Bài viết Liên kết cộng hóa trị là gì? Tất cả kiến thức đầy đủ chi tiết thuộc chủ đề về HỎi Đáp Là Gì thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://moki.vn/ tìm hiểu Liên kết cộng hóa trị là gì? Tất cả kiến thức đầy đủ chi tiết trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Liên kết cộng hóa trị là gì? Tất cả kiến thức đầy đủ chi tiết”

Đánh giá về Liên kết cộng hóa trị là gì? Tất cả kiến thức đầy đủ chi tiếtliên kết cộng hóa trị là một liên kết hóa học cơ bản thường gặp. Đây là một trong số những kiến ​​thức quan trọng trong chương trình Hóa học Trung học phổ thông. Vậy kết nối này là gì? Bài viết của Monkey sau đây sẽ giúp các bạn có thêm các thông tin cụ thể về khái niệm, phân loại tính chất cùng một vài bài tập thực hành trong SGK Hóa 10.

liên kết cộng hóa trị là gì?

kết nối cộng hóa trị thường được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung. (Viết tắt: LKCHT).

Nói cách khác, liên kết này được hiểu làliên kết giữa hai nguyên tử hay ion trong đó các cặp electron sẽ được chia sẻ với nhéu. Cặp electron được chia sẻ giữa hai nguyên tử được gọi là cặp kết nối, ngược lại nếu không được chia sẻ sẽ được gọi là cặp đơn độc. Với thường xuyên phân tử, việc sử dụng chung electron tạo cho mỗi nguyên tử đạt được cấu hình electron bền vững.

liên kết hóa trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhau – Sự hình thành đơn chất

Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu sự kết nối hóa trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhéu thông qua sự hình thành của Hidro (H2) và Nitơ (N2).

Sự hình thành phân tử Hidro (H2)

Nguyên tử H (Z = 1) có cấu hình electron là ls1. Trong đó, hai nguyên tử H liên kết với nhéu bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo thành một cặp e chung. Như vậy, trong phân tử H2, mỗi nguyên tử H có 2 electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hiếm heli:

Sự hình thành phân tử Hidro. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một e lớp ngoài cùng. 

 • Công thức electron: H: H 

 • Công thức cấu tạo: H-H. Giữa 2 nguyên tử H có 1 cặp electron liên kết biểu thị bằng một gạch (-).

 • Đây là kết nối đơn.

Sự hình thành phân tử Nitơ (N2)

Nguyên tử N (Z = 7) có cấu hình electron là: 1s22s22p với 5 electron ở lớp ngoài cùng. 

Trong phân tử nitơ N, mỗi nguyên tử phải góp chung 3 electron để đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất là Ne.

Sự hình thành phân tử Nitơ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Hai nguyên tử N kết nối với nhau bằng 3 cặp electron. liên kết được biểu thị bằng ba gạch (=), đây là kết nối ba. 

 • Công thức electron: : N (6 chấm) N :

 • Công thức cấu tạo: N (3 gạch) N

liên kết này bền nên khiến khí nitơ kém hoạt động hoá học ở nhiệt độ thường.

Kết luận: 

Từ sự hình thành phân tử Nitơ và Hidro ở trên, ta có kết luận về kết nối cộng hóa trị như sau: 

 • kết nối được hình thành trong phân tử Hiđro và Nitơ là liên kết cộng hoá trị. 

 • kết nối cộng hoá trị là kết nối được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay thường xuyên cặp electron chung. 

 • Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hoá trị. 

 • kết nối cộng hóa trị không cực là gì? Khi các phân tử H2 và N được tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố có độ âm điện giống nhau, nên các cặp e chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. 

Mọi Người Cũng Xem   [Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2 (có đáp án): Sự truyền ánh sáng (phần 2)

liên kết giữa các nguyên tử khác nhau – Sự hình thành hợp chất

Cùng tìm hiểu sự hình thành hợp chất – liên kết giữa các nguyên từ khác nhau thông qua sự hình thành của Hidro clorua (HCl) và khí cacbon dioxit (CO2). 

Sự hình thành phân tử hidro clorua (HCl)

Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử H và C góp 1 electron tạo thành 1 cặp electron chung. 

Độ âm điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm điện của hidro là 2,20 => Cặp electron kết nối bị lệch về phía Clo, đây là một liên kết cộng hoá trị phân cực.

Kết luận

 • kết nối cộng hoá trị có cực: kết nối cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử.

 • Trong công thức electron của phân tử có cực, người ta đặt cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Ví dụ: H :CI

Sự hình thành phân tử khí cacbon dioxit (CO2) (có cấu tạo thẳng):

Cấu hình electron của C (Z = 6) là 1s22s22p2 với 4 e ở lớp ngoài cùng. 

Cấu hình electron của O (Z = 8) là 1s22s22p4 với 6 electron ở lớp ngoài cùng. 

Trong phân tử CO2, nguyên tử C ở giữa 2 nguyên tử O. Nguyên tử C góp chung với mỗi nguyên tử O 2 e, mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C 2 e tạo ra 2 liên kết đôi. 

Sự hình thành phân tử CO2 cấu tạo thẳng. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ sự hình thành của CO2, ta có nhận xét:  

 • Theo công thức electron, mỗi nguyên tử C hay O đều đặn có 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. 

 • Độ âm điện của oxi là 3,44 lớn hơn độ âm điện của C là 2,55 => Cặp electron chung lệch về phía oxi. 

 • kết nối giữa oxi và cacbon là phân cực, nhưng CO2 có cấu tạo thẳng nên hai liên kết đôi phân cực (C = 0) triệt tiêu nhau. Kết quả: CO2 là phân tử không bị phân cực.

liên kết cộng hóa trị có mấy loại?

Như chúng ta đã biết, liên kết cộng hóa trị là một kết nối hóa học được hình thành bằng việc dùng chung một hay thường xuyên cặp electron giữa các nguyên tử. Vậy kết nối cộng hóa trị có mấy loại? Cùng Monkey tìm hiểu phân loại của liên kết cộng hóa trị trong phần này. 

liên kết cộng hóa trị có mấy loại? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

1. kết nối cộng hóa trị có cực

liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành khi các electron dùng chung giữa các nguyên tử không được chia sẻ bằng nhéu. 

 • Điều kiện xảy ra: Một bên nguyên tử có độ âm điện cao hơn bên còn lại (sẽ có lực hút mạnh hơn). chính vì thế, việc chia sẻ các electron không đồng đều đặn.

 • Đặc điểm: Phân tử nghiêng về phía chứa nguyên tử có độ âm điện thấp hơn, còn phía hơi âm chứa nguyên tử có độ âm điện cao hơn.

 • Kết quả: Hợp chất cộng hóa trị được hình thành sẽ có một thế tĩnh điện.

2. kết nối hóa trị không cực

liên kết cộng hóa trị không cực được tạo ra khi các nguyên tử chia sẻ các electron là bằng nhau. 

Điều kiện xảy ra: Cả hai nguyên tử có lực tương tự hoặc cùng điện từ. Trong đó, các giá trị lực điện tử của chúng càng gần nhau thì sức hút càng mạnh. Điều này cùng xảy ra trong các phân tử khí (diatomic). 

3. liên kết đơn phân tử

liên kết đơn phân tử xảy ra khi hai phân tử đều chỉ chia sẻ một cặp electron duy nhất. So với kết nối đôi và ba, kết nối đơn yếu hơn và mật độ nhỏ hơn nhưng lại là liên kết ổn định nhất. tác nhân là do mức độ phản ứng của liên kết thấp, đồng nghĩa với việc khi bị mất e sẽ ít bị tác động.

4. kết nối đôi phân tử

liên kết đôi phân tử là tên gọi của hiện tượng: Hai nguyên tử chia sẻ hai cặp e cho nhau. kết nối này được biểu diễn bằng hai đường gạch ngang giữa hai nguyên tử trong cùng một phân tử. kết nối này mạnh hơn so với liên kết đơn nhưng kém ổn định hơn.

5. liên kết ba phân tử

kết nối ba phân tử là kết nối kém ổn định nhất trong số các liên kết cộng hóa trị. liên kết này xảy ra khi có ba cặp electron được chia sẻ giữa hai nguyên tử trong cùng một phân tử.

Tính chất của hợp chất cộng hóa trị

Các chất có liên kết cộng hóa trị mang những tính chất nổi bật sau đây: 

Tìm hiểu các tính chất của kết nối cộng hóa trị. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Dạng tồn tại: Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn (đường, sắt, lưu huỳnh,…), chất lỏng (rượu, nước,…) hoặc chất khí (clo, cacbonic, hidro,…). Các chất này thường có điểm nóng chảy và điểm sôi khá thấp, có entanpi hóa hơi cùng nhiệt hạch thấp hơn.

 • Ở những chất có cực: Ví dụ như đường, ancol etylic,… sẽ tan nhiều trong dung môi có cực như nước. 

 • Ở những chất không cực: Ví dụ như ion, lưu huỳnh… tan trong những dung môi không cực như cacbon tetraclorua, benzen,.. Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị ko cực không có khả năng dẫn điện ở mọi trạng thái.

Mọi Người Cũng Xem   Review kem tẩy lông Eskin Spa | Cách sử dụng kem tẩy lông Eskin Spa đạt hiệu quả tốt nhất!

GIÚP CON HỌC TOÁN KẾT HỢP VỚI TIẾNG ANH SIÊU TIẾT KIỆM CHỈ TRÊN MỘT APP MONKEY MATH. VỚI NỘI DUNG DẠY HỌC ĐA PHƯƠNG PHÁP GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN TƯ DUY NÃO BỘ VÀ NGÔN NGỮ TOÀN DIỆN CHỈ VỚI 2K/NGÀY.

Mối LH giữa kết nối cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion

Vậy mối quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị có cực, kết nối cộng hóa trị không cực và liên kết ion như thế nào?

 • Trong phân tử, nếu cặp electron chung ở giữa 2 nguyên tử ta có kết nối cộng hoá trị không cực. 

 • Trong phân tử, nếu cặp electron chung lệch về 1 phía của nguyên tử có độ âm điện lớn hơn, đó là kết nối cộng hoá trị có cực. 

 • Trong phân tử, nếu cặp electron chung lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có kết nối ion. 

Như vậy, kết nối ion được coi là trường hợp riêng đặc biệt của liên kết cộng hóa trị. 

Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Người ta dùng hiệu độ âm điện để đánh giá những loại kết nối trong phân tử hợp chất. chi tiết, cách phân loại liên kết hóa học một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau – Linh như sau:

kết nối

Hiệu độ âm điện

Từ 0 đến <0,4

liên kết cộng hóa trị không cực

Từ 0,4 đến <1,7

liên kết cộng hóa trị có cực

>= 1,7

kết nối ion

Thực tế, hiệu độ âm điện chỉ cho ta dự đoán về mặt lý thuyết loại liên kết trong phân tử. Ta có ví dụ về hiệu độ âm điện và liên kết hóa học như sau: 

 • Phân tử NaCl có hiệu độ âm điện = 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 =>  Như vậy, liên kết giữa Na và C là kết nối ion. 

 • Phân tử HCL có hiệu độ âm điện = 3,16 – 2,2 = 0,96 => Như vậy, liên kết giữa H và C là kết nối cộng hoá trị có cực. 

 • Phân tử H2 có hiệu độ âm điện = 220 – 2,20 = 0,0 => Như vậy, đây là liên kết cộng hoá trị không cực.

Bài tập về kết nối cộng hóa trị SGK Hóa học 10 kèm lời giải

Cùng áp dụng những kiến thức đã học trên để thực hành một số bài tập Hóa học 10 về kết nối cộng hóa trị sau đây.

Cùng giải bài tập Hóa học 10 về kết nối cộng hóa trị. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bài 1 (trang 64 SGK Hóa 10): 

kết nối cộng hóa trị là kết nối

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự sử dụng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay thường xuyên cặp electron chung.

Lời giải: D là đáp án đúng.

Bài 2 (trang 64 SGK Hóa 10): 

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong kết nối cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Lời giải: B là đáp án đúng.

Bài 3 (trang 64 SGK Hóa 10): 

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. có khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. có khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải: A là đáp án đúng.

Bài 4 (trang 64 SGK Hóa 10)

Thế nào là liên kết ion, kết nối cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị có cực. Cho thí dụ minh họa.

Lời giải:

liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.

Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

kết nối cộng hóa trị không cực là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Bài tập vận dụng về cộng hóa trị để học sinh tự luyện

Ngoài bài tập trong SGK Hóa Học 10, dưới đây cũng sẽ là một số bài tập liên quan để học sinh cùng luyện tập:

Câu 1. Xét các phân tử ion: LiCl, KCl, RbCl, CsCl. kết nối trong phân tử nào mang tính chất ion thường xuyên nhất?

A. LiCl

Mọi Người Cũng Xem   Lời bài hát Nhớ em không ngủ được- Loi bai hat Nho em khong ngu duoc

B. KCl

C. RbCl

D. CsCl

Câu 2. Cho độ âm điện: Be (1,5), Al (1,5), Mg (1,2), Cl (3,0), N (3,0), H (2,1), S (2,5), O (3,5). Chất nào sau đây có kết nối ion ?

A. H2S, NH3.

B. BeCl2, BeS.

C. MgO, Al2O3.

D. MgCl2, AlCl3.

Câu 3. Nguyên tử Al có 3 electron hóa trị. Kiểu kết nối hóa học nào được hình thành khi nó kết nối với 3 nguyên tử flo:

A. liên kết kim loại.

B. liên kết cộng hóa trị có cực.

C. kết nối cộng hóa trị không cực.

D. kết nối ion.

Câu 4. Cho các hợp chất: NH3, H2O, K2S, MgCl2, Na2O, CH4, Chất có kết nối ion là:

A. NH3, H2O, K2S, MgCl2

B. K2S, MgCl2, Na2O, CH4

C. NH3, H2O, Na2O, CH4

D. K2S, MgCl2, Na2O

Câu 5. Cấu hình electron của cặp nguyên tử nào sau đây có khả năng tạo kết nối ion:

A. 1s22s22p3 và 1s22s22p5

B.1s22s1 và 1s22s22p5

C. 1s22s1 và 1s22s22p63s23p2

D.1s22s22p1 và 1s22s22p63s23p6

Câu 6. Cho 3 ion : Na+, Mg2+, F . Tìm câu khẳng định sai .

A. 3 ion trên có cấu hình electron giống nhéu .

B. 3 ion trên có số nơtron khác nhéu.

C. 3 ion trên có số electron bằng nhéu

D. 3 ion trên có số proton bằng nhéu.

Câu 7. Trong dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3 , SiO2 , P2O5 , SO3 , Cl2O7 . Những oxit có liên kết ion là :

A. Na2O , SiO2 , P2O5 .

B. MgO, Al2O3 , P2O5

C. Na2O, MgO, Al2O3 .

D. SO3, Cl2O3 , Na2O .

Câu 8. Cho các chất : HF, NaCl, CH4, Al2O3, K2S, MgCl2. Số chất có liên kết ion là (Độ âm điện của K: 0,82; Al: 1,61; S: 2,58; Cl: 3,16 và O: 3,44; Mg: 1,31; H: 2,20; C: 2,55; F: 4,0) :

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 9: Cho các hợp chất: NH3, Na2S, CO2, CaCl2, MgO, C2H2. Hợp chất có kết nối CHT là:

A. CO2, C2H2, MgO

B. NH3.CO2, Na2S

C. NH3 , CO2, C2H2

D. CaCl2, Na2S, MgO

Câu 10: Cho độ âm điện Cs: 0,79; Ba: 0,89; Cl: 3,16; H: 2,2; S: 2,58; F: 3,98: Te: 2,1 để xác định liên kết trong phân tử các chất sau: H2Te , H2S, CsCl, BaF2 . Chất có kết nối cộng hóa trị không phân cực là:

A. BaF2.

B. CsCl

C. H2Te

D. H2S.

Câu 11: kết nối cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử bằng:

A. 1 cặp electron chung

B. 2 cặp electron chung

C. 3 cặp electron chung

D. 1 hay thường xuyên cặp electron chung

Câu 12: Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2 , và HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Câu 13: Cho các phân tử sau : C2H(1) ; BF(2) ; BeCl2 (3) ; C2H(4) ; CH(5) ; Cl(6) ; H(7) ; H2O (8) ; NH(9) ; HCl (10). Trong các phân tử trên, sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ :

a. Sự lai hoá sp các AO hoá trị là :

A. (1), (3), (6).

B. (1), (2), (3), (5).

C. (1), (3), (4), (7).

D. (1), (3).

Câu 14: Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử NH4Cl lần lượt là

A. 4 và -3

B. 3 và +5

C. 5 và +5

D. 3 và -3

Câu 15: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

Như vậy, thông qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ liên kết cộng hóa trị là gì, bên cạnh phân loại, tính chất và cùng thực hành một số bài tập cơ bản trong SGK Hóa 10. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và thành thạo hơn trong những dạng bài tập về kết nối cộng hóa trị. Truy cập website của Monkey để cập nhập thêm nhiều thông tin thú vị về môn Hóa học nha!Các câu hỏi về h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì


Các hình ảnh về h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung chi tiết về h?p ch?t c?ng hóa tr? là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

No Responses

 1. Hùng Vũ
  Posted on Tháng Tám 4, 2020