Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? |

Bài viết Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? thuộc chủ đề về Tiền điện tử đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moki.vn tìm hiểu Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không?”

Cổ phiếu là phương pháp thức buôn bán được nhiều người biết đến nhưng không phải ai cũng nắm được cách thức đầu tư này. vì thế trong bài viết dưới đây Bitcoin Vietnam News sẽ cùng bạn tìm hiểu xem cổ phiếu là gì, các dạng cổ phiếu và cách kiếm lợi nhuận cơ bản từ cổ phiếu nha.

Nội dung bài viết
ẩn

Cổ phiếu là gì?

Trước khi tìm hiểu khái niệm cổ phiếu, bạn hãy đến với những ví dụ đơn giản như sau:

 • Khi bạn mua một mảnh đất, bạn sẽ được cấp sổ đỏ và được nhà nước công nhận quyền dùng mảnh đất đó.
 • Khi bạn mua một chiếc xe ô tô, bạn cũng được cấp đăng ký xe và được công nhận quyền sở hữu xe của bạn
 • Tương tự như thế, khi bạn mua một phần vốn của công ty, bạn sẽ  được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu phần vốn mà bạn mua, giấy chứng nhận đó gọi là cổ phiếu.

Vậy nói ngắn gọn một cách dễ hiểu thì cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu một phần công ty của nhà đầu tư.

Còn theo điều 120 Luật công ty số 68/2014/QH13, định nghĩa cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một vài cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Tóm tắt về giấy tờ chuyển nhượng cổ phần;
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);
 • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

Cổ phiếu dùng để làm gì?

Đối với Công ty phát hành: Cổ phiếu giúp cho công ty phát hành khả năng kêu gọi vốn khi thành lập hoặc để mở rộng vận hành buôn bán. Nguồn vốn kêu gọi này không cấu thành một khoản nợ mà công ty phải có trách nhiệm hoàn trả cũng như áp lực về khả năng cân đối thanh khoản của công ty sẽ giảm rất nhiều, trong khi dùng các phương thức khác như phát hành trái phiếu công ty, vay nợ từ các tổ chức tín dụng… thì hoàn toàn ngược lại.

Mọi Người Cũng Xem   ERP là gì? Kinh nghiệm triển khai ERP

Đối với nhà đầu tư cổ phiếu: Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty phát hành và hưởng một phần lợi từ kết quả buôn bán của công ty đó thông qua việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Các cách thức ghi nhận cổ phiếu

Để ghi nhận cổ phiếu, thông thường người ta dùng một vài cách sau:

Cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: công ty sẽ cấp cho nhà đầu tư một giấy chứng nhận, trên đó ghi đầy đủ các thông tin của cổ đông như: Họ và tên, CMND, số lượng cổ phần sở hữu,… Đối với cách ghi nhận này, nhà đầu tư phải cất giữ cẩn thận. Và phải làm giấy tờ chuyển đổi tên khi chuyển nhượng, bán cổ phần cho người khác; giấy tờ mua bán sẽ hơi phức tạp một chút.

Các hình thức ghi nhận cổ phiếu

Ghi nhận bằng bút toán điện tử: Thông tin sở hữu cổ phiếu của bạn sẽ được tự động lưu trữ trên hệ thống điện tử của trung tâm lưu ký chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư tiện và đơn giản hơn trong quy trình mua bán cổ phiếu.

Phân loại cổ phiếu

Dựa trên quyền lợi của người nắm giữ

Cổ phiếu đem lại cho bạn một vài quyền lợi nhất định và dựa vào quyền lợi của người nắm giữ khả năng chia ra thành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. chi tiết:

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common Stock) còn gọi là cổ phiếu thường là loại cổ phiếu có mức lương phụ thuộc vào vận hành buôn bán của công ty. Loại cổ phiếu này còn được gọi là cổ phần, chứng quyền hoặc vốn chủ sở hữu.

Đặc điểm:

 • Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được phép tham gia họp Đại hội đồng cổ đông, được bỏ phiếu biểu quyết các quyết định quan trọng của công ty, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị của công ty.
 • Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông không được quyền rút vốn ra khỏi công ty, nhưng được quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần đó cho người khác.
 • Loại cổ phiếu này không có thời hạn hoàn trả vì đây không phải là khoản nợ đối với công ty.
 • Cổ phiếu phổ thông khả năng chuyển đổi thành những loại cổ phiếu khác.
 • Cổ phiếu phổ thông khả năng đem lại lợi nhuận cao bởi nó có độ rủi ro nhất định. Nếu trong trường hợp công ty phá sản và phải thanh lý.

Khi đó, người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ là người chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ trong phạm vi góp và được phân chia tổng giá trị của cải/tài sản còn lại sau khi công ty đã trả xong nợ và thanh toán cho các cổ đông ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu Ưu đãi (Preferred Stock) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, cùng lúc ấy, cho phép người nắm giữ cổ phiếu này được hưởng một vài quyền lợi ưu tiên so với cổ phiếu thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi của công ty.

Đặc điểm:

 • Được quyền nhận cổ tức trước các cổ đông thường
 • Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được xác định trước và thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm cố định so với mệnh giá của cổ phiếu hoặc bằng số tiền nhất định đã được in trên mỗi cổ phiếu.
 • Cổ phiếu ưu đãi không được tham gia bầu cử, ứng cử vào HĐQT và quyết định những vấn đề quan trọng của công ty.
 • Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi có ý nghĩa hơn so với mệnh giá của cổ phiếu phổ thông vì nó là căn cứ để cổ tức và căn cứ để hoàn lại vốn khi công ty thanh lý hoặc giải thể.
 • Khi công ty thanh lý hoặc giải thể, cổ đông ưu đãi được thanh toán sau trái chủ và trước cổ đông phổ thông.
Mọi Người Cũng Xem   Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là gì?

Dựa trên tình trạng lưu hành

Cổ phiếu được phép phát hành

Cổ phiếu được phép phát hành là tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành để kêu gọi vốn và được ghi trong điều lệ công ty. Đây là số cổ phiếu tối đa của một công ty được phép phát hành kể từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quy trình vận hành.

Trong trường hợp công ty muốn phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi lại điều lệ công ty. Công ty phát hành thêm cổ phiếu phải thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu đã phát hành

Cổ phiếu đã phát hành là cổ phiếu mà công ty được chào bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về toàn bộ số tiền bán cổ phiếu đó.

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình.

công ty mua lại cổ phiếu của mình khả năng hủy ngay, giữ để bán lại hoặc hủy sau một thời gian.

Có rất nhiều lý do khiến công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, đó khả năng là do công ty dư tiền và tạm thời có mong muốn dùng kết quả. Rút bớt cổ phần đang lưu hành sẽ giúp cho tổng giá trị mức lương trên mỗi cổ phần tăng lên.

Cổ phiếu đang lưu hành

Là cổ phiếu đã phát hành và đang được lưu hành trên thị trường do các cổ đông nắm giữ. Cổ đông phiếu lưu hành được xác định như sau:

Số cổ phiếu đang lưu hành = số cổ phiếu đã phát hành – số cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu chưa phát hành

Là cổ phiếu mà công ty chưa bao giờ bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường.

Dựa trên cách thức cổ phiếu

Cổ phiếu vô danh

Là cổ phiếu ghi tên người sở hữu, loại cổ phiếu này được chuyển nhượng tự do mà không cần giấy tờ pháp lý.

Cổ phiếu ghi danh

Là loại cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu. Cổ phiếu ghi danh phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải được HĐQT của công ty cho phép mới được chuyển nhượng.

Dựa theo tình trạng niêm yết

Cổ phiếu chưa niêm yết

Là những cổ phiếu đã được phát hành nhưng chưa niêm yết và giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán. Các công ty giao dịch trên sàn OTC thường nhỏ vì họ không đáp ứng được các bắt buộc niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán.

Cổ phiếu niêm yết

Là cổ phiếu đã được niêm yết và giao dịch trên các sàn chứng khoán. Loại cổ phiếu này có tính thanh khoản cao, tiềm năng tăng trưởng tốt và ít rủi ro hơn.

Mọi Người Cũng Xem   Sàn Upcom là gì? Cách giao dịch trên Upcom

Có nên đầu tư vào cổ phiếu không?

Trên thị trường chứng khoán, hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường tập trung vào cổ phiếu là chủ yếu; số ít còn lại đầu tư vào trái phiếu, chứng khoán phái sinh…

Khi bạn đầu tư vào bất kỳ ngành nghề lĩnh vực gì thì đều cần đặt ra các câu hỏi như:

 • Lợi nhuận khi đầu tư như thế nào?:
 • Số vốn bạn bỏ ra có cần nhiều không?
 • Có dễ thanh khoản không?

Nếu có bất kỳ cơ hội đầu tư nào mà thoả mãn được 3 câu trả lời trên, thì bạn nên đầu tư vào nó.

Với cổ phiếu, nó hội tụ đủ 3 yếu tố:

 • Về lợi nhuận: Lợi nhuận của cổ phiếu gắn liền với kết quả buôn bán của công ty. Khi công ty làm ăn thuận lợi thì giá cổ phiếu đi lên và bạn có được lợi nhuận từ sự tăng giá cổ phiếu. mặt khác khi bạn nắm giữ cổ phiếu thì còn được công ty chi trả cổ tức nữa.
 • Về số vốn đầu tư: Đầu tư chứng khoán chỉ cần số vốn nhỏ, chỉ khoảng 5-10 triệu đồng là bạn đã khả năng sở hữu được cổ phiếu, khá phù hợp cho những người ít tiền.
 • Về tính thanh khoản: Tính thanh khoản của cổ phiếu cũng cực kỳ lớn. Khi bạn cần tiền, chỉ cần một vài giây, là bạn đã khả năng bán cổ phiếu của mình một cách nhanh chóng và thu hồi tiền về. Không mất thời gian giấy tờ phức tạp như mua bán bất động sản.

Kết luận

Trên đây công ty chúng tôi vừa chia sẻ những thông tin về chứng khoán và các cách thức kiếm lợi nhuận chứng khoán cho bạn tham khảo. Hy vọng đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm để đầu tư kết quả và thu về lợi nhuận lớn đối với loại hình buôn bán này nha.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các danh mục tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà khả năng không phù hợp với một vài nhà đầu tư. vì thế hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.

Các câu hỏi về Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không?


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không?

Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không?

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Cổ #phiếu #là #gì #Có #nên #đầu #tư #cổ #phiếu #không

Tra cứu kiến thức tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung chi tiết về Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu không? từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

source: Moki.vn

Xem thêm các bài viết về Tài Chình hay tại : https://moki.vn/tai-chinh/

Give a Comment