I. Các kiến thức cần nhớ

1. Biểu đồ

Chú ý: Tần suất $f$ của một giá trị được tính theo công thức: \(f = \dfrac{n}{N}\)  trong đó \(N\) là số các giá trị, \(n\) là tần số của một giá trị, \(f\) là tần số của giá trị đó. Người ta thường biểu diễn tần suất dưới dạng phần trăm.

2. Số trung bình cộng

3. Ý nghĩa của số trung bình cộng

4. Mốt của dấu hiệu

Ví dụ: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của $20$ học sinh ghi lại như sau:

Ta có bảng “ tần số ” làSố trung bình cộng là :
\ ( \ overline X \ ) \ ( = \ dfrac { { 28.2 + 29.3 + 30.4 + 35.6 + 37.4 + 42.1 } } { { 20 } } \ ) \ ( = 33 ( kg ) \ )
Mốt của dấu hiệu là : USD 35. $

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Dựng biểu đồ đoạn thẳng

Phương pháp:

Để dựng biểu đồ đoạn thẳng ta hoàn toàn có thể làm như sau :
+ Lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê khởi đầu
+ Dựng những trục tọa độ : trục hoành màn biểu diễn những giá trị \ ( x \ ), trục tung màn biểu diễn tần số \ ( n. \ )
+ Vẽ những điểm có tọa độ đã cho trong bảng

+ Vẽ các đoạn thẳng nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ.

Dạng 2: Đọc đồ thị đơn giản

Phương pháp:

Khi đọc biểu đồ cần vấn đáp những câu hỏi sau :
+ Biểu đồ trình diễn cái gì ?
+ Từng trục màn biểu diễn cho đại lượng nào ?
+ Sự biến thiên của giá trị như thế nào ?
Đối với biểu đồ trình diễn trực tiếp mối quan hệ giữa giá trị của dấu hiệu và tần số thì tập trung chuyên sâu nhận xét về giá trị lướn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, nhóm giá trị có tần số tương đối lớn …
Đối với biểu đồ trình diễn sự biến hóa giá trị theo thời hạn thì nhận xét thêm về sự tăng giảm trên hàng loạt thời hạn hoặc trên từng quá trình …

Mọi Người Cũng Xem   Bệnh lao (TB)

Dạng 3: Tính số trung bình cộng của dấu hiệu

Phương pháp:

+ Căn cứ vào bảng tần số, sử dụng công thức tính \ ( \ overline X. \ )
+ Khi những giá trị của dấu hiệu có khoảng chừng chênh lệch rất lớn so với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm “ đại diện thay mặt ” cho dấu hiệu đó .

Dạng 4: Tìm mốt của dấu hiệu

Phương pháp:

+ Lập bảng tần số
+ Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “ tần số ”.

Source: https://moki.vn
Category: Là gì

Give a Comment