Bài viết duck, phép tịnh tiến thành Tiếng Việt, vịt, cúi, vịt cái thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://moki.vn/ tìm hiểu duck, phép tịnh tiến thành Tiếng Việt, vịt, cúi, vịt cái trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “duck, phép tịnh tiến thành Tiếng Việt, vịt, cúi, vịt cái”

Đánh giá về duck, phép tịnh tiến thành Tiếng Việt, vịt, cúi, vịt cáivịt, cút, vịt cái là bản dịch hàng đầu của “vịt” thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: Như nước đổ đầu vịt. ↔ Nuớc đổ đầu vịt.
duckverb noun ngữ pháp

Specifically, an adult female duck; contrasted with drake and with duckling. [..]

+ Thêm bản dịch Thêm vịt

 • vịt

  noun

  aquatic bird of the family Anatidae [..]

  Like water off a duck’s back.

  Nườc đổ đầu vịt.

  en.wiktionary.org
 • duck – English Pronunciation | Dạy Trẻ Phát Âm Tiếng Anh

  Mô tả video

  duck – English Pronunciation | Dạy Trẻ Phát Âm Tiếng Anh

  cúi

  verb

  to lower the head or body [..]

  If you watch the tape, he ducks his head the second he steps off the train.

  Nếu xem băng, hắn cúi đầu lúc hắn bước ra tàu.

  en.wiktionary.org
 • Dạy bé học TIẾNG ANH LỚP 1 – bài 10 ( baby learn English 10)

  Mô tả video

  Dạy bé học TIẾNG ANH LỚP 1 – bài 10 ( baby learn English 10).n Hôm nay bố của bạn Việt tiếp tục dạy bé học bài con vịt (duck) trong chương trình tiếng anh lớp 1. bố sẽ luyện phát âm và luyện nghe tiếng anh cho quốc việt luôn.n==================================================================================n* Đăng ký kênh và theo dõi Vlog của bé Bảo Châu tại https://goo.gl/iX1P2k Để nhận Video mới nhất.n==================================================================================n* Kênh Bao Chau TV https://goo.gl/iX1P2k sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhí về những chiếc xe máy xúc, ô tô, máy cẩu mà bố của Bao Chau đi quay về cho Bao chau xem. Đây cũng là nơi sẽ chia sẽ tất cả những gì đời thường nhất của bảo châu. Mọi người hãy đăng ký kênh Bao Chau TV để ủng hộ Bảo Châu nhé.n==================================================================================nTác Giả:n* KS. Kiều Văn TuấnnBố của Bé Bảo Châu và là người sáng lập và quản trị kênh Bao Chau TVn* Địa chỉ liên hệ: [email protected] SĐT: 0984 456 305n Nghiêm Cấm Reup!

  vịt cái

  female duck

  Just until I get my ducks in a row.

  Chỉ tới khi tôi xử xong mấy ả vịt cái.

  en.wiktionary2016
  • thịt vịt
  • ván trắng
  • trốn
  • ngụp
  • tìm vần
  • dìm
  • con vịt
  • (con) vịt
  • cúi nhénh
  • cúi thình lình
  • lặn
  • ke
  • Vịt
  • cúi (đầu)
  • dìm (xuống nước)
  • người thân mến
  • người yêu quí
  • ngụp lặn
  • nhập nhoạng
  • quần vải bông dày
  • sự ngụp lặn
  • thục xe lội nước
  • vải bông dày
  • động tác cúi
  • động tác ngụp lặn
 • Glosbe Translate

 • Google Translate

+ Thêm bản dịch Thêm

hiện nay Chúng Tôi không có bản dịch cho Duck trong từ điển, có khả năng bạn có khả năng thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.

 • Pekin duck

  vịt Bắc Kinh

 • Labrador Duck

  Vịt Labrador

 • dead duck

  kế hoạch

 • Black-billed Whistling Duck

  Le nâu mỏ đen

 • Peking Duck

  Vịt quay Bắc Kinh

 • Peking duck

  vịt quay Bắc Kinh

 • duck-legged

  có chân ngắn · đi lạch bạch

 • peking duck

  vịt Bắc kinh · vịt quay bắc kinh

Thêm ví dụ Thêm

The average weight of the Shetland duck is 2 kg for males and 1.8 kg for females.

Trọng lượng trung bình của vịt Shetland là 2 kg đối với con đực và 1,8 kg đối với con cái.

WikiMatrix

I’m gonna duck at the top of that trench and then I’m gonna turn left.

Tôi sẽ cúi xuống khi ở trên chiến hào rồi sang trái.

OpenSubtitles2018.v3

By the Five Dynasties, the new breed of duck had been domesticated by Chinese farmers.

Vào thời Ngũ Đại, các giống mới của vịt này đã được thuần hóa bởi nông dân Trung Quốc.

WikiMatrix

This is a duck’s feather.

Đây là một cái lông vịt.

OpenSubtitles2018.v3

I’m sorry, but all year, we’ve been sitting ducks for Zoom and his Earth-2 henchmen.

Tôi xin phép lỗi, nhưng cả năm qua Chúng Tôi đã ngồi chài ở đây vì Zoom và cái bọn đầy tớ ở Earth-2 của hắn.

OpenSubtitles2018.v3

In the United States, the Gray and White varieties were listed in the first Standard of Perfection in 1874 and in 1935, the use of Call Ducks in duck hunting was permanently banned in every state as it resulted in over-harvest by hunters and was not in line with the conservation efforts that were then being realized.

Tại Hoa Kỳ, các giống vịt Xám và vịt Trắng được liệt kê trong Tiêu chuẩn Hoàn thiện đầu tiên vào năm 1874 và năm 1935, việc sử dụng vịt gọi trong săn vịt bị cấm vĩnh viễn ở mọi bang vì nó kéo theo việc thu hoạch quá mức bởi thợ săn và không phù hợp với những nỗ lực bảo tồn mà sau đó đã được thực hiện.

WikiMatrix

Moby, the great white duck!”

Hunting the Great White (tạm dịch: Cá mập!

WikiMatrix

A study from 2012, which used publicly available data, criticized Black Duck Software for not publishing their methodology used in collecting statistics.

Một thống kê từ năm 2012, dùng dữ liệu công khai có sẵn, chỉ trích Black Duck Software vì không xuất bản phương pháp luận của họ được dùng trong việc thu thập số liệu thống kê.

WikiMatrix

Fuck a duck!

Tiên sư nhà nó chứ.

OpenSubtitles2018.v3

Poultry, such as ducks, geese, and pigeons, were captured in nets and bred on farms, where they were force-fed with dough to fatten them.

Gia cầm như vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu đã bị bắt do mắc bẫy và được nuôi ở các trang trại, nơi chúng đã bị ép ăn với bột để vỗ béo.

WikiMatrix

The ducks were bred on farms in the surrounding countryside.

Những con vịt được nuôi trong các trang trại ở vùng ven xung quanh.

WikiMatrix

Lost Lagoon, the captive 17-hectare (41-acre) freshwater lake near the Georgia Street entrance to the park, is a nesting ground to many bird species, such as Canada geese, and ducks.

Hồ Lost Lagoon, nước ngọt, rộng 41-acre gần cổng vào phố Georgia Street, là nơi cư ngụ của nhiều loài chim như thiên nga, ngỗng Canada và vịt.

WikiMatrix

Duck, baby!

Tránh ra, em yêu!

OpenSubtitles2018.v3

It is distinct from all other ducks, but most closely related to the whistling ducks in the subfamily Dendrocygninae, though also showing some similarities to the stiff-tailed ducks in the subfamily Oxyurinae.

Nó là khác biệt với các loài vịt khác, nhưng có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với các loài le nâu trong phân họ Dendrocygninae, mặc dù cũng thể hiện một số nét tương tự như các loài vịt đuôi cứng trong phân họ Oxyurinae.

WikiMatrix

Where were you going when my men caught you ducking out of the castle?

Ngươi đang định đi đâu lúc người của ta bắt ngươi lén lút ra khỏi lâu đài?

OpenSubtitles2018.v3

Donald Duck comics were banned from Finland because he does n’t wear pants .

Truyện tranh Chú vịt Donald bị cấm ở Phần Lan vì vịt Donald không mặc quần .

EVBNews

Sir, the legs of duck. you ordered

Thưa ông, chân vịt thêm đây ạ.

OpenSubtitles2018.v3

They formerly occurred on the Hawaiian Islands and were derived from dabbling ducks, possibly even a close ancestor of the mallard: Chelychelynechen Thambetochen Ptaiochen Subfossil remains of a small, flightless dabbling duck have been recovered on Rota in the Mariana Islands.

Trước đây chúng sinh sống trên quần đảo Hawaii và có tổ tiên là giống vịt mò mà có thể cùng lúc ấy cũng là tổ tiên gần của vịt cổ xanh: Chelychelynechen Thambetochen Ptaiochen Các dấu tích cận hóa thạch của (các) loài vịt mò nhỏ, không bay đã được tìm thấy trên đảo Rota trong quần đảo Mariana.

Mọi Người Cũng Xem   Tên gọi “Nhạc Vàng” có từ khi nào?
WikiMatrix

Widely distributed throughout Australia and highly mobile, these ducks can appear anywhere there is standing water, especially in dry inland regions, where annual rainfall rarely exceeds 15 in (380 mm).

Được phân bố rộng khắp khắp nước Úc và có tính di động cao, những con vịt này có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có nước, đặc biệt là ở các vùng đất khô, nơi lượng mưa hàng năm hiếm khi vượt quá 15 in (380 mm).

WikiMatrix

They see a few rubber ducks and learn that they float, or a few balls and learn that they bounce.

Chúng thấy vài con vịt cao su và học được rằng vịt cao su nổi, hoặc thấy vài trái bóng và học được rằng bóng nảy lên được.

ted2019

We beat those farmers and now we’re triumphantly eating their roasted chicken, their sizzling duck, their succulent turkey, their foie gras…

Chúng ta sẽ đánh những tên nông dân đó, và bây giờ chúng ta đang ăn rất là vui vẻ… nào là gà nướng, vịt rán,… những còn gà tây ngon của chúng, their foie gras de…

OpenSubtitles2018.v3

Artists Elo, Loco, Ugly Duck, DJ Wegun, DJ Pumkin, and Hoody joined AOMG over the next two years.

Các nghệ sĩ Elo, Loco, Ugly Duck, DJ Wegun, DJ Pumkin, và Hoody cũng gia nhập Doanh nghiệp trong 2 năm.

WikiMatrix

The most popular meats in Finland are pork (33.5 kg/year/person in 2005), beef (18.6 kg), chicken and duck (13.3 kg).

các loại thịt thường nhật nhất ở Phần Lan là thịt lợn (33,5 kg/năm/người năm 2005), thịt bò (18,6 kg), thịt gà và thịt vịt (13,3 kg).

WikiMatrix

Or two ducks in a cloud?

2 con vịt trên mây?

OpenSubtitles2018.v3
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M


Các câu hỏi về duck ti?ng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê duck ti?ng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết duck ti?ng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết duck ti?ng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết duck ti?ng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về duck ti?ng anh là gì


Các hình ảnh về duck ti?ng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về duck ti?ng anh là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung chi tiết về duck ti?ng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

 • ➡️
 • ➡️
 • ➡️
 • ➡️
 • ➡️