Bài viết Hồ sơ sổ sách dành cho các trường gồm các loại tài liệu nào? Hồ sơ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp không? thuộc chủ đề về HỎi Đáp Là Gì thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://moki.vn/ tìm hiểu Hồ sơ sổ sách dành cho các trường gồm các loại tài liệu nào? Hồ sơ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Hồ sơ sổ sách dành cho các trường gồm các loại tài liệu nào? Hồ sơ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp không?”

Đánh giá về Hồ sơ sổ sách dành cho các trường gồm các loại tài liệu nào? Hồ sơ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp không?Cho tôi hỏi giấy tờ sổ sách dành cho các trường bao gồm loại tài liệu nào? Tôi thắc mắc là giấy tờ sổ sách dành cho các trường có bao gồm tài liệu về sổ theo dõi đào tạo tại công ty không? Mong được giải đáp. xin chân thành cảm ơn! Đây là câu hỏi của Kim Anh đến từ Thanh Hóa.
  • giấy tờ sách dành cho các trường bao gồm tài liệu về tiến độ đào tạo không?
  • hồ sơ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại công ty không ?
  • giấy tờ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ cấp bằng tốt nghiệp không?

hồ sơ sổ sách dành cho các trường bao gồm tài liệu về tiến độ đào tạo không?

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định về giấy tờ sổ sách dành for the field as after:

giấy tờ, sổ sách dành cho các trường
hồ sơ sổ sách dành cho các trường gồm các tài liệu như sau:
1. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo thể hiện được mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; hình thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, tín chỉ, môn học, từng chuyên ngành hoặc từng nghề và từng trình độ. Chương trình đào tạo được quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
2. Kế hoạch đào tạo
Kế hoạch đào tạo là văn bản chi tiết hóa chương trình đào tạo, thể hiện toàn bộ thời gian, hoạt động của chương trình đào tạo; xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ, năm học, khóa học; thời gian, thời lượng đào tạo các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp với chương trình đào tạo; thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch và tổ chức các vận hành thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có); thời gian thi hết môn học, mô đun, thi tốt nghiệp; thời gian nghỉ hè, lễ tết, khai giảng, bế giảng; thời gian học tập ngoại khóa và một vài nội dung khác tùy theo từng ngành, nghề.
3. Tiến độ đào tạo
Tiến độ đào tạo là kế hoạch thể hiện tóm tắt toàn bộ tiến độ thực hiện nội dung hoạt động của từng lớp học của trường theo từng tuần, từng tháng trong thời gian của một năm học, làm cơ sở cho việc xây dựng thời khóa biểu học tập. Tiến độ đào tạo của trường được xây dựng trên cơ sở tiến độ đào tạo của từng khoa/đơn vị căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo.

Theo đó, hồ sơ sổ sách dành cho các trường gồm tài liệu về tiến độ đào tạo. Tiến độ đào tạo là kế hoạch thể hiện tóm tắt toàn bộ tiến độ thực hiện nội dung vận hành của từng lớp học của trường theo từng tuần, từng tháng trong thời gian của một năm học, làm cơ sở cho việc xây dựng thời khóa biểu học tập.

Mọi Người Cũng Xem   Sách - Anh là ai, tôi là ai

giấy tờ đồ sổ sách

giấy tờ sổ sách (Hình từ Internet)

hồ sơ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại Doanh nghiệp không?

Theo khoản 7 Điều 4 Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

giấy tờ, sổ sách dành cho các trường
giấy tờ sổ sách dành cho các trường gồm các tài liệu như sau:
4. Thời khóa biểu
Thời khóa biểu là loại kế hoạch ghi chép thời gian học tập cụ thể cho từng ngày trong tuần của từng lớp hoặc của từng chương trình đào tạo. Thời khóa biểu có khả năng ổn định trong một học kỳ hoặc một năm học.
5. Sổ lên lớp
Sổ lên lớp là loại sổ dùng để theo dõi toàn bộ quá trình học tập và kết quả học tập của học sinh, sinh viên và giảng dạy của giáo viên, giảng viên trong toàn khóa học đối với từng lớp học. Sổ lên lớp bao gồm các thông tin như: Lớp học, khóa học, ngành/nghề đào tạo, năm học; danh sách giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy môn học/mô đun; danh sách giáo viên, giảng viên làm công tác chủ nhiệm; danh sách học sinh, sinh viên; nội dung cơ bản của từng buổi học, ngày học theo thời khóa biểu đã được phê duyệt; theo dõi, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; ghi điểm của học sinh, sinh viên.
6. Sổ quản lý học sinh, sinh viên
Sổ quản lý học sinh, sinh viên là sổ ghi chép, theo dõi về học sinh, sinh viên. Nội dung sổ quản lý học sinh, sinh viên bao gồm: Sơ yếu lý lịch, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo từng kỳ học, năm học, khóa học.
7. Sổ theo dõi đào tạo tại công ty
Sổ theo dõi đào tạo tại công ty là sổ ghi chép các hoạt động đào tạo tại công ty của từng nhóm, từng lớp. Sổ theo dõi đào tạo tại Doanh nghiệp bao gồm các nội dung như: Nhóm/lớp học, khóa học, ngành/nghề đào tạo, năm học; danh sách người hướng dẫn thực hành, thực tập; danh sách giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên; danh sách học sinh, sinh viên; nội dung thực hành, thực tập; kết quả thực hành, thực tập của học sinh, sinh viên và các nội dung khác có liên quan tới đào tạo tại Doanh nghiệp.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp bạn thắc mắc giấy tờ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ theo dõi đào tạo tại Doanh nghiệp.Sổ theo dõi đào tạo tại Doanh nghiệp là sổ ghi chép các hoạt động đào tạo tại Doanh nghiệp của từng nhóm, từng lớp.

Mọi Người Cũng Xem   Xông Mặt Bằng Lá Trầu Không Giúp Trị Nám, Tàn Nhang

Sổ theo dõi đào tạo tại công ty bao gồm các nội dung như: Nhóm/lớp học, khóa học, ngành/nghề đào tạo, năm học; danh sách người hướng dẫn thực hành, thực tập; danh sách giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên; danh sách học sinh, sinh viên; nội dung thực hành, thực tập; kết quả thực hành, thực tập của học sinh, sinh viên và các nội dung khác có liên quan tới đào tạo tại Doanh nghiệp.

giấy tờ sổ sách dành cho các trường có bao gồm sổ cấp bằng tốt nghiệp không?

Theo khoản 8 Điều 4 Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định

giấy tờ, sổ sách dành cho các trường
giấy tờ sổ sách dành cho các trường gồm các tài liệu như sau:
8. Sổ cấp bằng tốt nghiệp
Sổ cấp bằng tốt nghiệp là loại sổ theo dõi việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Sổ cấp bằng tốt nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Theo đó, giấy tờ sổ sách dành cho các trường bao gồm sổ cấp bằng tốt nghiệp. sổ cấp bằng tốt nghiệp là loại sổ theo dõi việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Mọi Người Cũng Xem   5 cách dự đoán tuổi kết hôn chuẩn, đơn giản ai cũng xem được
image
Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – hồ sơ sổ sách dành cho các trườngimage

Lê Thanh Ngân

309 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về sách tr?ng doanh nghi?p là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê sách tr?ng doanh nghi?p là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết sách tr?ng doanh nghi?p là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết sách tr?ng doanh nghi?p là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết sách tr?ng doanh nghi?p là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về sách tr?ng doanh nghi?p là gì


Các hình ảnh về sách tr?ng doanh nghi?p là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về sách tr?ng doanh nghi?p là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin về sách tr?ng doanh nghi?p là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

  • ➡️
  • ➡️
  • ➡️
  • ➡️
  • ➡️