Ngày đầu tiên đi học.

That’s you on the first day of school.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày đầu tiên đi học!

First day of school.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết đối với nhiều người trong các em, hôm nay là ngày đầu tiên đi học .

I know that for many of you, today is the first day of school .

EVBNews

Tại sao tôi lại cảm thấy mình như một đứa nhóc trong ngày đầu tiên đi học nhỉ?

Why do I feel like the new kid in school right now?

OpenSubtitles2018. v3

Ngay ngày đầu tiên đi học sao?

On the very first day of school?

OpenSubtitles2018. v3

Khi con gái út của chúng tôi đi học về sau ngày đầu tiên đi học, tôi hỏi: “Con đi học thế nào?”

When our youngest daughter returned home after her first day of school, I asked, “How did it go?”

LDS

“Bảy,” cô ta nói, và tôi tự hỏi liệu tất cả họ có giống hạng người tôi đã gặp vào ngày đầu tiên đi học không.

“Seb’m,” she said, and I wondered if they were all like the specimen I had seen the first day I started to school.

Literature

“Bảy,” cô ta nói, và tôi tự hỏi liệu tất cả họ có giống hạng người tôi đã gặp vào ngày đầu tiên đi học không.

“””Seb’m,”” she said, and I wondered if they were all like the specimen I had seen the first day I started to school.”

Literature

Vì vậy, tôi có mặt ở đây để báo cáo một số lợi ích thực sự thú vị đối với học sinh bị cài đặt sẵn những thứ này vào ngày đầu tiên đi học.

Mọi Người Cũng Xem   Học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên nước ngoài tại Antoree

So I’m here to report some really fun games with students who come pre-installed with these viruses day one of the class.

ted2019

Mai là ngày đầu tiên con đi học

It’s your first day of school.

OpenSubtitles2018. v3

Mai là ngày đầu tiên con đi học.

It’s their first day of school tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày đầu tiên các cháu đi học mà dì hoàn toàn không chuẩn bị gì

Your first day of school And I’m totally unprepared.

OpenSubtitles2018. v3

Một người mẹ ở Nam Phi giải thích: “Ngay từ ngày đầu tiên con gái chúng tôi đi học, chúng tôi khuyến khích cháu kể lại những điều đã xảy ra trong ngày.

A South African mother explains: “From the first day our daughter went to school, we encouraged her to relate the day’s events.

jw2019

Ngày đi học đầu tiên ở Scotland bắt đầu vào giữa tháng 8 đến cuối tháng 8, sớm hơn một tuần so với phần còn lại của Vương quốc Anh.

The school term in Scotland begins in mid- to late-August, more than a week earlier than in the rest of the UK.

WikiMatrix

Chỉ là tôi phải thấy ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở buổi đón tiếp thôi vì hồi Abigail đi học ngày đầu tiên anh ta đâu có thèm tới.

I’m just legitimately surprised to see him at orientation because it’s not like he was ever there for Abigail’s first day.

OpenSubtitles2018. v3

Chương 4 Những ngày đi học còn lại của tôi chẳng thuận lợi gì hơn ngày đầu tiên.

Mọi Người Cũng Xem   Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Chapter 4 The remainder of my schooldays were no more auspicious than the first.

Literature

Chương 4 Những ngày đi học còn lại của tôi chẳng thuận lợi gì hơn ngày đầu tiên.

Chapter 4 THE REMAINDER OF MY schooldays were no more auspicious than the first.

Literature

Sau ngày đầu tiên ở trường trung học, trong khi đi bộ về nhà, Alex suýt bị một xe tải từ nhà máy hóa chất đụng vào, một dung dịch hóa chất bí mật gọi là GC-161 đổ lên người cô.

While walking home after her first day of junior high school, she is nearly hit by a truck from a chemical plant, and during the incident, she is drenched with a top-secret chemical called GC-161.

WikiMatrix

Hoàng tử đi học mẫu giáo lần đầu tiên tại trường Thomas Battersa vào ngày 7 tháng 9 năm 2017.

He attended his first day of primary school on 7 September 2017 at the private Thomas’s School in Battersea.

WikiMatrix

Vào ngày đầu tiên đi rao giảng, cậu ấy hỏi tôi: ‘Em có một số cuộc học hỏi Kinh Thánh, anh có thể giúp em được không?’.

On his first day in field service, he asked me, ‘Could you help me with my Bible studies?’

jw2019

Sau năm đầu tiên tại trường trung học George Washington, anh bắt đầu đi học vào ban đêm và làm việc trong một nhà máy sản xuất bàn chải cạo râu vào ban ngày.

Following his first year at George Washington High School, he began attending school at night and worked in a shaving brush factory during the day.

WikiMatrix

Mourinho đi học ở đó nhưng đã bỏ học ngay sau ngày đầu tiên, ông quyết định tập trung vào thể thao, và đã chọn để học ở Instituto de Educação Física Superior (ISEF), Đại học Kỹ thuật Lisbon, nghiên cứu khoa học thể thao.

Mọi Người Cũng Xem   Cá lau kiếng có ăn được không và tại sao không nên nuôi loại cá này?

His mother enrolled him in a business school, but Mourinho dropped out on his first day, deciding he would rather focus on sport, and chose to attend the Instituto Superior de Educação Física (ISEF), Technical University of Lisbon, to study sports science.

WikiMatrix

Đôi khi chúng ta trì hoãn sự bắt đầu, chờ thời điểm thích hợp để bắt đầungày đầu tiên của một năm mới, sự bắt đầu của mùa hè, khi chúng ta được kêu gọi với tư cách là giám trợ hay chủ tịch Hội Phụ Nữ, sau khi những đứa con đi học rồi, sau khi chúng ta nghỉ hưu.

We sometimes delay starting, waiting for the right moment to beginthe first day of a new year, the beginning of summer, when we’re called as bishop or Relief Society president, after the kids get into school, after we retire.

LDS

Vào ngày 3 tháng 7 năm 1770, von Fersen đã thực hiện chuyến đi đầu tiên ở nước ngoài với ý định chiêm ngưỡng toàn cảnh thế giới và hoàn tất việc học tại các học viện quân sự, bao gồm tại Brunswick, Turin, Strasbourg và Lüneburg.

On 3 July 1770, von Fersen made his first journey abroad with the intention of seeing the world and finishing his studies at military academies, including Brunswick, Turin, Strasbourg and Lüneburg.

WikiMatrix

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment