Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có ghi một câu ở mục Thái Vi phú chú giải : ” Không vong định yêu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu ” nghĩa là tính năng không vong mạnh hơn hết là Thiên Không. Nhưng trong Bí kinh lại ghi mấy câu :” Giá tiền nhất vị thị Thiên KhôngThân Mệnh nguyên thị bất khả phùng

Nhị chủ Lộc Tồn nhược phùng thủ

Bạn đang đọc: Luận về Thiên Không

Diêm Vương bất phạ, hưu anh hùng “Nghĩa là : trước Thái Tuế một cung là Thiên Không, Thân với Mệnh không nên gặp nó. Tử Vi Thiên Phủ hay Lộc Tồn mà gặp Thiên Không thì kể như đi vào đất chết .” Thân Mệnh nhược phùng tứ Không. Phi tăng tất đạo. Tứ không giả : Thiên Không, Triệt Không, Địa Không, Tuần Không ” nghĩa là :Thân với Mệnh không nên hội bốn Không. Bốn Không gồm có : Thiên Không, Triệt Không, Tuần Không và Địa Không, nếu gặp chúng thì chẳng đi tu cũng đơn độc khốn cùng .Những lời phê trên về tứ Không là võ đoán không đúng và mang tính cách trói voi bỏ rọ. Các sao trong Tử Vi khoa không nông cạn xốc nổi như thế qua những luận về Không Kiếp đã chứng tỏ rồi. Bây giờ ta đi vào ý nghĩa biến ảo của Thiên Không .Thiên Không là ” mục không nhất thiết ” theo giải thuật của Vương Đình Chi. ” Mục không nhất thiết ” nghĩa là không màng chuyện đời hoặc không coi chuyện đời ra gì nhưng khi hòn đảo ngược lại thật tha thiết với chuyện đời để chuyển thành thủ đoạn mưu chước .Thiên Không có lúc đại lượng vô cùng với tấm lòng lan rộng ra như hang núi, lại có lúc ngặt nghèo chu mật đáng sợ như hai mặt của đồng xu tiền. Thiên Không cũng mang căn bệnh nặng là ưa thiên về ảo tưởng. Đại lượng, mưu chước hay ảo tưởng tùy thuộc khi nó đi cặp với sao nào .Khi Thiên Không đứng cùng với Hồng Loan thì đặc thù không màng chuyện đời tăng đến mức tuyệt đỉnh công phu, muốn tìm nơi vắng vẻ mà tu ẩn, hoặc một mình sống với nội tâm mình, đóng cửa đọc sách, thích sống cô quạnh hoặc cũng tự đặt mình vào tình cảnh cô quạnh ấy .Nhưng lúc Thiên Không đứng với Đào Hoa thì khác hẳn, có nhiều suy tính kế mưu. Trường hợp Thiên Không hội hợp cả Đào lẫn Hồng thì sao ? Thì cuộc sống sau khi phấn đấu hăng say rồi chán mà qui ẩn hoặc ngay cả đang khi thao tác mà tâm tư nguyện vọng vẫn u uất quạnh hiu. Thiên Không đứng với Hồng Đào mang cả Nho lẫn Đạo ở trong người .Thiên Không gặp Thiên Tướng đắc địa là kẻ có quyền uy trên võ nghiệp với năng lực quân sự chiến lược hơn người .Câu phú : ” Thiên Không thủ ư Thân Mệnh, gia chủ tác sự hư không, bất thành chính nghĩa, thành bại đa đoan, bất tụ tài ” nghĩa là : sao Thiên Không đóng tại Mệnh Thân cung con người thao tác khó hiểu, không theo chánh đạo nên thành bại nhiều lần, tiền tài không tụ .Căn cứ nghĩa của câu phú trên đây thấy rõ thực chất mưu lược kế sách của Thiên Không, vậy thì chất ” mục không nhất thiết ” phải có hai mặt chính phản, không riêng gì phiến diện. Gặp Thiên Tướng thành mưu lược, đứng cùng Đào Hoa thành thủ đoạn .Thiên Không không ồn ào như Không Kiếp và biết tiến thoái hơn Không Kiếp ở điểm ” tác sự hư không bất thành chính nghĩa “. Người Mệnh có Thiên Không khó hiểu hơn Mệnh Không Kiếp .Có câu phú thường thấy ở bất kỳ sách Tử Vi nào là : ” Kiếp Không hạn lâm Sở Vương táng quốc Lục Châu vong ” và ” Hạng Vũ anh hùng, hạn chí Thiên Không nhi táng quốc “. Hai câu nói về nguyên do Hạng Vũ thất bại vì hạn gặp Không. Câu trên nói Kiếp Không, câu dưới nói rõ Thiên Không. Vậy thì Kiếp Không hoàn toàn có thể là Địa Không chứ không phải Thiên Không. Tuy hai câu khác nhau nhưng khả dĩ Kết luận hễ vận hạn gặp Không thì Không nào cũng gây khó khăn vất vả cả .Vài điểm cần quan tâm :

Mọi Người Cũng Xem   Có thật đại gia Xuân Trường lập đền thờ vợ trong chùa Tam Chúc?

a. Thiên Cơ Cự Môn thủ Mệnh hay Thiên Đồng Thiên Lương đóng Mệnh, gặp Hỏa Tinh (Cơ Cự) gặp Thiên Mã (Đồng Lương) không nên có Thiên Không. Thiên Không ở các trường hợp trên thêm chất phù động thiếu thực tế.

b. Mệnh Xương Khúc, Hoa Cái mà gặp Thiên Không thì tính chất ảo tưởng trở thành tư tưởng triết lý

c. Tham Lang đóng Tí gặp Thiên Không số nữ tình duyên rắc rối vì thiếu chuyên nhất. Cự Môn đóng Sửu Hợi gặp Thiên Không lận đận công danh

Sau đây là những câu phú tương quan đến Thiên Không :– Thiên Không liệt ư Mệnh viên chung thân phong hoa ách( Mệnh gặp Thiên Không suốt đời vướng tai ách về trai gái. Phải chăng là Thiên Không đứng cùng với Hồng Loan thì vậy ? )– Mệnh Không, hạn Không vô cát tấu công danh sự nghiệp tắng đằng( Mệnh Không lại đến hạn Không mà thiếu hẳn những sao tốt ắt công danh sự nghiệp lận đận )– Thiên Không, Hóa Kị tối Quan cung, nhi phùng Âm Dương phản bối sự nghiệp vãn tuế tất thành( Thiên Không Hóa Kị gây phiền khi vào cung Quan Lộc, nhưng nếu chúng gặp Nhật Nguyệt hãm thì về già lại thành công xuất sắc thành danh. Không Kị ở đây đã làm đảo lộn thực trạng phản bối của Thái Âm, Thái Dương )– ” Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên KhôngCát tinh gia hội uy trong quyền ngoài “– ” Việt Đà tiếng nói khoan thaiĐồng Không Hư Nhẫn lắm lời thị phi “– ” Mệnh vô chính diệu tam KhôngNhật Nguyệt giao chiếu dự phần sự nghiệp “– ” Sinh lại đoán hãy khắc xungHễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều “( cung bào huynh thấy Địa Kiếp Thiên Không thì ít đồng đội )– ” Tứ Không ngộ Mã chẳng bàn

Mọi Người Cũng Xem   Chuyên gia Vũ Thế Thành kể chuyện mùi nước mắm

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa”

( Một trong bốn sao Không Open ở cung Phối mà gặp Thiên Mã )

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Để được liên hệ tư vấn và đặt lịch xem tại Tử Vi Cổ Học, các bạn có thể liên hệ TẠI ĐÂY.

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment