Nó nhìn giống như máy sấy tóc ở Sao hỏa.

It looks like a hair dryer from Mars.

ted2019

Đây là một ví dụ, cái máy sấy tóc của tôi

This, for example, is my tumble dryer.

QED

Ông có máy sấy tóc không?

Have you got hair dryer?

OpenSubtitles2018. v3

Ừ, trừ phi con mèo nhà quyết định ngủ trên máy sấy tóc.

Yeah, unless the family cat decides to take a nap in the dryer.

OpenSubtitles2018. v3

Các loại máy sấy tóc nhỏ gọn cầm tay xuất hiện lần đầu vào năm 1920.

The handheld, household hair dryer first appeared in 1920.

WikiMatrix

Nó đặt bẫy trong cái máy sấy tóc.

He booby-trapped my hair dryer.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như máy sấy tóc hay dao cạo râu, bạn phải có thiết bị điều chỉnh.

Like the hair dryer or the electric shaver, you must have an adapter.

Literature

Bạn cần máy sấy tóc không?

You want a hair dryer?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không dùng máy sấy tóc.

I don’t use a hair dryer.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy là một Kappa, do đó anh ấy rất ghét những điều kiện khô (điển hình nhất là sợ máy sấy tóc).

He is a Kappa and thus hates incredibly dry conditions.

WikiMatrix

Có nghĩa là ai đó vừa mới cắm chiếc máy sấy tóc to nhất quả đất hoặc là máy dẫn truyền sinh học vừa mới hoạt động.

Mọi Người Cũng Xem   The Therapy Oil Blending Formula Cream Là Gì, Kem Dưỡng The Therapy Oil Blending Formula Cream

Which means someone either plugged in the world’s largest hair dryer, or the biotransfuser just went online.

OpenSubtitles2018. v3

Vào những năm 1930, Wella đã phát triển những máy sấy tóc đầu tiên với động cơ lắp sẵn và các ống di động cho phép di chuyển khắp đầu trong suốt quá trình sấy.

In the 1930s Wella developed the first hairdryers with built-in motors and movable tubes that allowed head movement during the drying process.

WikiMatrix

Máy sấy, kẹp tóc, lô cuốn…

Dryer, pins, perm roll…

QED

Tất cả các máy tính đã được gỡ bỏ, đặt trên sân tennis, rửa sạch (trên trần đã phun bùn xám lên tất cả mọi thứ khi các vòi phun nước xịt nước) và sấy khô với máy sấy tóc.

All the computers were removed, placed on the tennis courts, washed down (acoustic ceilings rained gray mush onto everything when the sprinklers ran) and dried with hair dryers.

WikiMatrix

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2016, chính phủ đã buộc phải phân phối điện cho các hộ gia đình ở mười bang thuộc Venezuela, bao gồm thành phố thủ đô Caracas; Một số nỗ lực khác của chính phủ nhằm hạn chế việc sử dụng điện, bao gồm cả thay đổi múi giờ của Venezuela hay kêu gọi tất cả những người phụ nữ trên toàn đất nước Venezuela ngừng sử dụng máy sấy tóc, đã hoàn toàn thất bại .

On 20 April 2016, the government ordered the rationing of electricity in ten Venezuelan states, including the capital city of Caracas; This followed after other attempts to curb electricity usage including moving Venezuela’s time zone ahead and telling Venezuelan women to stop using hairdryers had failed.

Mọi Người Cũng Xem   Cấp Lại Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cấp Lại Trong Tiếng Anh

WikiMatrix

Các bạn, những con người vui vẻ, có rất nhiều tóc trên đầu, nếu bạn tắm, bạn sẽ mất 2 – 3 giờ để khô tóc nếu bạn không dùng máy sấy.

You happy people that have a lot of hair on your head, if you take a shower, it takes you two or three hours to dry your hair if you don’t use a dryer machine.

QED

( Hãy để tóc khô tự nhiên một phần trước khi sử dụng máy sấy. ) nhiều loại mỹ phẩm đặc biệt cũng có thể che được vùng da đầu có thể nhìn thấy được .

( Let hair air dry partially before using a blow dryer. ) Special cosmetics can camouflage visible areas of scalp .

EVBNews

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment