Bài viết Chủ tịch nước mới nhất hiện nay là ai? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://moki.vn/ tìm hiểu Chủ tịch nước mới nhất hiện nay là ai? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Chủ tịch nước mới nhất hiện nay là ai? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?”

Đánh giá về Chủ tịch nước mới nhất hiện nay là ai? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?Chủ tịch nước mới nhất Hiện tại là ai? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? – câu hỏi của chị Xuân (Huế)
  • Chủ tịch nước mới nhất hiện nay là ai? Quy định luật về chức danh Chủ tịch nước như thế nào, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là bao lâu?
  • Tiêu chuẩn chung chức danh Chủ tịch nước là gì?
  • Tiêu chuẩn riêng của chức danh Chủ tịch nước là gì?

Chủ tịch nước mới nhất hiện nay là ai? Quy định luật về chức danh Chủ tịch nước như thế nào, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là bao lâu?

Căn cứ tại Điều 86 Hiển pháp 2013 , Điều 87 Hiển pháp 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

cụ thể, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

Mọi Người Cũng Xem   Tỷ giá hối đoái trong tiếng anh là gì? - Luật ACC

Ngày 17/01/2023 vừa qua, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vì vậy, hiện nay chức danh Chủ tịch nước của nước ta vẫn đang khuyết.

Chiều ngày 18/01/2023, Quốc hội có cuộc họp đột xuất để quyết liệt về việc bổ nhiệm Chủ tịch nước trong thời gian sắp tới.

Theo như kết quả của cuộc họp bất thường của Quốc hội vào chiều ngày 18/01/2023 thì bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ tạm thời giữ quyền chức vụ Chủ tịch nước trong khoảng thời gian chờ Quốc hội xem xét, bổ nhiệm Chủ tịch nước mới.

Quy định pháp luật về chức danh Chủ tịch nước? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Chủ tịch nước mới nhất Hiện tại là ai? Tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn chung chức danh Chủ tịch nước là gì?

Căn cứ tại Mục 1 Phần I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 quy định tiêu chuẩn chung chức danh Chủ tịch nước như sau:

Về chính trị, tư tưởng

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

– Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

– Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

– Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Về đạo đức, lối sống

– Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

– Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.

– Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng cấp bậc, quyền hạn của mình để trục lợi.

Mọi Người Cũng Xem   Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quá trình về công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

Về trình độ:

– Tốt nghiệp ĐH trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc cũng như; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

Về năng lực và uy tín:

– Có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử chi tiết, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có tiềm lực chi tiết hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tiềm lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt.

– Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách.

– Kịp thời nắm bắt những thời cơ, vận hội; phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả.

– Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết định, dám đương đầu với điều kiện, thách thức; nói đi đôi với làm; có thành tích nổi trội, có kết quả và “danh mục” cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

– Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao.

Mọi Người Cũng Xem   7 lỗi phổ biến khi tải video lên YouTube và cách khắc phục đơn giản

Sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm:

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng.

– Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có thường xuyên kinh nghiệm thực tiễn.

Tiêu chuẩn riêng của chức danh Chủ tịch nước là gì?

Theo điểm 2.4 Mục 2 Phần I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì cần phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng lúc ấy, cần có những phẩm chất, năng lực sau đây:

– Có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân.

– Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp.

– Là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước.

– quyết định trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

– Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cấp bậc bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết liệt.Các câu hỏi về c?ng hòa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê c?ng hòa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết c?ng hòa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết c?ng hòa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết c?ng hòa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về c?ng hòa là gì


Các hình ảnh về c?ng hòa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về c?ng hòa là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin về c?ng hòa là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/

No Responses

  1. Hùng Vũ
    Posted on Tháng Tám 4, 2020