Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần |

Bài viết Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần thuộc chủ đề về Tiền mã hóa đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần”

Nội dung bài viết
ẩn

Công ty cổ phần là gì?

Hiểu đơn giản thì công ty cổ phần là một công ty thuộc sở hữu của các nhà đầu tư, với mỗi nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu được mua.

mặc khác theo quy định tại Điều 110 – Luật công ty số 68/2014/QH13, thì một công ty Cổ phần phải hội tụ các yếu tố sau đây:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông khả năng là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không Giảm số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của cải/tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật công ty số 68/2014/QH13.

Sự tồn tại của công ty cổ phần thường đồng nghĩa với việc thành lập (sở hữu pháp lý tách biệt với cổ đông) và trách nhiệm hữu hạn (cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty đối với tổng giá trị số tiền họ đã đầu tư trong công ty). vì thế, các công ty cổ phần thường được gọi là các tập đoàn hoặc công ty TNHH.

Lịch sử hình thành các công ty cổ phần

Các công ty cổ phần được thành lập ở châu Âu vào thế kỷ 13. mặc khác, chúng bắt đầu thường nhật vào thế kỷ 16, khi các nhà đầu tư mạo hiểm bắt đầu suy đoán về các cơ hội được tìm thấy ở Thế giới mới.

Thăm dò châu Mỹ, họ chủ yếu được tài trợ bởi các công ty cổ phần. Các chính phủ rất háo hức với lãnh thổ mới nhưng miễn cưỡng chấp nhận chi phí và rủi ro khổng lồ liên quan đến các dự án mạo hiểm này.

Điều đó khiến các doanh nhân nghĩ ra một kế hoạch buôn bán. Họ sẽ bán cổ phần trong liên doanh của mình cho nhiều nhà đầu tư để quyên tiền để tài trợ cho các chuyến đi đến Thế giới mới. Tiềm năng cho các nguồn lực được khai thác và thương mại được phát triển là điểm thu hút đối với nhiều nhà đầu tư. Những người khác muốn thực sự tuyên bố một yêu sách trong Thế giới mới và thiết lập các cộng đồng mới sẽ không bị đàn áp tôn giáo.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, Công ty Virginia của Luân Đôn là một trong số những công ty cổ phần sớm nhất và nổi tiếng nhất. Năm 1606, Vua James I đã ký một điều lệ hoàng gia cho phép công ty độc quyền thành lập một thuộc địa tại Virginia ngày nay. Kế hoạch buôn bán của Công ty Virginia rất tham vọng, từ việc khai thác tài nguyên vàng của khu vực (không có) cho đến tìm đường đi đến Trung Quốc.

Mọi Người Cũng Xem   Thẻ ATM là gì? Những kiến thức hữu ích nhất về thẻ ATM

Sau nhiều điều kiện, công ty đã thành công thành lập thuộc địa Jamestown ở Virginia và bắt đầu trồng và xuất khẩu thuốc lá. mặc khác, vào năm 1624, một tòa án ở Anh đã ra lệnh cho công ty giải thể và biến Virginia thành thuộc địa của hoàng gia. Các nhà đầu tư trong Công ty Virginia không bao giờ thấy lợi nhuận.

Do sự mở rộng nhanh chóng của các công ty thâm dụng vốn trong cuộc Cách mạng Công nghiệp ở Anh, nhiều công ty đã được vận hành như các hiệp hội chưa hợp nhất hoặc quan hệ tình dục đối tác mở rộng, với số lượng thành viên lớn. mặc khác, thành viên của các hiệp hội như vậy thường là trong một thời gian ngắn nên bản chất của họ liên tục thay đổi ngay.

Cơ cấu tổ chức như thế nào?

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và vận hành theo một trong hai mô hình sau đây, (trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác):

 • Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
 • Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Về cấu trúc vốn

 • Công ty cổ phần có cấu trúc vốn “mở”.
 • Đặc điểm về cấu trúc vốn của công ty cổ phần thể hiện trước hết ở vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ của công ty phải được chia thành những phần nhỏ nhất bằng nhau gọi là cổ phần. tổng giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá (tổng giá trị danh nghĩa) của cổ phần và khả năng được phản ánh trong cổ phiếu. Tư cách cổ đông của công ty được xác định dựa trên căn cứ quyền sở hữu cổ phần. Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ một vài trường hợp bị Pháp luật cấm chuyển nhượng hoặc Giảm chuyển nhượng. Mức độ tự do chuyển nhượng cổ phần phụ thuộc vào tính chất của từng loại cổ phần. Với tính tự do chuyển nhượng cổ phần, cơ cấu cổ đông của công ty khả năng thay đổi ngay linh động mà không gây tác động sự tồn tại cũng như bản chất của công ty.

Về cổ đông

Đặc điểm về cổ đông của công ty CP là hệ quả đặc điểm về cấu trúc vốn. Với căn cứ xác lập tư cách cổ đông là quyền sở hữu cổ phần, trong khi cổ phần khả năng được chào bán cho rộng rãi các đối tượng khác nhau, cổ đông của công ty này thường rất lớn về số lượng và không quen biết nhau. Luật công ty chỉ hạn định số lượng tối thiểu mà không giới hạn số lượng tối đa các cổ đông của công ty cổ phần, theo đó công ty này phải có ít nhất 3 cổ đông trong suốt quy trình vận hành.

Về kêu gọi vốn

Đặc điểm về cấu trúc vốn của công ty cổ phần còn thể hiện ở khả năng kêu gọi vốn bằng phát hành chứng khoán. Công ty khả năng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu để tăng vốn vay (vốn tín dụng) theo quy định của Pháp luật.

Mọi Người Cũng Xem   Bitcoin Cash là gì? Thông tin đồng BCH

Về chế độ trách nhiệm của cải/tài sản

 • Công ty phải tự chịu trách nhiệm một cách độc lập về các nghĩa vụ của cải/tài sản bằng toàn bộ của cải/tài sản của công ty. Cổ đông không phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của cải/tài sản của công ty ngoài phạm vi tổng giá trị cổ phần mà cổ đông nắm giữ. mặc khác, chế độ TNHH mà cổ đông được hưởng cũng kèm theo những ràng buộc nhất định nhằm bảo vệ quyền lợi của người thứ ba.
 • Theo Luật công ty, khi công ty thanh toán cổ phần mua lại hoặc trả cổ tức trái quy định thì tất cả cổ đông phải hoàn trả số tiền hoặc của cải/tài sản đã nhận cho công ty. Nếu cổ đông không hoàn trả được thì cổ đông phải chịu trách nhiệm về nợ của công ty.

Về tư cách pháp lý

Công ty cổ phần là chủ thể buôn bán có tư cách pháp nhân. Theo Luật công ty , công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán.

Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm

 • Công ty cổ phần có trách nhiệm pháp lý trong giới hạn, chi tiết trách nhiệm của các cổ đông chỉ giới hạn ở số tiền đầu tư của họ.
 • Công ty cổ phần khả năng tồn tại ổn định và lâu bền
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu, còn công ty TNHH không có quyền này.
 • Tính chất ổn định, lâu bền, sự thừa nhận hợp pháp, khả năng chuyển nhượng các cổ phần và trách nhiệm hữu hạn, tất cả cộng lại, có nghĩa là nhà đầu tư khả năng đầu tư mà không sợ gây ra nguy hiểm cho những của cải/tài sản cá nhân khác và có sự đảm bảo trong một chừng mực nào đo tổng giá trị vốn đầu tư sẽ tăng lên sau mỗi năm. Điều này đã tạo khả năng cho hầu hết các công ty cổ phần tăng vốn tương đối đơn giản.
 • Các cổ phần hay quyền sở hữu công ty khả năng được chuyển nhượng đơn giản, chúng được ghi vào danh mục chuyển nhượng tại Sở giao dịch chứng khoán và khả năng mua hay bán trong các phiên mở cửa một cách nhanh chóng. vì thế, các cổ đông khả năng duy trì tính thanh khoản của cổ phiếu và khả năng chuyển nhượng các cổ phiếu một cách tiện khi họ cần tiền mặt.

Nhược điểm

 • Công ty cổ phần phải chấp hành các chế độ kiểm tra và báo cáo chặt chẽ.
 • Khó giữ bí mật vì lợi nhuận của các cổ đông và để thu hút các nhà đầu tư tiềm tàng, công ty thường phải tiết lộ những tin tức tài chính quan trọng, những thông tin này khả năng bị đối thủ cạnh tranh khai thác.
 • Phía các cổ đông thường thiếu lưu tâm đúng mức, rất nhiều cổ đông chỉ lo nghĩ đến lãi cổ phần hàng năm và ít hay không lưu tâm đến công việc của công ty. Sự lưu tâm đến lãi cổ phần này đã làm cho một vài ban lãnh đạo chỉ nghĩ đến mục tiêu trước mắt chứ không phải thành đạt dài lâu. Với nhiệm kỳ hữu hạn, ban lãnh đạo khả năng chỉ muốn bảo toàn hay tăng lãi cổ phần để nâng cao uy tín của bản thân mình.
 • Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần. Lần thứ nhất thuế đánh vào công ty. Sau đó, khi lợi nhuận được chia, nó lại phải chịu thuế đánh vào mức thu nhập cá nhân của từng cổ đông

Vai trò của công ty cổ phần đối với nền kinh tế

Công ty cổ phần là một tổ chức được thành lập theo pháp luật. Nó đã tồn tại dưới các cách thức khác nhau từ hàng trăm năm này và những đặc trưng cơ bản của nó gần như vẫn không thay đổi ngay.

Mọi Người Cũng Xem   Vietcombank Smart OTP là gì?

Một trong trong những đặc trưng quan trọng nhất của một công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, cho phép người ta đầu tư tiền hay của cải/tài sản vào công ty mà không phải chịu rủi ro đối với các của cải/tài sản cá nhân trong trường hợp công ty phá sản. Số tiền đầu tư này thuộc về công ty cổ phần và những nhà đầu tư không được phép tiếp cận. Ví dụ, họ không thể bắt buộc công ty trả cổ tức hoặc trả lại vốn đầu tư. Vốn đầu tư của họ phải chịu rủi ro vì nhà đầu tư được hưởng lợi nếu công ty phát đạt, nhưng khả năng mất hết nếu công ty phá sản. Sau khi đã góp tiền hay của cải/tài sản vào một công ty, những nhà đầu tư được nhận cổ phiếu thể hiện quyền được hưởng những khoản lợi từ việc chấp nhận rủi ro này. Trong hầu hết các trường hợp, các cổ phiếu được phép chuyển nhượng tự do, vì thế các cổ đông khả năng bán các cổ phiếu của mình cho những nhà đầu tư khác. Hoặc khả năng rời bỏ công ty hoàn toàn nếu họ muốn.

Một đặc điểm nữa của công ty cổ phần là có thời gian tồn tại vô hạn. Khả năng của công ty khả năng vận hành vô thời hạn đem lại tính ổn định cho công ty, đảm bảo rằng công ty khả năng tồn tại lâu hơn những người sáng lập ra nó.

Công ty cổ phần đã trở thành cách thức tổ chức công ty mang tính thống trị nhằm giải quyết mong muốn về vốn cho tăng trưởng. Đây là phương pháp thức kêu gọi vốn trên quy mô lớn một cách kết quả nhất. Các cổ đông khả năng đầu tư vào công ty mà không phải chịu rủi ro về trách nhiệm cá nhân và không phải lệ thuộc vào uy tín hay độ tin cậy của những người cùng đầu tư như trong cách thức hợp danh. Họ khả năng phân tán rủi ro thông qua đầu tư vào nhiều công ty khác nhau, với mục đích tối đa hóa lợi nhuận thu được.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các danh mục tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà khả năng không phù hợp với một vài nhà đầu tư. vì thế hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.

Các câu hỏi về Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Công #cổ #phần #là #gì #Vai #trò #đặc #điểm #của #công #cổ #phần

Tham khảo báo cáo tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung chi tiết về Công ty cổ phần là gì? Vai trò, đặc điểm của công ty cổ phần từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

source: Moki.vn

Xem thêm các bài viết về Tài Chình hay tại : https://moki.vn/tai-chinh/

Give a Comment