Bài viết Hình thức trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://moki.vn/ tìm hiểu Hình thức trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Hình thức trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì?”

Đánh giá về Hình thức trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì?Cho hỏi hình thức trao đổi thông tin về Doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì? ngoài ra, tôi muốn biết thêm Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký công ty và Hệ thống thông tin thuế trao đổi những thông tin gì về công ty? – Câu hỏi của chị Hoa (Hậu Giang)
  • hình thức trao đổi thông tin về công ty giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì?
  • Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế trao đổi những thông tin gì về Doanh nghiệp?
  • sản phẩm hệ thống được dùng chung được quy định thế nào?

cách thức trao đổi thông tin về Doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì?

trao đổi thông tin

hình thức trao đổi thông tin về công ty giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế là gì? (Hình từ Internet)

Theo Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT -BTC quy định như sau:

hình thức, mật độ tần suất trao đổi thông tin
1. cách thức trao đổi thông tin:
Việc trao đổi thông tin Doanh nghiệp được thực hiện thông qua mạng điện tử kết nối giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.
Trong trường hợp cần thiết theo nhu cầu quản lý và dùng thông tin hoặc do yếu tố kỹ thuật, các bên có khả năng trao đổi thông tin qua thư điện tử (email), truyền tập tin (file) dữ liệu điện tử hoặc các hình thức khác.
2. mật độ tần suất trao đổi thông tin:
a) Việc trao đổi thông tin được thực hiện tự động theo thời gian thực;
b) Trong các trường hợp cụ thể, để phục vụ công tác quản lý nhà nước, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký buôn bán có thể thỏa thuận để thống nhất về thời gian và mật độ tần suất trao đổi thông tin.

Căn cứ trên quy định về hình thức trao đổi thông tin về Doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế như sau:

Mọi Người Cũng Xem   Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp?

– Việc trao đổi thông tin công ty được thực hiện thông qua mạng điện tử liên kết giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký công ty và Hệ thống thông tin thuế.

– Trong trường hợp rất cần thiết theo mong muốn quản lý và sử dụng thông tin hoặc do yếu tố kỹ thuật, các bên có thể trao đổi thông tin qua thư điện tử (email), truyền tập tin (file) dữ liệu điện tử hoặc các hình thức khác.

mặt khác, tần suất trao đổi thông tin được thực hiện tự động theo thời gian thực. Trong các trường hợp cụ thể, để đáp ứng công tác quản lý nhà nước, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có khả năng thỏa thuận để thống nhất về thời gian và tần suất trao đổi thông tin.

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký công ty và Hệ thống thông tin thuế trao đổi những thông tin gì về công ty?

Theo Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC quy định như sau:

Các thông tin trao đổi giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký công ty và Hệ thống thông tin thuế
1. Các thông tin trao đổi bao gồm:
a) Hệ thống sản phẩm sử dụng chung;
b) Thông tin đăng ký thành lập Doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc;
c) Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp, nội dung đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc;
d) Thông tin về tình hình hoạt động của công ty, đơn vị trực thuộc; thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý Doanh nghiệp;
đ) Thông tin về báo cáo tài chính của Doanh nghiệp.
2. Căn cứ nhu cầu cụ thể, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thông tin trao đổi cho phù hợp.

Theo đó, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế trao đổi những thông tin sau đây về công ty, bao gồm:

Mọi Người Cũng Xem   Chi nhánh công ty tiếng Anh là gì? Chi nhánh ngân hàng tiếng Anh là gì?

– Hệ thống sản phẩm sử dụng chung;

– Thông tin đăng ký thành lập Doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc;

– Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty, nội dung đăng ký vận hành đơn vị trực thuộc;

– Thông tin về tình hình vận hành của Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý Doanh nghiệp;

– Thông tin về báo cáo tài chính của công ty.

Hệ thống danh mục dùng chung được quy định thế nào?

Theo Điều 8 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC quy định như sau:

Trao đổi thông tin về hệ thống sản phẩm sử dụng chung
1. Hệ thống danh mục sử dụng chung là các danh mục được Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thống nhất sử dụng nhằm đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu đáp ứng việc trao đổi thông tin giữa hai Hệ thống.
2. Hệ thống danh mục dùng chung bao gồm:
– danh mục Quốc gia, sản phẩm tỉnh/thành phố, sản phẩm quận/huyện, sản phẩm phường/xã, danh mục kho bạc, sản phẩm tiền tệ, danh mục loại thuế, sản phẩm chi tiết loại hình kinh tế, sản phẩm cơ quan thuế (theo danh mục đang sử dụng trên Hệ thống thông tin đăng ký thuế);
– sản phẩm giao dịch: giao dịch sử dụng chung trong quá trình thực hiện trao đổi thông tin giữa 2 Hệ thống theo từng quy trình; quy định cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
– sản phẩm kết quả trả về từ Hệ thống thông tin đăng ký thuế: quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
– danh mục kết quả trả về từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký công ty: quy định cụ thể tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;
– danh mục ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3. Khi có thông tin thay đổi ngay liên quan đến sản phẩm ngành, nghề kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký buôn bán có trách nhiệm cập nhật các nội dung thay đổi ngay và chuyển cho Tổng cục Thuế.
Khi có thông tin thay đổi liên quan đến sản phẩm quốc gia, danh mục tỉnh/thành phố, sản phẩm quận/huyện, sản phẩm phường/xã, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Tổng cục Thuế có trách nhiệm phối hợp để cập nhật, đồng bộ thông tin giữa hai Hệ thống.
Đối với các sản phẩm dùng chung khác, Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi và chuyển cho Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Theo đó, Hệ thống danh mục dùng chung được hiểu là các sản phẩm được Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký buôn bán thống nhất dùng nhằm đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu đáp ứng việc trao đổi thông tin giữa hai Hệ thống.

Mọi Người Cũng Xem   1 trong 5 người đạt 9.0 IELTS tại Việt Nam là ai?

Hệ thống danh mục dùng chung bao gồm:

– danh mục Quốc gia, sản phẩm tỉnh/thành phố, danh mục quận/huyện, danh mục phường/xã, danh mục kho bạc, sản phẩm tiền tệ, danh mục loại thuế, sản phẩm chi tiết loại hình kinh tế, sản phẩm cơ quan thuế (theo sản phẩm đang dùng trên Hệ thống thông tin đăng ký thuế);

– sản phẩm giao dịch: giao dịch sử dụng chung trong quy trình thực hiện trao đổi thông tin giữa 2 Hệ thống theo từng quá trình; quy định cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

– sản phẩm kết quả trả về từ Hệ thống thông tin đăng ký thuế: quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

– sản phẩm kết quả trả về từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký công ty: quy định cụ thể tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

– sản phẩm ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.Các câu hỏi về doanh nghi?p ti?ng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê doanh nghi?p ti?ng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết doanh nghi?p ti?ng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết doanh nghi?p ti?ng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết doanh nghi?p ti?ng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về doanh nghi?p ti?ng anh là gì


Các hình ảnh về doanh nghi?p ti?ng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về doanh nghi?p ti?ng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về doanh nghi?p ti?ng anh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

  • ➡️
  • ➡️
  • ➡️
  • ➡️
  • ➡️