Điều Khoản

Điều Khoản

Trang web Moki.vn lập ra với mục tiêu giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian research thông tin. Nên chúng ta chấp thuận môt số yêu cầu sau :
  • Không bàn vấn đề liên quan đến chính trị.
  • Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
  • Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không làm nơi trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website .
  • Bài viết hoặc tư liệu để viết bài phải có nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của bạn..
Chúc bạn đọc có ngày tham quan Website vui vẻ ! Cho Phép Coppy nhưng PHẢI GHI NGUỒN !