Bài viết Lương cơ sở là gì? Cập nhật mức lương cơ sở năm 2022 mới nhất thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu Lương cơ sở là gì? Cập nhật mức lương cơ sở năm 2022 mới nhất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Lương cơ sở là gì? Cập nhật mức lương cơ sở năm 2022 mới nhất”

Đánh giá về Lương cơ sở là gì? Cập nhật mức lương cơ sở năm 2022 mới nhấtLương cơ sở là gì?Cập nhật tiền lương cơ sở năm 2022 và làm thế nào để phân biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản? Không ít người vẫn bị nhầm lẫn giữa các ngôn từ này do không hiểu rõ bản chất của từng loại lương. mặc khác, lương cơ sở và lương cơ bản đều đặn có những quy định và cách tính rất khác nhéu.

mức thu nhập cơ sở và quy định của pháp luật.

mức thu nhập cơ sở và quy định của luật.

I. mức thu nhập cơ sở là gì?

Theo Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/08/2018, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để:

 • Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định.

 • Tính toán các loại chi phí nảy sinh để phục vụ cho các vận hành, sinh hoạt.

 • Tính các khoản trích nộp của Doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại Doanh nghiệp.

1. thu nhập cơ sở mới nhất

Vào ngày 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; trong đó nêu rõ nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh thu nhập cơ sở.

Như vậy, Chính thức mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng

Theo đó, thu nhập cơ sở năm 2021 đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng căn cứ theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

✅ Mọi người cũng xem : cây thìa canh là cây gì

1.1 Cập nhật mức lương cơ sở năm 2022

Mỗi năm căn cứ vào tình hình thực tế Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh thu nhập cơ sở phù hợp có khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Mọi Người Cũng Xem   Scarlett Gartmann: Tin tức Scarlett Gartmann 2021 mới nhất

Từ 1/1/2022, mức thu nhập cơ sở không tăng và tiếp tục được thực hiện theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019. Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 nêu rõ:

“1. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.” 

Dự kiến dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hiện nay chúng ta cần tập trung nguồn lực để phòng chống dịch. do đó, việc không tăng thu nhập cơ sở là điều dễ hiểu, bên cạnh đó thực hiện ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Như vậy, tính đến thời điểm Hiện tại vẫn chưa có thêm văn bản nào quy định mới về lương cơ sở. Năm 2022 chúng ta tiếp tục áp dụng thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. chi tiết, mức thu nhập cơ sở năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng vũ trang được áp dụng ở mức 1.490.000 đồng/tháng (mức lương này được thực hiện từ ngày 1.7.2019 đến nay).

thu nhập cơ sở năm 2022 sẽ sử dụng làm căn cứ để tính lương và thường xuyên khoản khác, chi tiết:

 • mức lương cơ sở sử dụng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

 • thu nhập cơ sở là căn cứ tính mức vận hành phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

 • mức thu nhập cơ sở là căn cứ tính các khoản trích và các chế độ được hưởng.

thu nhập cơ sở năm 2022 chưa tăng, Vì vậy sẽ có thường xuyên người lao động gặp điều kiện. Chính phủ đang nỗ lực để có khả năng thực hiện cải cách tiền lương sớm nhất và đưa ra các giải pháp hữu hiệu để chúng ta có thể vượt qua điều kiện và hậu quả của bệnh dịch để lại

2. ảnh hưởng của mức thu nhập cơ sở đến người lao động

Lương cơ sở năm 2021 được giữ nguyên bằng với thu nhập cơ sở năm 2020 sẽ tác động trực tiếp đến mức lương cơ bản của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tiền trợ cấp thai sản 1 lần của lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con,..

bên cạnh đó cũng có một số đối tượng được hưởng lợi là người lao động tự do, mức lương không căn cứ theo mức thu nhập cơ sở. Theo đó mức đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình năm 2021 sẽ không tăng theo lịch trình như hàng năm mà vẫn được giữ nguyên.

✅ Mọi người cũng xem : cây tùng ti?ng anh là gì

Mọi Người Cũng Xem   Mã Hóa Thông Tin Thành Dữ Liệu Là Quá Trình, Mã Hóa Dữ Liệu Là Gì

II. Phân biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản

Đây là hai khái niệm dễ gây ra nhầm lẫn nếu như không tìm hiểu kỹ về bản chất. Vậy điểm khác nhau giữa lương cơ bản và lương cơ sở là gì? Các tiêu chí dưới đây sẽ giúp phân biệt hai loại lương này.

✅ Mọi người cũng xem : b? nh? ngoài là gì

1. Cơ sở Pháp lý của lương cơ sở và lương cơ bản

Lương cơ sở được quy định rõ ràng trong Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương qua các giai đoạn cũng được xác định bằng con số chi tiết. Lương cơ bản không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật nào, mà chỉ là cách gọi của mức lương thấp nhất mà lao động và người dùng lao động thỏa thuận.

Lương cơ sở được quy định trong Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Lương cơ sở được quy định trong Nghị định 72/2018/NĐ-CP 

✅ Mọi người cũng xem : doanh thu tr? giá v?n g?i là gì

2. Đối tượng áp dụng theo quy định

mức thu nhập cơ sở được áp dụng cho công nhân viên chức, cán bộ Nhà nước, người lao động, người hưởng chế độ thuộc khu vực Nhà nước: cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị hoạt động được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, … thu nhập cơ sở không được áp dụng trong các Doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước.

mức lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực trong và ngoài Nhà nước. Hay nói cách khác, lương cơ bản là khái niệm được sử dụng thường nhật cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

3. Yếu tố gây ảnh hưởng thay đổi của lương cơ bản và lương cơ sở

Yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi lương cơ sở là gì? Lương cơ sở được Nhà nước quy định để đảm bảo đời sống của mọi người. Vì vậy, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự tăng/hạn chế của lương cơ sở như: Chính sách của Nhà nước, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, giá cả, chỉ số tiêu sử dụng, …

Sự tăng trưởng của nền kinh tế có gây ảnh hưởng lương cơ sở.

Sự tăng trưởng của nền kinh tế có thể gây ảnh hưởng lương cơ sở.

Đối với lương cơ bản, ngoài yếu tố thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và người lao động thì lương cơ bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: mức thu nhập tối thiểu, loại hình Doanh nghiệp, cách thức tính của từng đơn vị, chức vụ, trình độ, kinh nghiệm, … Trong đó, yếu tố đáng chú ý nhất là thu nhập tối thiểu vùng, hệ số lương và lương cơ sở.

4. Cách tính lương cơ sở và lương cơ bản

Vì thu nhập cơ sở đã được quy định bằng con số rõ ràng trong các văn bản pháp luật nên mang tính cố định. Ngược lại, để xác định lương cơ bản, đơn vị cần phải xác định dựa vào thường xuyên yếu tố. Vì lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực Doanh nghiệp và khu vực nhà nước nên cách thức tính toán cũng có sự khác nhau.

Mọi Người Cũng Xem   Review thuốc diệt chuột Dethmor của Nhật có tốt không?

a) Cách tính lương cơ bản cho cán bộ, làm công nhân viên chức thuộc khu vực Nhà nước

Theo mục đối tượng áp dụng ở trên, cán bộ thuộc khu vực Nhà nước sẽ được áp dụng thu nhập cơ sở. Vì vậy, công thức tính toán lương cơ bản xây dựng dựa vào lương cơ sở (theo năm tương ứng) và hệ số lương.

Lương cơ bản = Lương cơ sở x hệ số lương. 

Công thức tính lương cơ bản

Công thức tính lương cơ bản cho cán bộ, công nhân viên thuộc khu vực Nhà nước tính từ 01/07/2019 

b) Cách tính lương cơ bản cho các công ty, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước

Đối với những lao động làm việc trong các Doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước, mức lương cơ bản được xác định dựa trên mức thu nhập tối thiểu vùng. Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

 • công ty thuộc vùng I, mức áp dụng là: 4.180.000 VNĐ /tháng.

 • công ty thuộc vùng II, mức áp dụng là 3.710.000 VNĐ/tháng.

 • công ty thuộc vùng III, mức áp dụng là 3.250.000 VNĐ/tháng.

 • Doanh nghiệp thuộc vùng IV, mức áp dụng là 2.920.000 VNĐ/tháng.

Doanh nghiệp thuộc vùng nào thì sẽ tính lương cơ bản dựa vào lương tối thiểu vùng của khu vực đó. ngoài ra, Doanh nghiệp cần lưu ý mức thu nhập cơ bản không được nhỏ hơn lương tối thiểu vùng. Đối với lao động đã được qua đào tạo nghề, học nghề thì lương cơ bản phải cao hơn ít nhất là 7% thu nhập tối thiểu vùng.

Trên đây, bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã cung cấp một số thông tin để giải đáp cho câu hỏi lương cơ sở là gì. Người lao động và công ty cần phân biệt lương cơ sở và lương cơ bản để có căn cứ tính lương, phụ cấp, chi phí và nắm được quyền lợi, chế độ của mình trong quy trình làm việc.

>>> mức lương tối thiểu vùng năm 2022 và nguyên tắc áp dụngCác câu hỏi về g? s?i nga là g? gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê g? s?i nga là g? gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết g? s?i nga là g? gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết g? s?i nga là g? gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết g? s?i nga là g? gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về g? s?i nga là g? gì


Các hình ảnh về g? s?i nga là g? gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về g? s?i nga là g? gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về g? s?i nga là g? gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

No Responses

 1. Hùng Vũ
  Posted on Tháng Tám 4, 2020