Làm việc cá nhân: HS tự thống kê nội dung mục I, vận dụng kiến thức mới đã tiếp thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mọi Người Cũng Xem   Auxiliary Verbs – Tấn tần tật về “Trợ động từ” trong tiếng Anh

– Làm việc nhóm: Từng thành viên trong nhóm trình bày, sau đó trao đổi và thống nhất trong nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

– Đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– HS khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện

HS đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, bạn bè và nội dung chốt để tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

        2. Tìm hiểu khái niệm côn trùng và bệnh cây

a. Mục tiêu

– Xác định nội dung các kiến thức cơ bản về côn trùng.

– Biết được các giai đoạn phá hại mạnh nhất của côn trùng ở mỗi kiểu biến thái.

– Phân biệt được sự khác nhéu giữa côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

– Nhận biết được 1 số côn trùng có lợi và có hại trong một cách tự nhiên.

– Hiểu được khái niệm về bệnh cây, biết được các nguyên nhân gây nên bệnh cây.

– Biết được các dấu hiệu nhận biết của cây trồng khi bị sâu, bệnh phá hại thông qua các biến đổi về màu sắc, cấu tạo, hình thái,… của cây.

b. Nội dung

– Khái niệm về côn trùng: khái niệm, cấu tạo, vòng đời.

– Khái niệm về bệnh cây

– một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại

c. Kĩ thuật tổ chức vận hành

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

– GV yêu cầu HS LH kiến thức môn Sinh học lớp 7 đã được học và kiến thức tự nghiên cứu SGK, kết hợp quan sát các hình ảnh trả lời các câu hỏi sau:

+ Côn trùng thuộc ngành động vật nào? Lớp nào?

+ Cơ thể được chia làm mấy phần?

+ Thế nào là vòng đời của côn trùng?

+ Côn trùng có những kiểu biến thái nào? Ở mỗi kiểu biến thái, giai đoạn nào côn trùng phá hại mạnh nhất?

+ Thế nào là bệnh cây? Các tác nhân nào gây ra bệnh cho cây? Dấu hiệu nhận biết của cây trồng khi bị sâu hại, bệnh hại?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

– Làm việc cá nhân: HS tự thống kê nội dung SGK, liên lạc kiến thức liên môn để giải quyết các yêu cầu của GV.

– Làm việc nhóm: Các nhóm quan sát hình minh họa, trao đổi, thảo luận tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

– Đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– HS khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.

Bước 4.  Đánh giá kết quả

HS đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, bạn bè và nội dung chốt để tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

vận hành 2. Tìm hiểu: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

I. Mục tiêu

– Nêu được các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

– Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, biết được tác dụng và ưu, nhược điểm của từng phương pháp đó.

Phân biệt được các phương pháp phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng.

– Áp dụng được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại phù hợp với loại cây trồng trong  gia đình.

– Có ý thức phòng trừ, bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh hại cùng lúc ấy bảo vệ môi trường sống.

– Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và các quy định về an toàn lao động bằng những kiến thức được học.

II. Nội dung

– Tìm hiểu các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại

– Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: biện pháp canh tác và dùng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp thủ công; biện pháp hóa học; biện pháp sinh học; biện pháp kiểm dịch thực vật.

III. cách thức

– Làm việc cá nhân/cặp đôi/nhóm/cả lớp

– Phương tiện: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, sgk

IV. Các bước tiến hành hoạt động 2

1. Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại

a. Mục tiêu

 Xác định được nội dung kiến thức cơ bản về nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại để tiếp thu kiến thức mới.

b. Nội dung

Tìm hiểu các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại.

c. Kĩ thuật tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS tự thống kê nội dung bài học, trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi sau:

– Có các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại nào?

– Tại sao lại lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng, trừ sâu bệnh?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

– Làm việc cá nhân: HS tự thống kê nội dung mục I, vận dụng kiến thức mới đã tiếp thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Làm việc nhóm: Từng thành viên trong nhóm trình bày, sau đó trao đổi và thống nhất trong nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

– Đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– HS khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.

Bước 4. Đánh giá kết quả

HS đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, bạn bè và nội dung chốt để tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

2. Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

a. Mục tiêu

– Biết được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và ưu, nhược điểm của từng biện pháp đó.

– Áp dụng được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại phù hợp với từng loại cây trồng trong gia đình.

b. Nội dung

– Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học, biện pháp kiểm dịch thực vật

c. Kĩ thuật tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

– GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, nghiên cứu nội dung phần II sgk, kết hợp tái hiện kiến thức đã được học và LH kiến thức từ thực tế, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

+ Thế nào là biện pháp canh tác và dùng giống chống sâu, bệnh hại?

+ Thế nào là biện pháp thủ công?

+ Thế nào là biện pháp hóa học?

+ Thế nào là biện pháp sinh học?

+ Thế nào là biện pháp kiểm dịch thực vật?

+ So sánh ưu và nhược điểm của các biện pháp trên

– bắt buộc HS LH kiến thức môn Địa lý bài 16: Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa, tìm hiểu tác hại của thuốc trừ sâu đối với môi trường.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

– HS quan sát hình ảnh các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, vận hành nhóm hoàn thành bài tập theo bảng mẫu, nhận xét, đánh giá kết quả.

– thống kê nội dung kiến thức để tìm ra ưu và nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

– HS hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm đôi trình bày từng biện pháp chi tiết

– HS vận hành nhóm: Làm bài tập theo bảng mẫu của GV, so sánh ưu và nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. Báo cáo kết quả vận hành nhóm.

 – HS khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.

Bước 4.  Đánh giá kết quả

HS đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, bạn bè và nội dung chốt để tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

hoạt động 3. NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

I. Mục tiêu

Biết được các kí hiệu và biểu tượng độ độc của thuốc trừ sâu qua nhãn mác.

– Biết được một vài dạng thuốc trừ sâu, bệnh hại.

Phân biệt được độ độc của thuốc trừ sâu qua kí hiệu và biểu tượng trên nhãn thuốc.

– Đọc được tên 1 số loại thuốc trừ sâu dễ dàng: Tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng,…

Mọi Người Cũng Xem   Hoành cây là gì, vanh cây là gì, thoát thân là gì? Kích cây cảnh - Hoa Cảnh Quang Vỹ

– Nhận biết được 1 số dạng thuốc trừ sâu dựa vào kí hiệu trên nhãn mác.

– Có ý thức tìm hiểu những loại thuốc trừ sâu, bệnh qua kí hiệu và biểu tượng trên nhãn.

– Có ý thức cẩn thận trong thực hành và đảm bảo an toàn lao động.

– Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

          II. Nội dung

– Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại

   – Quan sát một số dạng thuốc

III. cách thức

– Làm việc cá nhân/cặp đôi/nhóm/cả lớp

– Phương tiện: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, sgk

IV. Các bước tiến hành vận hành 3

1. Mục tiêu

– Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại: phân biệt các nhóm độc của thuốc bằng cách nhận biết kí hiệu trên nhãn.

– Biết được một vài dạng thuốc qua quan sát đặc điểm trên nhãn.

2. Nội dung

– Quan sát nhãn hiệu thuốc trừ sâu để phân biệt độ độc và tên thuốc.

– Quan sát một số dạng thuốc để biết được các đặc điểm của thuốc: màu sắc, dạng thuốc,…

3. Kỹ thuật tổ chức vận hành

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

– GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

– Phân chia nhóm thực hành.

– Nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn và vệ sinh trong khi thực hành.

– Hướng dẫn HS cách đọc tên thuốc, giới thiệu các kí hiệu phân biệt nhóm độc và kí hiệu xác định dạng thuốc.

– GV làm mẫu đọc một nhãn thuốc theo các bắt buộc trên.

– Gọi HS đọc 1 nhãn thuốc theo bắt buộc.

– yêu cầu HS về các nhóm thực hành theo sự phân công.

– Chuẩn bị các nhãn thuốc, mẫu thuốc để thực hành nhận biết và phân biệt dạng thuốc.

– Ghi chép kết quả thực hành của nhóm vào báo cáo thực hành.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

– HS về các nhóm theo yêu cầu của GV.

– Tổ chức các nhóm thực hành, phân công công việc chi tiết.

– Tiến hành quan sát, trao đổi nhóm đọc nhãn thuốc và nhận biết dạng thuốc.

Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

– Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo trước lớp kết quả vận hành của nhóm mình.

– Các nhóm khác so sánh kết quả, nhận xét, bổ sung, điều chỉnh.

– HS tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân.

Bước 4. Đánh giá kết quả

– HS đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, bạn bè và nội dung chốt để tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

*vận hành luyện tập

1. Mục đích

Học sinh vận dụng tổng hợp các kiến thức mới được hình thành vào hoạt động luyện tập. Qua đó củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức mới lĩnh hội được.

2. Nội dung

Vẽ sơ đồ hóa kiến thức bài học, làm các bài tập trắc nghiệm về chủ đề: Sâu, bệnh hại cây trồng.

3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

– Kĩ thuật trình bày 1 phút: GV nêu câu hỏi:

+ Điều quan trọng nhất các em được học hôm nay là gì? Theo em vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?

– GV gọi đại diện một số HS trình bày trước lớp về những điều đã  được học và những câu hỏi muốn được giải đáp trong thời gian 1 phút.

– GV yêu cầu HS tự sơ đồ hóa kiến thức theo ý của mình để củng cố các kiến thức của chủ đề

– Làm các bài tập trắc nghiệm để củng cố, kiểm nghiệm kiến thức mới lĩnh hội.

Câu 1. Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng:

 1. Sinh trưởng, phát triển kémB. Chất lượng nông sản cao

C. Năng suất thu hoạch tăng             D. Sinh trưởng, phát triển mạnh

 Câu 2. Vòng đời của côn trùng là khoảng thời gian từ giai đoạn:

 1. Trứng – Sâu trưởng thành

B. Trứng – sâu non – sâu trưởng thành

C. Trứng – Sâu non – Nhộng            

D. Trứng – Côn trùng trưởng thành – Đẻ trứng

Câu 3. Đâu là côn trùng có lợi cho cây trồng:

 1. Châu chấuB. Sâu đục thân

C. Bọ rùa                                                    D. Rầy nâu

Câu 4. Sâu hại có kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phá hại mạnh nhất là:

 1. TrứngB. Sâu non

C. Sâu trưởng thành                                    D. Nhộng

Câu 5. Khi bị bệnh phá hại, cây trồng thường có những biến đổi:

 1. Lá, quả bị đốm đenB. Củ bị thối

C. Thân, cành sần sùi                                  D. Tất cả các ý trên

Câu 6. Nhược điểm của biện pháp hóa học là:

A. Khó thực hiện, tốn thường xuyên công sức

B. Đơn giản, chi phí cao

C. Hiệu quả thấp khi sâu, bệnh đã phát triển thành dịch

D. gây ra độc cho con người và môi trường, phá vỡ hệ cân bằng sinh thái

Câu 7. Biện pháp canh tác bao gồm:

 1. dùng thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh hại
 2. dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại
 3. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân phiên cây trồng khác nhéu
 4. Kiểm tra, xử lý danh mục trước khi xuất khẩu

Câu 8. Muốn phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao nhất phải:

A. sử dụng biện pháp hóa học

B. dùng biện pháp thủ công

C. dùng biện pháp sinh học

D. dùng tổng hợp các biện pháp phòng trừ

Câu 9. Biện pháp nào có tác dụng phòng bệnh hơn chữa bệnh?

 1. Biện pháp hóa họcB. Biện pháp canh tác

C. Biện pháp sinh học                                        D. Biện pháp thủ công

Câu 10. Sinh vật nào tiêu diệt sâu hại?

  A. Sâu đục thân                                                B. Rệp

  C. Bọ rùa                                                          D. Rầy nâu

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

– HS trình bày những suy nghĩ của mình theo câu hỏi gợi ý của GV.

– HS vẽ sơ đồ hóa kiến thức của bài để củng cố nội dung kiến thức.

– Làm các bài tập trắc nghiệm để kiểm nghiệm kiến thức lĩnh hội.

Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

– Làm việc cả lớp.

– Đại diện 1 – 2 HS báo cáo kết quả hoạt động.

– HS còn lại lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến

Bước 4. Đánh giá kết quả

– HS đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, bạn bè và nội dung chốt để tự đánh giá.

– Ghi kết quả đánh giá vào vở.

*vận hành vận dụng, cải thiện

1. Mục tiêu

HS vận dụng các kiến thức mới đã học ở trên lớp để:

– Thấy được tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng ở gia đình và địa phương, biết phân biệt được côn trùng có lợi và có hại trong đời sống để có ý thức bảo vệ côn trùng có lợi, phòng trừ côn trùng có hại.

– Biết được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng ở gia đình và địa phương, lựa chọn được những biện pháp phòng trừ phù hợp với đặc điểm, điều kiện cây trồng và gia đình

– Tuyên truyền, giải thích cho mọi người áp dụng đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc khi dùng thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu, bệnh.

2. Nội dung

– Tìm hiểu tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng, các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ở gia đình và địa phương.

– Quan sát cây trồng trong gia đình và xung quanh để tìm hiểu, phát hiện những dấu hiệu sâu, bệnh của cây.

– Phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng ở gia đình và xung quanh bằng biện pháp phù hợp.

– Đảm bảo an toàn lao động, thực hiện vệ sinh khi phòng trừ sâu, bệnh hại.

     3. Kĩ thuật tổ chức vận hành

*GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu sâu, bệnh hại cây trồng theo các câu hỏi gợi ý:

– Ở gia đình và địa phương em có thường xuyên loại cây trồng không? những loại cây trồng đó có bị sâu, bệnh hay không?

– Tìm hiểu xem gia đình và địa phương em đã áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại như thế nào?

– Quan sát, tìm hiểu thêm trong tự nhiên quanh em những thiên địch của vườn nhà, đồng ruộng, cây trồng.

– Chia sẻ với bố mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về thuốc trừ sâu qua việc đọc các kí hiệu trên nhãn thuốc.

– Tìm hiểu xem gia đình và địa phương em đã dùng thuốc trừ sâu đúng cách chưa.

– Nhắc nhở mọi người những chú ý an toàn khi dùng thuốc trừ sâu để tránh gây độc cho bản thân và môi trường

*Giới thiệu cho HS biết thêm về 1 số nạn dịch côn trùng trên thế giới: đại dịch châu chấu: ở Nga năm 2001, Tây Phi năm 2004, Australia năm 2010, Bồ Đào nhé năm 2014, Madagascar năm 2013 – 2014,… phá huỷ nghiêm trọng cân bằng sinh thái và tàn phá mùa màng, gây khủng hoảng về lương thực.

*Giới thiệu cách làm thuốc trừ sâu sinh học bằng các nguyên liệu tỏi, gừng, ớt, rượu đảm bảo an toàn và phòng trừ sâu, bệnh hiệu quả cao.

    Các câu hỏi về sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì


Các hình ảnh về sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm nội dung chi tiết về sâu b?nh h?i cây tr?ng là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

No Responses

 1. Hùng Vũ
  Posted on Tháng Tám 4, 2020