Việc trấn áp thủ tục hành chính là việc làm thiết yếu nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao thực thi thủ tục hành chính. Vậy. trấn áp thủ tục hành chính là gì ? Tại sao phải thực thi ?

Kiểm soát thủ tục hành chính là gì?

Theo cách lý giải tại Nghị định 63/2010 / NĐ-CP :

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Còn theo từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, “ trấn áp ” được hiểu là “ việc xem xét để phát hiện, ngăn ngừa những gì trái với pháp luật ” .

Từ đó, theo cách hiểu thông thường có thể thấy, kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động nhằm ngăn ngừa, phát hiện những sai phạm trong quá trình xây dựng, thực hiện thủ tục hành chính.

Theo định nghĩa của Nghị định 63 :

5. “ Kiểm soát thủ tục hành chính ” là việc xem xét, nhìn nhận, theo dõi nhằm mục đích bảo vệ tính khả thi của lao lý về thủ tục hành chính, phân phối nhu yếu công khai minh bạch, minh bạch trong quy trình tổ chức triển khai triển khai thủ tục hành chính .

Từ 02 định nghĩa trên, có thể thấy việc kiểm soát thủ tục hành chính gồm một số hoạt động như sau:

Mọi Người Cũng Xem   [Review] Top 8 lotion Hada Labo đầy đủ chi tiết nhất 2021

– Kiểm soát từ quy trình tiến độ dự kiến kiến thiết xây dựng thủ tục hành chính trải qua việc nhìn nhận tác động ảnh hưởng của thủ tục hành chính và thẩm định và đánh giá thủ tục hành chính …
– Kiểm soát sau khi thủ tục hành chính được phát hành trải qua những hoạt động giải trí “ công bố, niêm yết công khai minh bạch thủ tục hành chính ” …

Kiểm soát thủ tục hành chính trong giai đoạn thực hiện như tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Chẳng hạn: tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú…

– Kiểm soát thủ tục hành chính trải qua hoạt động giải trí rà soát để kịp thời phát hiện những nội dung không tương thích hoặc không còn tương thích để sửa đổi, bổ trợ, thay thế sửa chữa hoặc bãi bỏ .

Việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên một số nguyên tắc nhất định như:

1. Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo vệ triển khai có hiệu suất cao tiềm năng cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính ; bảo vệ điều phối, kêu gọi sự tham gia tích cực, thoáng rộng của tổng thể những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể vào quy trình trấn áp thủ tục hành chính .
2. Kịp thời phát hiện để vô hiệu hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không tương thích, phức tạp, phiền hà ; bổ trợ thủ tục hành chính thiết yếu, cung ứng nhu yếu thực tiễn ; bảo vệ lao lý thủ tục hành chính đơn thuần, dễ hiểu, dễ triển khai, tiết kiệm chi phí thời hạn, ngân sách, công sức của con người của đối tượng người dùng và cơ quan thực thi thủ tục hành chính .
3. Kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai ngay từ khi ý kiến đề nghị kiến thiết xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được triển khai tiếp tục, liên tục trong quy trình tổ chức triển khai triển khai thủ tục hành chính .

kiem soat thu tuc hanh chinh

Việc kiểm soát thủ tục hành chính có nhiều ý nghĩa (Ảnh minh họa)
 

Mọi Người Cũng Xem   Xem Bói Chồng Tương Lai Làm Nghề Gì? Bói Bài Tarot

Tại sao phải kiểm soát thủ tục hành chính?

Như phân tích ở trên, kiểm soát thủ tục hành chính đem lại nhiều lợi ích như:

– Giúp tăng cường hiệu suất cao triển khai thủ tục hành chính .
Chẳng hạn trong việc trấn áp quy trình xử lý thủ tục hành chính sẽ khiến :
+ Giảm tỷ suất hồ sơ thủ tục hành chính xử lý quá hạn ;
+ Tăng cường tính công khai minh bạch, minh bạch trong quy trình xử lý thủ tục hành chính ;
+ Tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan xử lý thủ tục hành chính trong việc xử lý, lý giải thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp .

– Sớm phát hiện sai sót hoặc những quy định không phù hợp trong các thủ tục hành chính để kịp thởi sửa đổi, bãi bỏ…

Với nhiều ý nghĩa như vậy, để việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện tốt, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức…

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến việc kiểm soát thủ tục hành chính. Nếu còn thắc mắc gì về vấn đề này, liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Mọi Người Cũng Xem   Tải về Thất Tình Không Sao sách miễn phí Pdf • Thư viện Sách hướng dẫn

>> Cải cách hành chính là gì?

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment