Bài viết Mua cây trồng đền bù dự án nên trồng cây gì ? mua ở đâu? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu Mua cây trồng đền bù dự án nên trồng cây gì ? mua ở đâu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Mua cây trồng đền bù dự án nên trồng cây gì ? mua ở đâu?”

Đánh giá về Mua cây trồng đền bù dự án nên trồng cây gì ? mua ở đâu?Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Phân loại

Đơn giá

I

CÂY ĂN QUẢ

1

Mít ta

(Mật độ 625 cây/ha)

đồng/cây

A

25.000

đồng/cây

B

57.000

đồng/cây

C

500.000

đồng/cây

D

700.000

đồng/cây

E

1.100.000

2

Bưởi, Bòng, Phật thủ

đồng/cây

A

25.000

đồng/cây

B

90.000

đồng/cây

C

210.000

đồng/cây

D

420.000

đồng/cây

E

580.000

3

Cam (Mật độ 500 cây/ha), Chanh, Quýt, Thanh Yên

đồng/cây

A

25.000

đồng/cây

B

90.000

đồng/cây

C

210.000

đồng/cây

D

320.000

đồng/cây

E

420.000

4

Mận, Đào, Mơ, Dâu da, ổi, Móc thép, Dổi, Bòng bòng, Bơ

đồng/cây

A

28.000

đồng/cây

B

48.000

đồng/cây

C

90.000

đồng/cây

D

120.000

đồng/cây

E

180.000

5

Nhãn, Vải, Chôm chôm, Bồ quân (Nụ quân), Hồng

đồng/cây

A

41.000

đồng/cây

B

85.000

đồng/cây

C

222.000

đồng/cây

D

373.000

đồng/cây

E

450.000

6

Táo, Hồng xiêm

đồng/cây

A

15.000

đồng/cây

B

30.000

đồng/cây

C

120.000

đồng/cây

D

180.000

đồng/cây

E

300.000

7

Vú sữa, Trứng gà, Mắc cọp

đồng/cây

A

25.000

đồng/cây

B

50.000

đồng/cây

C

120.000

đồng/cây

D

240.000

đồng/cây

E

360.000

8

Na, Lê, Lựu, Mãng cầu

đồng/cây

A

20.000

đồng/cây

B

36.000

đồng/cây

C

99.000

đồng/cây

D

199.000

đồng/cây

E

350.000

9

Thanh long

đồng/bụi

A

20.000

đồng/bụi

B

36.000

đồng/bụi

C

99.000

đồng/bụi

D

150.000

đồng/bụi

E

210.000

10

Núc nác, Bứa

đồng/cây

A

10.000

đồng/cây

B

18.000

đồng/cây

C

65.000

đồng/cây

D

108.000

đồng/cây

E

160.000

11

Thị, Muỗm, Quéo, Xoài, Cóc

đồng/cây

A

25.000

đồng/cây

B

180.000

đồng/cây

C

310.000

đồng/cây

Mọi Người Cũng Xem   Tìm ra dung môi tách vàng từ rác thải điện tử siêu nhanh

D

400.000

đồng/cây

E

570.000

12

Chay, Sấu, Khế, Chám, Dọc, Nhót

đồng/cây

A

20.000

đồng/cây

B

30.000

đồng/cây

C

90.000

đồng/cây

D

180.000

đồng/cây

E

250.000

13

Trầu, Sở, Lai

đồng/cây

A

13.000

đồng/cây

B

66.000

đồng/cây

C

200.000

đồng/cây

D

266.000

đồng/cây

E

300.000

14

Dừa

đồng/cây

A

43.000

đồng/cây

B

102.000

đồng/cây

C

388.000

đồng/cây

D

538.000

đồng/cây

E

457.000

15

Bồ kết

đồng/cây

A

8.500

đồng/cây

B

27.500

đồng/cây

C

156.000

đồng/cây

D

261.000

đồng/cây

E

222.000

16

Cau ăn quả

đồng/cây

A

28.500

đồng/cây

B

49.500

đồng/cây

C

184.000

đồng/cây

D

295.000

đồng/cây

E

251.000

17

Dứa

đồng/cây

A

5.500

đồng/cây

B

8.500

18

Gấc

đồng/cây

A

3.500

đồng/cây

B

37.000

19

Chuối (mới trồng hoặc cây con có thể di chuyển được)

đồng/cây

A

10.000

Chuối sắp trổ hoa, mới trổ hoa hoặc quả non chưa sử dụng dược

đồng/cây

B

60.000

20

Đu đủ

đồng/cây

A

15.000

Đu đủ mới ra quả nhỏ

đồng/cây

B

45.000

21

Chè

đồng/cụm

A

1.500

B

16.000

C

36.000

22

Dâu tây (Mật độ trồng khoảng 40.000-45.000 cây/ha)

đồng/cây

A

6.500

B

11.000

23

Dâu ăn quả. (Mật độ trồng khoảng 5.000 cây/ha (1,5 m x 1,2 m)).

đồng/cây

A

5.500

B

9.000

C

12.000

24

Cây Dâu lấy lá cho tằm ăn.

(Mật độ 40.000 – 50.000 cây/ha)

đồng/cây

A

1.500

B

2.000

C

5.000

25

Trầu không chưa leo

đồng/cụm

6.500

Trầu không đã leo giàn

đồng/m2

38.000

26

Mía các loại

a

Mía tím

Chưa đến kỳ thu hoạch (< 6 tháng)

đồng/m2

A

12.000

Đã đến kỳ thu hoạch

đồng/m2

B

24.000

b

Mía nguyên liệu (mía đường) (Lưu gốc)

Năm thứ 1, năm thứ 2

đồng/m2

8.500

Năm thứ 3

đồng/m2

9.200

27

Cà phê (mật độ 1.300 cây/ha)

Mới trồng

đồng/cây

6.000

Chăm sóc năm 1

đồng/cây

20.000

Chăm sóc năm 2

đồng/cây

30.000

Chăm sóc năm 3

đồng/cây

50.000

Đã thu hoạch

đồng/cây

100.000

28

Cây quế

Đường kính gốc < 5cm

đồng/cây

20.000

Đường kinh gốc >=5-10cm

đồng/cây

80.000

Đường kính gốc >10-20cm

đồng/cây

160.000

Đường kính gốc >20cm

đồng/cây

200.000

29

Cây thông nhựa (Mật độ tối đa 1000 cây/ha)

Đường kính <2cm

đồng/cây

10.000

Đường kính gốc 2-5cm

đồng/cây

30.000

Đường kính gốc >5-10cm

đồng/cây

45.000

Mọi Người Cũng Xem   #1 Tại Sao Cốc Cốc Không Tải Được Video Trên Youtube Và, Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Tải File

Đường kính gốc >10-20cm

đồng/cây

130.000

Đường kính gốc >20-30cm

đồng/cây

180.000

Đường kính gốc >30-40cm

đồng/cây

230.000

Đường kính gốc >40cm

đồng/cây

280.000

30

Cây cao su (mật độ thời kỳ XDCB 555 cây/1 ha, thời kinh doanh 500 cây ha)

Chi phí trồng, chăm sóc năm 1

đồng/cây

88.000

Chi phí trồng, chăm sóc năm 2

đồng/cây

108.000

Chi phí trồng, chăm sóc năm 3

đồng/cây

133.000

Chi phí trồng, chăm sóc năm 4

đồng/cây

153.000

Chi phí trồng, chăm sóc năm 5

đồng/cây

172.000

Chi phí trồng, chăm sóc năm 6

đồng/cây

189.000

Chi phí trồng, chăm sóc năm 7

đồng/cây

205.000

Cao su buôn bán năm thứ 1

đồng/cây

269.000

Cao su buôn bán năm thứ 2

đồng/cây

272.000

Cao su buôn bán năm thứ 3

đồng/cây

287.000

Cao su buôn bán năm thứ 4

đồng/cây

290.000

Cao su kinh doanh năm thứ 5

đồng/cây

267.000

Cao su buôn bán năm thứ 6

đồng/cây

282.000

Cao su kinh doanh năm thứ 7

đồng/cây

265.000

Cao su buôn bán năm thứ 8

đồng/cây

268.000

Cao su kinh doanh năm thứ 9

đồng/cây

258.000

Cao su buôn bán năm thứ 10

đồng/cây

273.000

Cao su kinh doanh năm thứ 11

đồng/cây

256.000

Cao su buôn bán năm thứ 12

đồng/cây

240.000

Cao su kinh doanh năm thứ 13

đồng/cây

217.000

Cao su kinh doanh năm thứ 14

đồng/cây

200.000

Cao su buôn bán năm thứ 15

đồng/cây

190.000

Cao su buôn bán năm thứ 16

đồng/cây

180.000

Cao su kinh doanh năm thứ 17

đồng/cây

176.000

Cao su buôn bán năm thứ 18

đồng/cây

159.000

Cao su buôn bán năm thứ 19

đồng/cây

142.000

31

Cây cọ phèn búp đỏ (nuôi cánh kiến)

Cây trồng năm đầu tiên

đồng/cây

13.500

Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4.

đồng/cây

18.000

Cây cọ phèn búp đỏ trồng >4 năm đến 5 năm.

đồng/cây

33.500

Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 5 năm đến 7 năm

Mọi Người Cũng Xem   Thắp hương mà hương bị gãy có sao không?

đồng/cây

63.000

Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 7 năm

đồng/cây

96.000

32

Cây hoa hồi, hoa hòe

Cây con

đồng/cây

5.000

Còn nhỏ, di chuyển được

đồng/cây

15.000

Chưa thu hoạch, không di chuyển được

đồng/cây

50.000

Đã thu hoạch (dưới 5 năm)

đồng/cây

120.000

Đã thu hoạch (trên 5 năm)

đồng/cây

180.000

33

Chanh leo

Chưa ra quả

đồng/m2

A

12.000

Đã có quả chưa thu hoạch

đồng/m2

B

30.000

34

Nho

đồng/cây

A

60.000

đồng/cây

B

140.000

đồng/cây

C

250.000Các câu hỏi về m?t ng? c?a cây là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê m?t ng? c?a cây là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết m?t ng? c?a cây là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết m?t ng? c?a cây là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết m?t ng? c?a cây là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về m?t ng? c?a cây là gì


Các hình ảnh về m?t ng? c?a cây là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về m?t ng? c?a cây là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin về m?t ng? c?a cây là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

No Responses

  1. Hùng Vũ
    Posted on Tháng Tám 4, 2020